Van Gogh in de Deurloostraat

Marcella van Zanten, kunsthistorica houdt een lezing over Vincent van Gogh en de Moderne Kunst.

sdrvgoghdeurloostraat

Plaats: Gabriëlkerk Deurloostraat 17 hoek Dongestraat
Dag en tijd: Zondag 9 oktober van 16.00 tot 18.00 uur
Kosten: toegang 10 euro, Stadspas en leden van de kerk 8 euro.

De opbrengst van deze eerste lezing wordt besteed aan de restauratie van het kerkklokje.

U kunt zich opgeven voor deze lezing door: 
– een mail te sturen naar marcella@marcellavanzanten.nl
– of een sms sturen naar: 06-25363707 o.v.v. lezing, uw naam en het aantal personen.

Bij voldoende deelnemers gaat de lezing door!

(Ingezonden door Marjan Stomph)