Stadsdorp Rivierenbuurt

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en worden belangen van de leden behartigd.

Gebied van ons stadsdorp

 

SDRsiteRVBScan4

Dit is het gebied van ons stadsdorp. Het beslaat grofweg de postcodegebieden 1078 en 1079. 

Er zijn in Amsterdam inmiddels meer dan 20 stadsdorpen. Als je je bij ons aanmeldt terwijl je in het gebied van een ander stadsdorp woont, informeren we je over het bestaan van het andere stadsdorp. Maar als je niet in de Rivierenbuurt woont, hoeft dat natuurlijk nog geen belemmering te zijn om met ons mee te doen.