Hoe werkt het?

Wie iets onder de aandacht van de anderen binnen ons stadsdorp wil brengen, stuurt een email naar prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl met het bericht dat je geplaatst wilt hebben. Zet erbij dat het voor het prikbord bedoeld is.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een belangrijke of interessante bijeenkomst of gebeurtenis, zowel toekomstig als een die al geweest is. Of je hebt een bepaald standpunt over iets dat met ons stadsdorp te maken heeft. Misschien wil je een voorstel doen aan de anderen binnen ons stadsdorp.

De Prikbord redactie zal het bericht dan plaatsen. De redactie behoudt zich echter het recht voor bijdragen in te korten, aan te passen of zelfs te weigeren. Een voorbeeld van dat laatste is als het een commerciële uiting betreft. In beginsel dienen in die gevallen andere kanalen gebruikt te worden.

Tip bij het lezen van berichten: helemaal onderaan de pagina kun je naar het  vorige of het volgende bericht.