Maandelijkse Inloop

Contactpersoon Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl

Elke tweede zaterdag van de maand is er van 16.00 tot 18.00 uur een stadsdorpinloop. Op die bijeenkomst kunnen stadsdorpers elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten bij een drankje en een knabbel. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, iets te vragen of aan te bieden, nieuwe contacten op te doen en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de buurt. Ook zijn er regelmatig korte praatjes over hobby of werk.

De organisatie van de inloop is in handen van een team. In wisselende samenstelling zijn telkens drie leden van het team aan de beurt om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de voorbereidende en afsluitende taken.

Het team bestaat vanaf januari 2020 uit de volgende personen, in alfabetische volgorde:

Carin Giesen (algemeen invaller), Carla de Graaff, Erik Mansson, Herman Melkman, Elly Mönnichmann (nieuw), Marja Overdick (nieuw), Channa Peres, Lia Veen en Annemiek de Witte.
De coördinatie is in handen van Carin en Annemiek.

Sinds maart 2018 is de inloop gehuisvest in de restaurantruimte van Dienstencentrum De Berlage van Puur Zuid, Lekstraat 13A.  

Het inloopteam zoekt nog steeds versterking.
Belangstelling? Neem contact op met Carin Giesen, zie boven.