De tentoonstelling Smart Hybrid Forms toont de resultaten van het artistieke onderzoeksprogramma Smart Hybrid Forms. Kunstenaars Špela Petrič en Christiaan Zwanikken werkten de afgelopen twee jaar als onderzoekers van het ArtScience Lab Hybrid Forms van de Vrije Universiteit Amsterdam aan het creëren van projecten waarin ze de relaties tussen plant en machine verkennen.

De wetenschap produceert steeds meer hybride entiteiten waarin de biologische en technologische wereld versmelten. Waar dit meestal gezien wordt als een toenemende afstand van de natuur, onderzoeken we in Smart Hybrid Forms deze entiteiten juist als nieuwe actoren voor een andere, verstrengelde wereld die verschijnt als gevolg van klimaatverandering.

 

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen planten en technologie, waarin planten met hun zeer verschillende maar wellicht veel succesvollere bestaanswijze verschijnen als de radicale ander waar we door middel van technologie toegang toe kunnen verschaffen.

Als de mensheid een geologische kracht is die de geologie van de aarde zelf transformeert, zoals het Antropoceen suggereert, dan is de traditionele methode van de wetenschap die de natuur ziet als studieobject dat buiten onszelf ligt, niet meer vol te houden.

We moeten niet alleen nieuwe verhalen vertellen over menselijke relaties met de natuur, maar ook over de manier waarop we kennis produceren en onderzoek doen naar de wereld. Het veld van art-science waarin Špela Petrič en Christiaan Zwanikken werken onderzoekt andere strategieën van kennisproductie en ontwikkelt eigen tools om opnieuw te verkennen wat het betekent om mens te zijn op een multi-species planeet.

Smart Hybrid Forms - a plant becomes a machine becomes a plant

Tentoonstelling met werk van Špela Petrič en Christiaan Zwanikken is van 6 november 2022 tot 22 januari 2023 te zien in het Glazen Huis.

 Openng tentoonstellig: 6 november 15.00 - 17.00 uur