Stemadvies verkiezingen 21 maart

VERKIEZINGEN

Stadsdeelcommissies.
Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande kunnen wij ook een stem uitbrengen voor de stadsdeelcommissies. Dit zijn feitelijk de opvolgers van de stadsdeelraden. De stadsdeelcommissies waren in eerste instantie bedoeld voor actieve buurtbewoners en hun organisaties. Burgerparticipatie!
Echter afgelopen najaar hebben de politieke partijen in de gemeenteraad besloten dat ook zijzelf mee mogen doen voor de stadsdeelcommissies. Dat betekent dat de individuele, onafhankelijke kandidaten weinig kans maken. Ten eerste zullen veel mensen automatisch op een partij stemmen. En ten tweede hebben de onafhankelijke kandidaten een hoog lijstnummer (vanaf 30). Zij komen dus achter in de rij. Met andere woorden de politieke partijen hebben wel hun mond vol van participatie, maar ondertussen kapen zij deze, trekken deze naar zichzelf toe.
De stadsdeelcommissies moeten de politiek juist adviseren. Die adviezen zijn zelfs zwaarwegend. Dat betekent dat die adviezen los moeten staan van partijpolitiek en eventueel politiek gekonkel. Deze adviezen moeten de meningen van de buurt laten horen. Dat kan alleen maar een taak zijn voor actieve buurtbewoners en –organisaties.
Daarom de oproep om voor de stadsdeelcommissies altijd te stemmen op een onafhankelijke kandidaat!! En niet op een politieke partij. Die zitten toch al in de gemeenteraad. Steun de bewonersparticipatie! En bij voorkeur iemand die opkomt voor de sociale verhuur.
Bewoners van de Pijp en de Rivierenbuurt kunnen bijvoorbeeld stemmen op Cok Oostveen als huurdersactivist (Lijst 31, G250-WONEN). Al jaren actief bij zijn bewonerscommissie en Huurdersvereniging Arcade. Destijds betrokken bij “Huurders in de knel”. En vanaf het begin ook bij G250-WONEN. Plus een activistisch verleden vanaf 1971 in de buurt en de rest van Amsterdam. Onlangs waren nog de foto’s te zien van een actie voor een autovrije Ferdinand Bolstraat uit 1975. Verkeersveiligheid heeft nu nog steeds zijn aandacht. Maar ook miljeu/groen, openbare ruimte, leefbaarheid en diversiteit.

Gemeenteraad.
Hier doen een heel scala aan politieke partijen mee. Daarvan zijn er drie die bewezen hebben op te komen voor de sociale verhuur. Namelijk SP, PvdA en Groen Links. Maar ook twee kleinere patijen zijn positief ten aanzien van sociale verhuur, Ouderenpartij en Partij voor de Dieren. Neem de lijsten goed door en kijk of er bekende huurdersactivisten op staan. En geef in principe een voorkeursstem! Van de nieuwe partijen zijn hun standpunten ten aanzien van de sociale verhuur nog niet bekend.

Waarschuwing.
En stem zeker geen D’66. Want het opperhoofd van deze partij, Reinier van Dantzig, betitelt de sociale verhuur als in wezen a-sociaal. Dat moeten we niet pikken, gewoon afstraffen.

(Ingezonden door Herman Melkman)