Vraag & Aanbod

Contactpersoon Carolien van den Handel:  ccvdhandel@hetnet.nl 

De werkgroep fungeert als “makelaar” tussen vraag en aanbod. Zie voor de werkwijze van de groep bij “Vraag & Aanbod” in de menubalk.

De groep bestaat uit Carolien van den Handel.
De groep kan versterking gebruiken.