Nieuwsbrief

Naast deze website is de Nieuwsbrief een belangrijk communicatie-middel binnen ons stadsdorp. De brief verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Hij geeft een overzicht van belangrijke, leuke of interessante gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen en buiten ons stadsdorp.

Wie de meest recente Nieuwsbrief wil lezen, klikt op de betreffende knop in de rechter kolom van deze website.

Heb je iets voor de nieuwsbrief, stuur het naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl met als onderwerp: Voor de nieuwsbrief. De deadline voor inleveren van kopij voor de volgende nieuwsbrief staat altijd onderaan de laatst verschenen nieuwsbrief vermeld.