Proef met tussentreden in trappenhuizen

Stadsdorp Rivierenbuurt heeft een proef uitgevoerd met het plaatsen van tussentreden op trappen in trappenhuizen. De firma Enocent http://www.enocent.nl/ installeerde voor drie weken tussentreden in twee trappenhuizen. De ervaringen van bewoners zijn onderzocht.
De resultaten van de proef zijn gepresenteerd aan de gemeente en de brandweer en zijn veelbelovend. Gebruikers blijken baat te kunnen hebben bij de tussentreden. Zij kunnen hun huis weer in en uit. Medegebruikers van de trap wennen snel aan de extra treden op de trap en hebben er geen hinder van. De brandweer ziet in de tussentreden een verbetering van de vluchtmogelijkheid voor mensen met loopproblemen.
Wat nog nader onderzocht moet worden is hoe de tussentreden in deze trappenhuizen op trappen met een bocht het beste geplaatst kunnen worden.

Wat gaat er gebeuren?
De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen. Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek.

Zie voor meer informatie het persbericht dat hieronder is weergegeven.

Namens de werkgroep Zorg & Wonen
Stadsdorp Rivierenbuurt

Marjan Stomph
                                                              0 – 0 – 0

PERSBERICHT
Succesvolle proef met tussentreden in Amsterdamse trappenhuizen

In het voorjaar van 2017 is er een proef georganiseerd met het plaatsen van tussentreden op trappen in trappenhuizen. De uitkomst van de proef laat zien dat gebruikers baat kunnen hebben bij de tussentreden. Zij kunnen hun huis weer in en uit. Medegebruikers van de trap wennen snel aan de extra treden op de trap en hebben er geen hinder van. De proef is uitgevoerd door Stadsdorp Rivierenbuurt.

Wat is de tussentrede?
De tussentrede wordt op een deel van de traptrede geplaatst. Zo wordt het voor mensen met loopproblemen makkelijker de trap te gebruiken.

Aanleiding van de proef
In diverse wijken van Amsterdam, waaronder de Rivierenbuurt en De Pijp, neemt het aantal ouderen toe. Gezien de woningmarkt is verhuizen lastig voor ouderen. Een heel aantal van hen woont op twee- en drie- hoog. Een traplift is daar vaak niet mogelijk. Bovendien wonen velen in woningen met een gemeenschappelijke trappenhuis. De vraag was of de tussentrede in deze trappenhuizen een alternatief kan zijn.

Rivierenbuurt en De Pijp
De proef is uitgevoerd in een woning (van eigenaren) in de Rivierenbuurt en een woning
van woningcorporatie de Alliantie in De Pijp. Studenten ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de ervaringen van de bewoners. Tijdens de proef zijn verantwoordelijken van de afdeling Zorg van de gemeente en van de afdeling brandveiligheid van de brandweer de tussentreden komen proberen.

Brandweer
De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de gemeente en de brandweer. De uitkomsten zijn met hen besproken. Tussentreden op trappen met een bocht vragen verder onderzoek. De brandweer vindt de treden een extra vluchtmogelijkheid geven aan mensen met loopproblemen.

Vervolg van de proef
De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen om te bekijken in welke situaties de tussentreden een langdurige oplossing zouden kunnen bieden. Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek.

Toestemming
Let op! In gemeenschappelijke trappenhuizen is toestemming nodig van verhuurders (Woningcorporatie of particuliere verhuurder) of van verenigingen van eigenaren. Dit in geval bewoners de tussentreden zelf willen laten aanleggen.

Meer weten?
Zie: film Peter Venema https://vimeo.com/213040923 ; of www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder thema’s Zorg en Wonen. Vragen kunnen naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl t.a.v. werkgroep Zorg & Wonen.