Wintertijd (foto: Carolien van den Handel)

Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst uitgesteld

Vanwege het coronavirus zal de ALV met Themabijeenkomst op 28 maart niet door gaan. Zodra dat verantwoord is zal een nieuwe datum worden gekozen voor ALV en Themabijeenkomst.

Het coronavirus in Amsterdam

Actuele informatie rond het coronavirus in Amsterdam is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/

Stadsdeel Zuid heeft zoveel mogelijk corona informatie in Amsterdam Zuid op een rijtje gezet. Klik hier —>

Iedereen die hulp nodig heeft of hulp aanbiedt in verband met het coronavirus kan contact opnemen met Voor Elkaar in Amsterdam. Hier wordt de hulp gecoördineerd. Neem contact op via de website  https://voorelkaarinamsterdam.nl/ of bel 020-7670031 (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur).

Het OLVG heeft een coronacheck-app ontwikkeld. Na aanmelding houdt een team van artsen de door de gebruiker gemelde klachten bij. Als daar aanleiding voor is neemt het OLVG contact op met de gebruiker. Aanmelding voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl

STADSDORP RIVIERENBUURT

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en worden belangen van de leden behartigd.

WEEFSEL IN DE BUURT

Op 21 april 2018 vierden we het eerste lustrum van ons Stadsdorp! Tijdens die bijeenkomst namen twee initiatiefnemers van het eerste uur afscheid van de Kerngroep. Marjan Stomph en Hanneke van Sijl boden de aanwezigen bij die gelegenheid een prachtig afscheids-/lustrumboekje aan ‘Stadsdorp Rivierenbuurt… een weefsel in de buurt’. Alle leden (van dat moment) hebben dit boekje in fysieke of digitale vorm ontvangen.

U kunt het boekje hier (PDF) downloaden.

DE BINNENBUURTEN VAN HET STADSDORP

Activiteiten, bijeenkomsten, wekelijkse trefpunten, de Inloop, Nieuwsbrieven, etc. zijn voor alle leden. Om het nabuurschap goed in te kunnen vullen onderscheiden we binnen Stadsdorp Rivierenbuurt daarnaast ook 7 Binnenbuurten. In de Binnenbuurten hebben buren uit deze kleinere gebieden nog extra contact. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

1 Wielingen 3 IJsel 5 Rijn Oost 7 Veluwe
2 Schelde West 4 Schelde Oost 6 Rijn West  

Meer weten over de Binnenbuurten?  klik hier