Afgelopen half jaar hebben veel Amsterdammers meegedacht over het aanpakken van woonproblemen in Amsterdam. Ook vanuit ons Stadsdorp is meegedacht. Er ligt nu een concept-stuk dat door het college is vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat je, als je dat wilt, een reactie kunt geven op dit stuk. De inspraakperiode is van 13 februari tot en met 27 maart 2023. 

Hier vind je het concept-plan en meer informatie over de inspraakprocedure. Vanuit de Kenniskring Zorg & Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen zal in ieder geval worden gereageerd. De grote uitdaging wordt: meer levensloopbestendige woningen in de Rivierenbuurt.