Rijnstraat wordt “freezone”.

De gemeente heeft besloten de Rijnstraat in te stellen als “freezone” (pilot). De herinrichting van de Rijnstraat is bijna klaar en de ondernemers hebben zich sterk verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Met het instellen van de freezone is er beperktere regelgeving met het doel om ruimte te geven aan ondernemers-initiatieven. Bestuurder uit Zuid Paul Slettenhaar: “Dit kan de Rijnstraat een enorme impuls geven.”
Gebieden die in aanmerking komen moeten te maken hebben met veel leegstand, een actieve ondernemersvereniging hebben en investeringsbereidheid van partijen. Andere freezones in de
stad zijn de Jan Evertsenstraat en het Osdorpplein.

De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners invulling geven aan deze pilot. “We gaan in het eerste kwartaal van 2016 actief momenten organiseren waarbij vooral ook bewoners om goede ideeen voor de Rijnstraat wordt gevraagd. Samen met u, de bewoners van de straat, en de ondernemers willen we een positieve impuls geven aan dit mooie winkel‐ en woongebied. Heeft u al goede ideeën? Stuur een mail naar freezones@amsterdam.nl. Hierop ontvangt u van ons altijd een reactie.”

(Ingezonden door Herman Melkman)