Sociale ouderenzorg, ook in de participatiemaatschappij!

Het Willem Dreeshuis organiseert ‘Een Goede Oude Dag’. Dit bestaat uit drie delen: een symposium, een officiële receptie en een netwerk bijeenkomst voor een ieder. Deze dag is bedoeld om geïnspireerd te
worden tot sociale ouderenzorg en vooruit te kijken naar wonen, zorg en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen, met name de meest kwetsbare. Dit is tevens het formele moment van de sluiting van
het Willem Dreeshuis.
Datum: woensdag 6 april 2016
Locatie: Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65, 1097 EG A’dam.
Vrij toegankelijk. Wel dient u zich vooraf aan te melden via: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Het Symposium Sociale ouderenzorg is van 13.00 – 17.00 uur
Aansluitend receptie en Netwerkbijeenkomst/Reünie, en formele sluiting van het Willem Dreeshuis, met een hapje en drankje.
Eindtijd: 19.00 uur

Over het Symposium:
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatie-maatschappij. Participeren vraagt om meedoen, pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de thuiswonenden en in zorgcentra levende ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Zoals autonomie, regie, participatie en eigen kracht. Wie zijn deze ouderen? Wat is hun visie op wonen, zorg en welzijn? Welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij kwaliteit van leven?

We belichten en bespreken inspirerende voorbeelden vanuit het land. En maken zo kennis met inzichten, methodieken en praktijken die erop gericht zijn juist deze mensen te steunen om ‘leven aan de jaren’  toe te voegen.
Tevens staan we stil bij de veranderende rol van de professionals in hun werken met ouderen. En we horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg in de participatiemaatschappij. Hoe kijken
zij aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ opstelt, waarin staat hoe het welzijn van deze groep in de stad bevorderd gaat worden?

Sprekers en organisaties die zullen bijdragen zijn onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona, PvdA, Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, Jeroen Slot, hoofd Onderzoek van bureau Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, de gemeenteraadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) en wethouder zorg Eric van der Burg (VVD), Chief Technology Office (CTO) van de Gemeente Amsterdam en nog vele anderen.

Heeft u geen internet of mailadres? Dan kunt u zich ook telefonisch opgeven via nummer: (020) 756 62 31, te bereiken alle werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)