Veel werkzaamheden in RAI buurt

Vanaf deze zomer tot najaar 2019 vinden nogal wat werkzaamheden plaats bij en rondom RAI. Aan het station, aan de tram, aan een fietstunnel. En aan RAI zelf.

Samengevat:

  • Bouw hotel NHow → oplevering oktober 2019
  • Afsluiting fietsenstalling → 20 juli 2018 – februari 2019
  • Renovatie metrostation → 31 juli 2018 – mei 2019
  • Afsluiting fietstunneltje → 31 juli 2018 – 29 augustus 2018
  • Stremming tram 4 → oktober 2018 – juli 2019

Voor meer details zie deze Zuidas blog.