Geschiedenis Binnenbuurt Veluwe

In 2015/2016 is het idee geboren bij het Stadsdorp om de Rivierenbuurt op te delen in zogenoemde ‘Binnenbuurten’: een deelgebied van de Rivierenbuurt, begrensd door vastgelegde straten. Het idee was in die tijd dat het nabuurschap beter tot bloei kan komen in de buurt waar mensen dicht bij elkaar wonen en elkaar vaker kunnen ontmoeten en/of opzoeken. Zo ontstaan er kennissen en vriendschappen en kunnen er activiteiten worden ondernomen. We dachten toen ook dat er mogelijk incidenteel hulp kon worden geboden, bijvoorbeeld iemand naar een arts kunnen rijden.

Toen dit bekend werd gemaakt via de Nieuwsbrief en op de Inloop, werd de belangstelling ervoor geteld; de Binnenbuurt Veluwe had de meeste vraag en is als eerste opgericht op 14 april 2016. Bij de startbijeenkomst was het wat onwennig, maar evengoed waren er twee Stadsdorpers die zich aanboden als coördinatoren (Joke Schouwenaar en Fenny Volmers). Er kwamen ideeën op tafel en er werden zelfs al tips uitgewisseld over klusjesmensen. Stadsdorpers uit de buurt werden persoonlijk benaderd, er werd een lijst gemaakt van de deelnemers en er werden activiteiten georganiseerd.

In 2017 werd er afscheid genomen van Fenny vanwege haar verhuizing naar buiten de stad, en later van Joke omdat zij ging deelnemen aan de Kerngroep. In een huiskamer van één van de Binnenbuurters werd met een flinke groep het afscheid gevierd (taart, chocola, koek!!) en meldden zich twee nieuwe coördinatoren: Carla de Graaff en Herman Melkman (22 september 2017). Met name Herman zette zich in om liefst maandelijks een mooie, fijne en/of interessante excursie te organiseren voor de liefhebbers. De mensen uit deze Binnenbuurt hebben heel wat gezien van Amsterdam, heerlijk met elkaar gegeten en kunst bewonderd. En ja, er is incidenteel ook hulp geboden.

En toen kwam Corona, begin 2020, en werden deze ontmoetingen en uitjes ongewenst vanwege besmettingsgevaar. Ook zijn er een paar leden overleden in de afgelopen jaren of verhuisd, waardoor de groep kleiner werd. Gelukkig zijn er recent weer twee nieuwe leden verwelkomd.

We hebben afscheid genomen van Carla en Herman als coördinatoren, hen een attentie gegeven van het Stadsdorp voor hun inzet en er zijn mooie herinneringen opgehaald. Zij en de overige Binnenbuurters gaan nu op een andere wijze verder: de ledenlijst Veluwe beheren ze gezamenlijk en ze zullen de taken democratisch laten rouleren. De werkgroep Binnenbuurt blijft op de achtergrond voor vragen en ondersteuning.

Activiteiten

Eén van de deelnemers stuurde ons een overzicht van de excursies/rondleidingen waar ieder nog met plezier aan terugdenkt:

  • ‘we gingen verschillende keren lunchen bij de Culinaire Vakschool en een keer bij een Chinees in de van Woustraat;
  • bezochten twee keer verschillende tentoonstellingen bij Akzo Nobel;
  • kregen een rondleiding bij de kunstverzameling van de Nederlandse Bank;
  • en een rondleiding in het Tuschinski filmtheater;
  • Herman verzorgde een rondleiding door de Rivierenbuurt en vertelde over de architectuur van de Amsterdamse School;
  • wij maakten een rondrit met een antieke tram;
  • twee keer bezochten wij de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in de Rivierenbuurt. Eenmaal een rondleiding en een keer bezoek aan een kunstverzameling;
  • tevens nog een rondleiding in de Portugese synagoge;
  • helaas doorkruiste Corona verdere plannen. Daarna zijn we nog wel een keer bij elkaar geweest bij restaurant het Boathouse’.

Wij wensen Binnenbuurt Veluwe een mooi jaar toe met frisse ideeën en nieuwe aanwas!

Werkgroep Binnenbuurt, Annette Schutte en Andrea Balk