Ontmoetingsruimtes

Contactpersoon: Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl

Na de start van het stadsdorpinitiatief in 2013 begon ook de zoektocht naar ruimtes voor samenkomsten. Enerzijds was er behoefte aan een locatie voor grote, plenaire themabijeenkomsten drie of vier keer per jaar. Anderzijds was er behoefte aan kleinschaliger plekken, waar we frequenter terecht zouden kunnen om elkaar te ontmoeten.

Carin Giesen ging aan de slag, met hulp en tips van andere stadsdorpers. Eerst een paar jaar alleen, vanaf februari 2016 samen met Ans Kalkman. Duidelijk is dat het niet meevalt in de Rivierenbuurt geschikte en betaalbare ruimtes te vinden die ook blijvend zijn. De stand van zaken is eind 2017 als volgt.

Voor de themabijeenkomsten hebben we diverse ervaringen opgedaan. Eerst met het Huis van de Wijk, daarna met de Maarten Luther Kerk, toen met Old School, en vervolgens met het woonzorgcentrum Torendael. Op laatstgenoemde locatie hadden we willen blijven, maar vanaf april 2016 konden we er niet meer terecht. Het lukte om eenmalig te verkassen naar het Huis van de Wijk. Dankzij inspanningen van Marjan Stomph en Maaike Rol was vervolgens de RAI bereid haar bedrijfsrestaurant beschikbaar te stellen. Sinds november 2016 organiseert het Stadsdorp daar zijn themabijeenkomsten.

Voor de maandelijkse inloop  (klik hier >> voor meer info) konden we een paar jaar, vanaf de start in september 2014, terecht in het Buurtlokaal van Dynamo, onderdeel van het ROC-gebouw aan de Geulstraat. Sinds de sluiting van die locatie per 1 augustus 2016 hebben we onderdak gevonden bij het Huis van de Wijk. In maart 2018 gaat daar echter een grootschalige verbouwing van start. Die gaat meer dan een jaar duren. Tijdens de verbouwing verhuizen we naar De Berlage, Lekstraat 13A.

Voor wekelijkse ontmoeting kunnen stadsdorpers terecht bij twee horecatrefpunten in de buurt: IJsland en Blek (klik hier >> voor meer info).

Tot slot. De werkgroep Ontmoetingsruimtes streeft naar een vast, eigen onderkomen voor ons stadsdorp, eventueel in medegebruik door andere partijen zoals zzp-ers of andere buurtgroepen. Een eigen plek waar we meerdere keren per week binnen kunnen lopen voor een praatje of voor het samen opzetten van allerlei activiteiten. Het mooiste zou zijn een soort stadsdorpbuurtcafé dat we samen draaiende houden of waar een ondernemer aan het roer staat met een sociaal hart, iemand die snapt waar het om gaat.
Er zijn al heel veel locaties bekeken. De werkgroep blijft speuren naar alles wat leeg staat. Sinds dit jaar kunnen we hierbij desgevraagd ondersteuning krijgen van gebiedsmakelaars van het Stadsdeel Zuid, o.a. bij het benaderen van woningcorporaties en openbare scholen. Ook tips van stadsdorpers blijven meer dan welkom.