Lezing over voordelen gemengde wijken (8 maart)

In de serie “diversiteit en de stad”, van Pakhuis de Zwijger, stadsgeograaf Fenne Pinkster over de waarde van diverse wijken.

Amsterdam staat bekend als een tolerante en open stad waar diversiteit op basis van afkomst, seksuele voorkeur en inkomen een groot goed is. Diversiteit is misschien niet altijd gemakkelijk, het zorgt wel voor afwisseling, levendigheid en respect voor uiteenlopende levensvormen. Diversiteit draagt bij aan het leefklimaat van Amsterdam. In een serie van drie afleveringen onderzoekt Stadslicht wat de waarde van diversiteit is. In economische zin, op het niveau van de wijk en als het gaat om andere seksuele voorkeuren.
Wijken waar mensen wonen met verschillende inkomens en met uiteenlopende achtergronden worden in Amsterdam als groot goed beschouwd. Tegelijkertijd staat de gemengde stad onder druk. Door de aanhoudende populariteit van de stad blijven de huizenprijzen stijgen en is in verschillende wijken het aandeel sociale huur in de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Regelmatig wordt de noodklok geluid over tweedeling, toenemende gentrification en de slechte invloed van de toeristenindustrie op de betaalbaarheid en het leefklimaat in de stad.
Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van gemengde wijken? Wanneer is sprake van een goede mix van bewoners en komen zij eigenlijk wel met elkaar in contact? Hoe probeert de overheid menging te realiseren en welke alternatieven zijn er denkbaar? Welke processen werken menging juist tegen? Onderzoeker Fenne Pinkster gaat in op de voordelen van gemengde wijken en zet die af tegen het alternatief: de gesegregeerde stad.

Fenne Pinkster is stadsgeograaf, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en doet onderzoek naar processen van zowel belonging als segregatie in steden, met een nadruk op Amsterdam.

GRATIS TOEGANG
Pakhuis de Zwijger, zaal “Workspace”
woensdag 8 maart, 18.00 uur
Dit programma is om 19 uur afgelopen.
Verdere info: https://dezwijger.nl/

(Ingebracht door Carin GIesen)