Buurt en leefomgeving

De eigen buurt en leefomgeving is voor de stadsdorpers uiteraard van groot belang. Die betrokkenheid bij de eigen buurt is essentieel. Dat je er belang aan hecht hoe de buurt reilt en zeilt, ligt voor de hand. Zijn er voldoende en goede voorzieningen? Heb je makkelijk contact met je buren? Voel je je veilig? Treedt de lokale overheid wel actief genoeg op? Zijn de bewoners zelf initiatiefrijk?

Ons stadsdorp kan hierin een signalerende rol spelen.