Hoe word je een Stadsdorp?

De vraag is minder curieus dan het lijkt. Ons stadsdorp bestaat sinds april 2013, en het oudste stadsdorp in Amsterdam (Zuid) al sinds 2010. Maar nergens ligt een blauwdruk voor het opzetten van een stadsdorp klaar. Bovendien kun je het begrip “Stadsdorp” op verschillende wijze invullen. Zoveel hoofden zoveel zinnen. Er is dan ook een tamelijk groot verschil in de wijze waarop de stadsdorpen in Amsterdam te werk gaan.

Hoofdzaak is hoe je iets dat generaties lang heeft bestaan (nabuurschap), maar in de loop van de laatste decennia geleidelijk is verdwenen, weer nieuw leven inblaast. Uiteraard zonder de oude situatie te willen kopiëren. Dat kan immers niet, omdat de omstandigheden waaronder nabuurschap kon bestaan drastisch zijn veranderd. Zo is, vergeleken met vroeger, het wonen, werken en het dagelijks leven in het algemeen veel minder aan een en dezelfde locatie gebonden. Bovendien zal de toen bestaande armoede het “samen optrekken” in de hand hebben gewerkt. De vraag `Hoe word je een stadsdorp` houdt ons, impliciet of expliciet, regelmatig bezig.