Ontmoetingsruimtes/Locaties

Contactpersoon Jacqueline Koole  jacquelinekoole@gmail.com 

Doel van het Stadsdorp inzake locaties

De werkgroep locaties streeft naar een eigen onderkomen waar we meerdere keren per week gebruik van kunnen maken: ontmoeting en informatie, het samen opzetten en uitvoeren van activiteiten, en overleg. Het liefst in medegebruik met andere maatschappelijk georiënteerde organisaties. En beheerd door een ondernemer met een sociaal hart, een door de overheid gesubsidieerde conciërge of in mede-beheer met andere gebruikers.

Geschiedenis

Na de start van Stadsdorp Rivierenbuurt in 2013 begon de zoektocht naar ruimtes voor samenkomsten. Er was er behoefte aan een locatie voor grote, plenaire themabijeenkomsten voor drie of vier keer per jaar en aan kleinschaliger plekken, waar we frequenter terecht zouden kunnen om elkaar te ontmoeten. Stadsdorper Carin Giesen ging aan de slag met hulp en tips van andere Stadsdorpers. Het bleek moeilijk in de Rivierenbuurt geschikte en betaalbare ruimtes te vinden die voor langere tijd beschikbaar zijn.

De themabijeenkomsten zijn achtereenvolgens in de afgelopen jaren gehouden in: het Huis van de Wijk, de Maarten Luther Kerk, Old School en woonzorgcentrum Torendael. Na diverse gesprekken bij de RAI kunnen we als Stadsdorp sinds november 2016 tot op heden terecht in het bedrijfsrestaurant.

Voor de maandelijkse inloop konden we vanaf de start in september 2014 respectievelijk terecht in het ROC-gebouw aan de Geulstraat, het Huis van de Wijk en vanaf maart 2018 tot heden in De Berlage, Lekstraat 13A.

Voor wekelijkse ontmoeting kunnen Stadsdorpers terecht bij twee horecatrefpunten in de buurt: IJsland in de Maasstraat (dinsdagochtenden) en Blek (maandagmiddagen).

Hoe nu verder

Er zijn en worden veel locaties bekeken; er zijn en worden gesprekken gevoerd met ondernemers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, woningcorporaties en overheid. De werkgroep blijft speuren naar locaties die voor ons geschikt zijn. Tips van Stadsdorpers blijven meer dan welkom! Carin heeft na al die jaren waarin zij met grote inzet heeft gezocht en gepraat en geregeld, het stokje overgedragen aan de nieuwe leden van de werkgroep, die haar voorbeeld zullen volgen.

Coördinatie: Jacqueline Koole en Andrea Balk.