Rondleiding in Portugese Synagoge 5 okt.

Ons lid Herman Melkman heeft voor het Stadsdorp Rivierenbuurt een rondleiding geregeld in de Portugese Synagoge en de schatkamers op het  Mr. Visserplein. Op 5 oktober zal gids Jeanette Loeb de rondleiding verzorgen. Daarvoor moet worden betaald. verzamelen voor de ingang om 13.30 uur de rondleiding begint om 14.00 uur. Click hier voor meer details.