– Proef met tussentreden krijgt vervolg

In het voorjaar van 2017 is er een proef georganiseerd met het plaatsen van tussentreden op trappen in trappenhuizen. De uitkomst van de proef laat zien dat gebruikers baat kunnen hebben bij de tussentreden. Zij kunnen hun huis weer in en uit. Medegebruikers van de trap wennen snel aan de extra treden op de trap en hebben er geen hinder van. De proef is uitgevoerd door Stadsdorp Rivierenbuurt.

De tussentrede wordt op een deel van de traptrede geplaatst. Zo wordt het voor mensen met loopproblemen makkelijker de trap te gebruiken. 

De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen om te bekijken in welke situaties de tussentreden een langdurige oplossing zouden kunnen bieden. Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek.

Voor meer zie het bericht >>

Ingezonden door Marjan Stomph.