Jan Terlouw opperde het idee van de toekomststoel die in elke besluitvormende vergadering mee zou moeten tellen: in de Tweede Kamer, in gemeenten en bij provincies. Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dat kan worden benadrukt door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst. Een extra, lege zetel die de toekomstige generaties vertegenwoordigt en politici eraan herinnert duurzaamheid altijd mee te nemen bij het maken van beleid.

Ook de leiders van ons land moeten continu herinnerd worden aan het belang van een duurzame wereld van morgen. Daarom wordt ook gepleit voor een toekomststoel in de Tweede Kamer. Een 151ste, lege zetel die ervoor zorgt dat de  Kamerleden die het volk vertegenwoordigen rechtvaardige keuzes maken voor de toekomstige generaties. Om de stoel deze prominente plek in Den Haag te geven zijn 40.000 handtekeningen nodig.

Denk erover mee waar zo'n stoel ook een plek moet krijgen. Wie weet in ons Stadsdeel en in onze gemeenteraad?

Kennen jullie de Grootouders voor het klimaat die zich inzetten voor een aarde die ook voor de generaties na ons nog leefbaar is? Kijk eens op hun website