Statuten

Medio 2016 is Stadsdorp Rivierenbuurt overgegaan van een beweging in een vereniging – een ‘vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid’. Op dat moment beschikte het Stadsdorp over bescheiden statuten. Eind 2017 zijn deze uitgebreid en aangescherpt. De aangepaste statuten zijn op de Algemene Ledenvergadering van 2 december 2017 door de leden geaccordeerd. Je kan de statuten >hier in zien.