Herfst in de Rivierenbuurt (Foto: Alice Schippers)

SUCCESVOLLE THEMAMIDDAG OVER
KLIMAATVERANDERING EN DUURZAAMHEID

Op 2 november werd een interessante themabijeenkomst gehouden over Klimaatverandering en duurzaamheid. We begonnen met een inleiding van Matty van Ewijk, deskundig op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Hij vertelde over diverse initiatieven en duurzaamheidsontwikkelingen in De Pijp en de Rivierenbuurt. Daarna volgden vier workshops waarvan je er twee kon kiezen. Matty informeerde huurders en eigenaar bewoners welke maatregelen in je eigen woning mogelijk en zinvol zijn. En welke wegen je kunt bewandelen om via de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren tot gezamenlijke actie te komen.

Riem Osinga, oud docent voeding en diëtetiek, vertelde waaruit een gezond voedingspatroon kan bestaan en hoe je voedselverspilling kunt voorkomen. De aanwezigen waren enthousiast over de nuttige en uitgebreide informatie.
Veel belangstelling was er voor de workshop van Stadsdorpers Marjan Stomph en Ymkje Swart. Het onderwerp ‘ontspullen’ bleek bij velen te leven. Vragen over hoe je dat aanpakt. Emoties omdat opruimen vaak herinneringen oproept. Maar ook opluchting als je knopen hebt doorgehakt.

Ook de aanwezigheid van het Repair Café Rivierenbuurt werd gewaardeerd. Toegelicht werd waarmee het Repair Café kan helpen, maar vooral werd uitgelegd wat je zelf kunt doen om je huishoudelijke apparaten te onderhouden, en daarmee problemen te voorkomen.

 

Een uitgebreid verslag komt in de nieuwsbrief van december en op de website.

STADSDORP RIVIERENBUURT

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en worden belangen van de leden behartigd.

WEEFSEL IN DE BUURT

Op 21 april 2018 vierden we het eerste lustrum van ons Stadsdorp! Tijdens die bijeenkomst namen twee initiatiefnemers van het eerste uur afscheid van de Kerngroep. Marjan Stomph en Hanneke van Sijl boden de aanwezigen bij die gelegenheid een prachtig afscheids-/lustrumboekje aan ‘Stadsdorp Rivierenbuurt… een weefsel in de buurt’. Alle leden (van dat moment) hebben dit boekje in fysieke of digitale vorm ontvangen.

U kunt het boekje hier (PDF) downloaden.

DE BINNENBUURTEN VAN HET STADSDORP

Activiteiten, bijeenkomsten, wekelijkse trefpunten, de Inloop, Nieuwsbrieven, etc. zijn voor alle leden. Om het nabuurschap goed in te kunnen vullen onderscheiden we binnen Stadsdorp Rivierenbuurt daarnaast ook 7 Binnenbuurten. In de Binnenbuurten hebben buren uit deze kleinere gebieden nog extra contact. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

1 Wielingen 3 IJsel 5 Rijn Oost 7 Veluwe
2 Schelde West 4 Schelde Oost 6 Rijn West  

Meer weten over de Binnenbuurten?  klik hier