Binnenbuurten

Contactpersoon Andrea Balk: info@stadsdorprivierenbuurt.nl

Stadsdorp Rivierenbuurt heeft zogenoemde Binnenbuurten opgericht. We willen hiermee het ontwikkelen van nabuurschap bevorderen: elkaar leren kennen binnen je eigen buurt, samen activiteiten organiseren en uitvoeren en elkaar steun vragen en/of bieden. Het ‘kennen en gekend worden’ in je eigen buurt geeft mensen een groter gevoel van veiligheid.

De schaal van het Stadsdorp beslaat een vrij groot oppervlakte. En dat is prima om de inloop, themamiddagen, werk- en activiteitengroepen te realiseren. In de binnenbuurten kan het nabuurschap beter tot zijn recht komen; het is gemakkelijker om in kleiner verband met elkaar af te spreken en/of diensten te ruilen.

De Rivierenbuurt is verdeeld in negen buurten.
Zeven staan op het kaartje met een nummer aangeduid. De overige twee buurten beslaan de RAI en Zorgvlied. Stadsdorpers die woonachtig zijn in deze gebieden kunnen zich aansluiten bij de dichtstbijzijnde Binnenbuurt.

Ter informatie: de grenzen die zijn getrokken lopen gelijk met die van ‘Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)’, een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Ook de namen zijn ontleend aan de gemeentenamen. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

De lijnen volgen het stratenpatroon. Daar waar de buurt aan water grenst, horen de aan de “eigen” kant liggende woonboten er natuurlijk bij.

Overzicht binnenbuurten:

1 Wielingen 5 Rijn Oost
2 Schelde West  6 Rijn West
3 IJsel  7 Veluwe
4 Schelde Oost  

In 2016 zijn de Binnenbuurten Veluwe en Wielingen gestart. Inmiddels hebben zij tal van bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.

In 2017 zijn de Binnenbuurten Rijn-Oost en IJsel opgericht. In aanvang bestonden ze nog uit een klein groepje Stadsdorpers; inmiddels groeien de buurten gestaag.
In 2018 zijn de Binnenbuurten Schelde-Oost, Schelde-West en Rijn-West opgericht.

Per Binnenbuurt zijn twee coördinatoren gekozen die de lijst Binnenbuurters bijhouden en een brug vormen tussen de deelnemers en de Werkgroep Binnenbuurt. Uitzondering vormt Binnenbuurt Rijn-West: deze buurt is gestart in november 2018, maar er zijn tot op heden nog geen coördinatoren benoemd en deze binnenbuurt is (nog) niet actief.

Een draaiboek Binnenbuurten is voor iedereen beschikbaar. In de Nieuwsbrief kun je regelmatig een verslagje lezen over een bepaalde buurt en af en toe worden er foto’s geplaatst.

De grenzen zijn niet dwingend: als je liever in een andere buurt deelneemt vanwege (oude) buren of vriendschappen, kun je je daar melden bij de coördinatoren.
Nu alle Stadsdorpers in eigen buurt actief kunnen zijn, kan de werkgroep Binnenbuurt haar werkzaamheden gaan richten op regelmatige ondersteuning van de coördinatoren en meer verdieping bieden in het contact tussen alle coördinatoren onderling.

Coördinatie: Andrea Balk en Annette Schutte.

Voor activiteiten in de buurt klik hier >>