Binnenbuurten

Contactpersoon Andrea Balk:  balkandrea@kpnmail.nl

Stadsdorp Rivierenbuurt heeft zogenoemde Binnenbuurten opgericht. De motivatie is om het nabuurschap meer kans te geven zich te ontwikkelen: elkaar te leren kennen, samen activiteiten te organiseren en uit te voeren en elkaar steun te vragen en/of te bieden.

De schaal van het Stadsdorp beslaat een vrij groot oppervlakte. En dat is prima om de inloop, themamiddagen, werk- en activiteitengroepen te realiseren. In de binnenbuurten kan het nabuurschap beter tot zijn recht komen; het is gemakkelijker op deze schaal met elkaar af te spreken en/of diensten te ruilen.

Samen eten is een van de mogelijkheden van een binnenbuurt. 

De Rivierenbuurt is verdeeld in negen buurten. Zeven staan op het kaartje met een nummer aangeduid. De overige twee buurten beslaan de RAI en Zorgvlied. Stadsdorpers die daar woonachtig zijn kunnen zich aansluiten bij de dichtstbijzijnde Binnenbuurt.

De grenzen die zijn getrokken lopen gelijk met de grenzen die het gemeentelijk bureau voor Onderzoek en Statistiek (O&S) hanteert; zo zouden wij gegevens over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling kunnen opvragen. Ook de namen corresponderen met O&S.
Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

De lijnen volgen het stratenpatroon. Daar waar de buurt aan water grenst, horen de aan de “eigen” kant liggende woonboten er natuurlijk bij.

Overzicht binnenbuurten:
1 Wielingen                                         5 Rijn Oost
2 Schelde West                                 6 Rijn  West
3 IJsel                                                     7 Veluwe
4 Schelde Oost

In 2016 zijn de Binnenbuurten Veluwe en Wielingen gestart. Inmiddels hebben zij tal van bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.
In 2017 zijn de Binnenbuurten Rijn Oost en IJsel opgericht. In aanvang bestonden ze nog uit een klein groepje Stadsdorpers; inmiddels groeien de buurten gestaag.
In 2018 zijn de Binnenbuurten Schelde Oost, Schelde West en Rijn West opgericht.

Per Binnenbuurt worden twee coördinatoren gekozen die de lijst Binnenbuurters bijhouden en een brug vormen tussen de deelnemers en de Werkgroep Binnenbuurt. Een draaiboek Binnenbuurten is voor iedereen beschikbaar. In de Nieuwsbrief kun je regelmatig een verslagje lezen over een bepaalde buurt en af en toe worden er foto’s geplaatst.
De grenzen zijn niet dwingend: als je liever in een andere buurt deelneemt vanwege (oude) buren of vriendschappen, kun je je daar melden bij de coördinatoren.