Zomerse kleurenrijkdom (foto: Carolien van den Handel)

Programma activiteiten Zomer in Zuid

Stadsdorp Rivierenbuurt biedt enkele zomer-activiteiten aan in het kader van Zomer in Zuid. Zomer in Zuid is een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke- en welzijnsorganisaties in Zuid. Het aanbod van Stadsdorp Rivierenbuurt maakt onderdeel uit van een diversiteit aan activiteiten die in de maanden juli en augustus worden georganiseerd. Een krantje met het totale overzicht is/wordt huis aan huis in heel Zuid verspreid. Leuk om nieuwe buurtgenoten te leren kennen!

De activiteiten van het Stadsdorp staan hieronder vermeld. In verband met de corona maatregelen wordt voor alle activiteiten een maximum van 4 personen aangehouden. De meeste activiteiten vinden buiten plaats. Per activiteit wordt locatie, datum en tijd aangegeven en zie je hoe je je kunt aanmelden. Doe dat zo snel mogelijk, want vol is vol!

Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Vermeld erbij voor welke activiteit je vraag of aanmelding geldt.

Het uitgebreide aanbod van het Stadsdorp vind je hier –>

Het aanbod in het kort:
Een verraswandeling door de Artsenijhof
      29 juli van 14.00 tot 15.30 uur

Jeu de boules voor beginners
      30 juli van 14.00 uur tot ± 15.30 uur

Een rondje lopen en een praatje op een bankje, een leuk idee?
      29 juli vanaf 10.00 uur of op afspraak in de week van 20 of 27 juli

Klankontspanning
      24 juli van 13.30 tot ± 14.30 uur

Kennismaking met bridge (binnen) 
      23 juli van 14.00 uur tot ± 15.30 uur

STADSDORP RIVIERENBUURT

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en worden belangen van de leden behartigd.

WEEFSEL IN DE BUURT

Op 21 april 2018 vierden we het eerste lustrum van ons Stadsdorp! Tijdens die bijeenkomst namen twee initiatiefnemers van het eerste uur afscheid van de Kerngroep. Marjan Stomph en Hanneke van Sijl boden de aanwezigen bij die gelegenheid een prachtig afscheids-/lustrumboekje aan ‘Stadsdorp Rivierenbuurt… een weefsel in de buurt’. Alle leden (van dat moment) hebben dit boekje in fysieke of digitale vorm ontvangen.

U kunt het boekje hier (PDF) downloaden.

DE BINNENBUURTEN VAN HET STADSDORP

Activiteiten, bijeenkomsten, wekelijkse trefpunten, de Inloop, Nieuwsbrieven, etc. zijn voor alle leden. Om het nabuurschap goed in te kunnen vullen onderscheiden we binnen Stadsdorp Rivierenbuurt daarnaast ook 7 Binnenbuurten. In de Binnenbuurten hebben buren uit deze kleinere gebieden nog extra contact. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

1 Wielingen 3 IJsel 5 Rijn Oost 7 Veluwe
2 Schelde West 4 Schelde Oost 6 Rijn West  

Meer weten over de Binnenbuurten?  klik hier