Zorg & Wonen

De werkgroep Zorg & Wonen werkt voor het Stadsdorp Rivierenbuurt aan de thema’s Zorg en Wonen. Deze thema’s zijn voor ouderen en toekomstige ouderen belangrijk. Het beleid is ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Zorg en ondersteuning moeten dan makkelijk te vinden zijn. En woningen moeten geschikt zijn om zelfstandig thuis te wonen. Ze moeten ook bereikbaar zijn als je minder goed ter been bent.
Velen van ons zullen langer in hun eigen huis blijven wonen dan vroeger misschien het geval was. Niet iedereen in de Rivierenbuurt heeft een geschikte woning om in oud te worden. De werkgroep pleit voor een beleid waarin Zorg en Wonen door de Gemeente in samenhang worden bekeken. Vanwege het huidige beleid en de ontwikkelingen op de woningmarkt is dat noodzakelijk.

> Wat doet de werkgroep wat betreft Zorg?
– Goed op de hoogte te zijn van de wijkzorg en het wijkzorg netwerk.
Hoe? Door contact te onderhouden met partners in het wijkzorgnetwerk en met verantwoordelijken in het Stadsdeel,
– Signaleren als mensen de weg naar het wijkzorg netwerk niet goed vinden.
– Deelnemers van het Stadsdorp regelmatig informeren. Informeren via de Nieuwsbrief en via bijeenkomsten over voor iedereen belangrijke zaken rond zorg en ondersteuning.
– Deelnemers met persoonlijke vragen rond zorg en ondersteuning de weg helpen vinden. Als zij die weg op een andere manier niet kunnen vinden.

De werkgroep is lid van Kenniskring Zorg van de Amsterdamse Stadsdorpen. Deze Kenniskring houdt de ontwikkelingen in de zorg op gemeentelijk niveau bij. Reageert daar zo nodig op. De Kenniskring wisselt kennis uit. Dit om te voorkomen dat alle Stadsdorpen het wiel opnieuw uitvinden
(zie http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/kennisbank).

Wat doet de werkgroep wat betreft Wonen?
– Goed op de hoogte te zijn van zaken rond wonen. Hoe? Door contact te onderhouden met verantwoordelijken in het Stadsdeel en !WOON. Dit om geïnformeerd te zijn en signalen aan hen door te geven.
– Deelnemers van het Stadsdorp regelmatig informeren. Via de Nieuwsbrief en via bijeenkomsten over voor iedereen belangrijke zaken rond wonen.
– Deelnemers met persoonlijke vragen rond wonen de weg wijzen naar verantwoordelijke ambtenaren. En voor vragen en bemiddeling naar !WOON zie: http://www.wooninfo.nl/vestiging-team-zuid/
-Belangenbehartiging. Deelnemers met verantwoordelijken in contact brengen om de ernst van de vraagstukken rond wonen voor het voetlicht te brengen. Zie het subitem bij Zorg & Wonen: documenten Zorg & Wonen.
Wij pleiten voor levensloopbestendige woningen bij de toekomstige woningen in de Kop Zuidas.
Vanuit de werkgroep is een proef met de tussentrede georganiseerd. Met als doel om te laten bekijken of de tussentrede te gebruiken is in gemeenschappelijke trappenhuizen.
Dit document hier >> inzien.

De werkgroep is lid van de Kenniskring wonen van Amsterdamse Stadsdorpen. Deze kenniskring inventariseert wat de (on)mogelijkheden zijn om langer in je huis te blijven wonen. En wisselt kennis uit en wegen om de situatie in Amsterdam positief te beïnvloeden.
Een voorbeeld van kennisuitwisseling. Deze is er met Stadsdorp Weteringplus dat een websitedeel heeft over Langer thuis wonen. Zie https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/
Een voorbeeld van beïnvloeding is de inbreng vanuit de Kenniskring Wonen op de Woonagenda 2025: klik hier >.

De Werkgroep Zorg &Wonen is bereikbaar via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Vermeldt boven de mail: voor werkgroep Zorg & Wonen. Contactpersoon: Marjan Stomph
Documenten Werkgroep Zorg & Wonen:
* Themabijeenkomst over wonen, 30 mei 2015, verslag >> 
* Themabijeenkomst over zorg, 13 december 2014, verslag >> 
* Nieuwsbrief december 2016, o.a. over bijeenkomt zorg & wonen 2016, verslag >>
* Gesprek bewoners met stadsdeelvoorzitter Capel, verslag >>

Heb je vragen over Zorg en Welzijn in de Rivierenbuurt?
In dit informatieblad staan alle adressen van organisaties die zorg en ondersteuning kunnen bieden: klik hier >>

Op deze website van de gemeente staat de meest recente informatie over zorg en ondersteuning https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/

Weet je niet wie je uit het informatieblad het beste kan bellen? Bel dan het nummer van het Sociaal loket 020-2552916.
Kom je er dan nog niet uit? Dan mag je ons mailen info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Zet in het onderwerp van de mail: vraag aan werkgroep Zorg & Wonen. Iemand uit de Werkgroep Zorg & Wonen kan dan met je meedenken om de weg te vinden.

Heb je vragen over Wonen?
Kijk dan op de website van !WOON (oude wijksteunpunt wonen): http://www.wooninfo.nl/vestiging-team-zuid/ en/of ga langs op hun spreekuren: Rijnstraat 115, 1079 HA; dinsdag 14.00 – 16.00 uur; donderdag 15.15 – 17.00 Woningnetspreekuur. Of bel voor een afspraak 020-6422179. Online een afspraak maken kan via www.wswonen.nl/zuid/vragenbalie.

Tips:
Sta je in Woningnet ingeschreven en krijg je geen aanbod van woningen? Laat je profiel in Woningnet dan eens checken bij !WOON . Donderdag van 15.15 – 17.00 is er Woningnet spreekuur. Als je zoekprofiel niet glashelder is krijg je geen/of niet het goede aanbod van woningen.
Als je verhuurder ongewenst gedrag vertoont intimideert of niet mee wil werken ga dan naar !WOON op dinsdag 14.00 – 16.00 uur.
Meer weten over verhuisregelingen? Er zijn speciale regelingen om verhuizen mogelijk te maken. Informatie over de regelingen staat ook op de gemeentelijke site https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/bijzondere-woningen/woningen-speciaal/
Wooncoaches zijn goed op de hoogte van de regelingen en kunnen helpen de weg te vinden. www.wooninfo.nl/infobank/langer-thuis-wonen/wooncoach
Ga naar !WOON op een van de spreekuren als je een afspraak met een Wooncoach wil. Of bel voor een afspraak 020-6422179. Online een afspraak maken kan via www.wswonen.nl/zuid/vragenbalie.

Tips over wonen staan ook in de brochure: Veilig en comfortabel wonen: nu en later.   Nota Amsterdam Zuid voor 2015 – 2018.
Klik hier >> voor deze brochure.