Generaties

Contactpersoon Carin Giesen, giesen.cwm@kpnmail.nl

De werkgroep Generaties zoekt naar mogelijkheden om vanuit het Stadsdorp verbinding te leggen met jongere generaties in de buurt. Dit vanuit het besef dat zo’n verbinding tussen generaties in deze tijd niet vanzelfsprekend is, jongeren en ouderen leven grotendeels langs elkaar heen.

Ons uitgangspunt is dat voor plezierig ouder worden in je eigen buurt dwarsverbanden tussen generaties niet mogen ontbreken. Zulke wederzijdse contacten brengen meer levendigheid in de buurt, werken verrijkend, activerend, inspirerend. Als buurtbewoners van diverse generaties elkaar kennen, kunnen ze vervolgens ook op een natuurlijke manier een beroep doen op elkaar.

In de begintijd heeft de werkgroep ideeën uitgewisseld over mogelijkheden om generaties uit de buurt bij elkaar te brengen. Al gauw waren we het erover eens dat de nadruk zou moeten liggen op het samen ondernemen van leuke activiteiten, met inzet van talenten, kwaliteiten en (levens)ervaring van iedereen. Voorbeelden: samen muziek of theater maken onder vakkundige leiding; organiseren van wedstrijden op het gebied van sport en spel; samen koken/eten; met studenten/afgestudeerden uitwisselen over hun vak; ouderen laten voorlezen of (levens)verhalen vertellen op buurtscholen; uitwisseling over de beleving van de buurt en hoe eventuele minpunten samen aangepakt kunnen worden.

In 2016 kwamen we in aanraking met de zg. generatieproeverijen in de Grote Kerk van Beverwijk (www.grotekerkbeverwijk.nl). Daarbij wisselden deelnemers tijdens een maaltijd uit hoe ze naar elkaar kijken en wat ze aan elkaar hebben. Die ervaringen, samen met die van een generatiediner vanuit het Stadsdorp Vondel/Helmersbuurt en buurtlunches vanuit Stadsdorp Centrum Oost, inspireerden ons om ook in ons Stadsdorp zoiets op te zetten.

Een eerste gelegenheid deed zich voor toen we in contact kwamen met Ahmed Filali, jongerenwerker bij het Jongerencentrum De Rijn aan de Vechtstraat. Samen met hem en zijn stagiaires werden plannen uitgewerkt om in het Jongerencentrum een proef te starten met een reeks van drie generatiemaaltijden, met als doel het leggen en versterken van verbinding tussen jong en oud in de Rivierenbuurt. Met subsidie van het Stadsdeel Zuid in het kader van bewonersinitiatieven vond halverwege 2017 de aftrap plaats. Deelnemers aan deze kennismakingsbijeenkomst waren 10 jongeren van het Jongerencentrum en 10 ouderen van het Stadsdorp. In het najaar van 2017 volgen nog twee verdiepende generatiemaaltijden, met zoveel mogelijk dezelfde deelnemers. Na evaluatie zal bekeken worden hoe dit project kan worden gecontinueerd en breder kan worden uitgezet.

De werkgroep bestaat momenteel uit Carin Giesen (coördinator/contactpersoon), Brigitta Huigsloot en Annette Schutte. We zijn op zoek naar uitbreiding van de werkgroep. Belangstelling? Stuur een email naar Carin Giesen, zie bovenaan.