Foto: Jan van Gorselen, met toestemming

Zaterdag 30 maart: Algemene Ledenvergadering (ALV) met Themabijeenkomst

Locatie: Personeelsrestaurant van de RAI, hoek Europaplein/Scheldeplein, ingang L
Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Voor het programma, klik hier

ALV

Op de ALV legt de Kerngroep verantwoording af aan de leden over de inspanningen en het financieel handelen in 2018 en legt de plannen voor het komend jaar voor.  Uiterlijk twee weken vooraf krijgt iedereen de agenda met bijbehorende documenten toegestuurd.

Thema: Vakantie, erop uit … of thuis?

Graag nodigen wij iedereen van harte uit met ons mee te reizen rond het thema: Vakantie, erop uit … of thuis?

Een thema om nu alvast naar uit te kijken. En het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld: wat betékent vakantie voor jou? Wat ga je ondernemen nu je ouder bent? Met de lente in het verschiet heb je misschien al droomplannen voor ogen of al heel concreet iets uitgedacht. Zoek je nieuwe ervaringen of kies je al jaren voor een vaste invulling omdat dat haalbaar is en genoeg?

Ga je het liefst samen op stap of juist liever alleen? Wil je echt weg van huis of betekent vakantie houden voor jou juist lekker thuisblijven? Of zit hier ook misschien nog iets tussen in? Dit zijn zo allerlei vragen die op kunnen komen bij een thema als vakantie. We realiseren ons dat het woord vakantie meer kan inhouden dan een ticket boeken of juist niet op reis gaan. We willen graag met jullie samen op verkenningstocht. Door in gesprek te gaan met elkaar en gedachten over dit thema uit te wisselen. Door vragen te stellen en handige tips met elkaar te delen. Wij hebben er zin in. Doen jullie mee? Fijn!

STADSDORP RIVIERENBUURT

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en worden belangen van de leden behartigd.

WEEFSEL IN DE BUURT

Op 21 april 2018 vierden we het eerste lustrum van ons Stadsdorp! Tijdens die bijeenkomst namen twee initiatiefnemers van het eerste uur afscheid van de Kerngroep. Marjan Stomph en Hanneke van Sijl boden de aanwezigen bij die gelegenheid een prachtig afscheids-/lustrumboekje aan ‘Stadsdorp Rivierenbuurt… een weefsel in de buurt’. Alle leden (van dat moment) hebben dit boekje in fysieke of digitale vorm ontvangen.

U kunt het boekje hier (PDF) downloaden.

DE BINNENBUURTEN VAN HET STADSDORP

Activiteiten, bijeenkomsten, wekelijkse trefpunten, de Inloop, Nieuwsbrieven, etc. zijn voor alle leden. Om het nabuurschap goed in te kunnen vullen onderscheiden we binnen Stadsdorp Rivierenbuurt daarnaast ook 7 Binnenbuurten. In de Binnenbuurten hebben buren uit deze kleinere gebieden nog extra contact. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

1 Wielingen 3 IJsel 5 Rijn Oost 7 Veluwe
2 Schelde West 4 Schelde Oost 6 Rijn West  

Meer weten over de Binnenbuurten?  klik hier