Wat is de tussentrede?
De tussentrede wordt op een deel van de traptrede geplaatst. Zo wordt het voor mensen met loopproblemen makkelijker de trap te gebruiken.

Aanleiding van de proef
In diverse wijken van Amsterdam, waaronder in de Rivierenbuurt en De Pijp, neemt het aantal ouderen toe. Gezien de woningmarkt is verhuizen lastig voor ouderen. Een heel aantal van hen woont op twee- en drie- hoog. Een traplift is daar vaak niet mogelijk. Bovendien wonen velen in woningen met een gemeenschappelijke trappenhuis. De vraag was of de tussentrede in deze
trappenhuizen een alternatief kan zijn.

Rivierenbuurt en De Pijp
De proef is uitgevoerd in een woning (van eigenaren) in de Rivierenbuurt en een woning van woningcorporatie de Alliantie in De Pijp. Studenten ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de ervaringen van de bewoners. Tijdens de proef zijn verantwoordelijken van de afdeling Zorg van de gemeente en van de afdeling brandveiligheid van de brandweer de tussentreden komen proberen.

Brandweer
De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de gemeente en de brandweer. De uitkomsten zijn met hen besproken. Tussentreden op trappen met een bocht vragen verder onderzoek. De brandweer vindt de treden een extra vluchtmogelijkheid geven aan mensen met loopproblemen. 

Vervolg van de proef
De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen om te bekijken in welke situaties de tussentreden een langdurige oplossing zouden kunnen bieden. Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek.

Toestemming
Let op! In gemeenschappelijke trappenhuizen is toestemming nodig van verhuurders (Woningcorporatie of particuliere verhuurder) of van verenigingen van eigenaren. Dit in geval bewoners de tussentreden zelf willen laten aanleggen.

Meer weten?
Zie film Peter Venema
Vragen hierover kunnen naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl t.a.v. werkgroep Zorg & Wonen.