Maandelijkse Inloop

Contactpersoon Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl

Elke tweede zaterdag van de maand is er een stadsdorpinloop. Deze wordt georganiseerd door een team, dat vanaf 2018 bestaat uit drie gastvrouwen en twee gastheren, te weten: Erik Mansson, Carin Giesen (tevens coördinator/contactpersoon), Herman Melkman en Annemiek de Witte. Met behulp van een rooster is telkens een koppel in wisselende samenstelling aan de beurt om de bijeenkomst in goede banen te leiden, inclusief de nodige taken ter voorbereiding en na afloop.

Vanaf maart 2018 verhuizen we met de inloop tijdelijk naar De Berlage van Puur Zuid, Lekstraat 13A.  Dit vanwege een grootschalige verbouwing van het hele complex waarvan het Huis van de Wijk onderdeel uitmaakt. De verbouwing zal ruim een jaar in beslag nemen.