De wandelgroep 10 – 12 km moet de nodige obstakels overwinnen om in het juiste spoor te blijven. Wat is er aan de hand? Er staan 21 mensen op de mailling lijst. Dat leidde ertoe dat we op een bepaald moment met een groep van vijftien mensen op pad waren. Zo’n grote groep dreigt elkaar onderweg kwijt te raken, ook omdat er tempoverschillen zijn. Het is ook lastig om met z’n allen een café binnen te stappen.

We willen voorkomen dat de wandelgroep aan z’n eigen succes ten onder gaat. De groep is al vanaf 2015 samen op pad, de helft van de mensen loopt al jarenlang mee. De andere helft heeft zich in de laatste twee jaar aangemeld. Wat ook speelt is dat de afstand van 10 – 12 km op dit moment voor een aantal mensen te lang is. We hebben allerlei mogelijkheden overwogen om de puzzel te leggen, maar vonden geen oplossing zonder nadelen. We waren het er wel snel over eens dat een groepsgrootte van rond de tien mensen ideaal is.

We zijn tot het volgende voorstel gekomen:

  • We blijven eenmaal in de twee weken lopen. Een wekelijks aanbod – met bijvoorbeeld een langere en een kortere wandeling - krijgen we niet rond;
  • We plannen wandelingen waarbij het mogelijk is om na vijf of zes kilometer op het OV te stappen;
  • We stoppen de inschrijving als er zich tien mensen gemeld hebben, de rest kan die keer niet meelopen. De mensen die afvallen krijgen bericht en komen de keer daarna als eerste in aanmerking;
  • We hebben de groep “nieuwelingen” in overweging gegeven een eigen wandelgroep te starten. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Toen we zover waren, deed zich nog een nieuw probleem voor. Alice Schippers kan door gezondheidsproblemen de kar niet meer in haar eentje trekken. Maar met hulp van Anna en andere oudgedienden lukt dat wel. Anna Bruni neemt de organisatie van de wandelgroep op zich en drie anderen helpen daarbij. Uiteraard is het heel welkom als iemand uit de groep ook eens een wandeling wil uitzetten. Zo hopen we de wandelgroep “in de benen te houden”.

De allereeerste wandeling in maart 1015 ging rond de Gaasperplas.