Themabijeenkomsten

Bepaalde onderwerpen zijn voor het stadsdorp belangrijk. Het gaat om onderwerpen als: “de veranderingen in de zorg”, “wonen” e.d..

Wij houden enkele keren per jaar een themabijeenkomst waarop zo’n onderwerp centraal staat. Daarbij nodigen wij eventueel individuele personen of vertegenwoordigers van professionele of andere organisaties uit. Bijvoorbeeld iemand van een ander stadsdorp, de lokale overheid of vakdeskundigen.

Tot nu toe gehouden bijeenkomsten gingen o.a. over:
> De komende veranderingen in de zorg
> Wonen
> Binnenbuurten
> Wat willen we met het stadsdorp?
> Levenskunst & Inspiratie en Levenstestament
> Plan Berlage
> Ouderen vriendelijke stad
> Duurzaamheid
> De Kunst van het verbinden

SDRthema0514x

Van elke bijeenkomst maken wij een verslag, dat op deze site te lezen is (zie de Archief pagina).