RONDLEIDING DOOR JOODS AMSTERDAM

Op zondag 30 oktober 2016 verzamelen wij vanaf 14.30 uur voor de entree van het Joods Historisch Museum (JHM), onder de gele ster en maken daar kennis met onze gids Mia Corbeij-van Praag .

image002

De rondleiding begint om 15.00 met een bezoek aan de Portugese Synagoge, waar de gids o.m. over de komst van de eerste Joden in Amsterdam zal vertellen. Daarna gaan wij de wijk in om de oude Jodenbuurt te verkennen.

Enerverend. Mis het niet. Verborgen historische feiten komen aan het licht.

De rondleiding duurt tot 18 uur. Het kost €10,00 plus €15,00 toegang voor het Joods Kwartier (gratis met een Museumjaarkaart of JHM Vriendenkaart).

Men is aangemeld als de betaling van €.10,00 is ontvangen op NL66ABNA0467953562 ten name van de heer H.P. Melkman, onder vermelding van naam, telefoonnummers en Joods Amsterdam. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober 2016.

Voor de liefhebbers kunnen wij om circa 18.00 uur voor eigen rekening een diner bij Restaurant L’Opéra, Rembrandplein 27-29,1017 CT te Amsterdam regelen, zie de website: http://www.l-opera.nl/en.

Verdere informatie:
-Herman Melkman, tel. 020-6443643 of 06-51797508 bellen of mailen h.melkman@upcmail.nl.
-http://www.portugesesynagoge.nl/beeld/PS/Bezoek/411N026.jpg

(Ingezonden door Herman Melkman)