Wonen i.o.

Contactpersoon Carolien van den Handel: ccvdhandel@hetnet.nl

De werkgroep is in oprichting. Zie verder  bij het subitem “wonen” onder de Thema pagina op de menu balk.