Maandelijkse Inloop

Contactpersoon: Annemiek de Witte: annemiekdewitte@hotmail.com

Elke tweede zaterdag van de maand is er van 16.00 tot 18.00 uur een Stadsdorp Inloop. Op die bijeenkomst kunnen Stadsdorpers elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten bij een drankje en een knabbel. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, iets te vragen of aan te bieden, nieuwe contacten op te doen en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de buurt. Ook zijn er regelmatig korte praatjes over hobby of werk.

De organisatie van de Inloop is in handen van een team. In wisselende samenstelling zijn telkens drie leden van het team aan de beurt om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de voorbereidende en afsluitende taken.

Het team bestaat vanaf januari 2021 uit de volgende personen, in alfabetische volgorde:

Carla de Graaff, Erik Mansson, Elly Mönnichmann, Marja Overdick, Annemieke Taal, Lia Veen en Annemiek de Witte. De coördinatie is in handen van Annemiek en Annemieke.

Sinds maart 2018 is de Inloop gehuisvest in de restaurantruimte van Dienstencentrum De Berlage van Puur Zuid, Lekstraat 13A.  

Het inloopteam zoekt nog steeds versterking. Belangstelling? Neem contact op met Annemiek de Witte, zie boven.