VN Verdrag rechten voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(Ingezonden door Marjan Stomph)