Beter oud worden

Aanbevolen: www.beteroudworden.nl

Hun recente Nieuwsbrief bevat o.a. artikelen over de volgende onderwerpen:
> NPO gaat door in nieuwe beweging BeterOud!
> Wat maakt het volgende hoofdstuk voor jou de moeite waard?
> Boekje: Groeien in ouder worden
> Deelnemers over Transmurale Zorgbrug
> Debat over de ouderenzorg niet goed gevoerd
> Tijdig nadenken over wooncarrière

De inhoud past goed bij de lezingen die op 7 december a.s. in het Pakhuis de Zwijger worden gegeven (zie het eerdere prikbord bericht).

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Concept GVB plan 2018

Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn dan eindelijk rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes van bovengrondse trams en bussen, vaker overstappen. Er is uitvoerig gekeken naar de gevolgen voor het woon-werkverkeer. Maar is er goed nagedacht over de gevolgen van de minder mobiele medemens?  Hebben Amsterdammers enige inspraak gehad? Een enquete voor OV-gebruikers is indertijd effectief verstopt achter een oproep die voor de jeugd bedoeld leek: Puzzel mee met het GVB!

Het concept GVB vervoersplan is HIER te lezen.

Vrijdag 2 december vindt in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats voor de Amsterdammers die met vragen zitten. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerp:
Reactie op het concept vervoerplan GVB 2018; de grote omslag bij in diensttreding Noord/Zuidlijn en de daarmee samenhangende totale wijziging in het bovengrondse vervoer-lijnennet.

Doel:
Op 12 december neemt de Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even uit te stellen, zo- dat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. Dat hoeft niet vertragend te werken, er is nog maar heel recent besloten om het gaan rijden van de NZ lijn een half jaar uit te stellen.

Programma:
Inleider – Jan van der Vis, namens het Platform Ouderen Amsterdam
Sprekers (ieder +/- 10 minuten, waarna gelegenheid tot vragen en discussie)
– Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid D66
– Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid GroenLinks
– Ellen van Eijk, namens de Reizigers Advies Raad
– Saar Boerlage, namens de Ouderen Advies Raden Amsterdam

> Vrijdag 2 december
> Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP Amsterdam
> Inloop 19:00 uur met koffie en thee, aanvang 19:30 uur.

 

Aanbod kennismarkt stadsdeel Zuid

De kennismarkt in stadsdeel Zuid
heeft, voor iedereen die voor een ander zorgt, het volgende aanbod

24 november
van deelnemer naar vrijwilliger van Vrijwilligersacademie
ism GGZingeest
op het hofje op de Keizersgracht
http://va-zuid.net/nl/training/400

25 november
Een rijk leven Anouk Bolsenbroek van Inclusionlab
in Oost bij de Buurtbel
over verbinden formele en informele zorg: Wij zijn de Buurt
http://va-zuid.net/nl/training/408

lunchroom rouw verlies van Mieke Klos van PuurZuid
in de Brahmshof
http://va-zuid.net/nl/training/409

Socratisch cafe van Dialoog in actie vrijwilliger
in huis van de wijk Lydia
http://va-zuid.net/nl/training/407

30 november
EHBO training
in huis van de wijk Olympus door Rode Kruis vrijwilliger
http://va-zuid.net/nl/training/381

Het is gratis, maar soms wordt een hele kleine bijdrage voor de koffie wordt gevraagd.

Nadere inlichtingen:
Karin Hanekroot 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken) 

Lezing over stadsdorpen

Op woensdag 7 december om 18:00 uur houdt Gerrit de Jager (van Stadsdorp Wetering plus) in Pakhuis De Zwijger een lezing over de ontwikkeling van stadsdorpen,  in het kader van de serie “Ouder worden in de stad”. 

In een uur komen punten aan de orde als:
· De enorme differentiatie tussen de stadsdorpen die het onmiddellijke gevolg is van de ‘soevereiniteit in eigen kring’.

· Dat stadsdorpen geen verlengstuk zijn van de zorg, maar wel de context kunnen bieden om sommige problemen op te vangen die als gevolg van de veranderingen in de zorg ontstaan. Daarbij bespreekt hij ook aan de hand van voorbeelden wat we zeker niet kunnen opvangen.

· Het “Langer Thuis Wonen”, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. O.a. over de grote problemen die zich op het gebied van wonen en zorg gaan voordoen. Overigens heeft Pakhuis De Zwijger dat ook al voorzien door in diezelfde collegereeks ook een bijdrage op te nemen van Theo van Tilburg over de gevolgen van vergrijzing in de stad: https://dezwijger.nl/programma/opkomst-van-senioren-in-de-stad. Hij zal iets vertellen over de prognoses en de betekenis daarvan. Meer ouderen betekent volgens hem ook dat de kans op problematiek van eenzaamheid toeneemt, zeker in een tijd waarin meer zelfredzaamheid verwacht wordt.

· De bijdrage van de stadsdorpen aan de ontwikkeling van de stad, en de waarschijnlijk grote impact op de naoorlogse generatie, omdat die in de gelegenheid is nabije sociale netwerken op te bouwen. Dat neemt niet weg dat – als de tijd het toelaat – het ook zinvol kan zijn om aandacht te geven aan de weeffouten die nu in de organisatie van de wijkzorg zitten..

Verdere info: 
– https://dezwijger.nl/programma/netwerken-van-senioren.
– www.stadsdorpweteringplus.nl
– www.stadsdorpspomp.nl

(Ingezonden door Willem Deken)

 

Personenalarmering

Volgens de laatste nieuwsbrief gaan stadsdorpers uitzoeken of een telefooncirkel binnen het stadsdorp mogelijk is.
Een andere keuze kan zijn een PERSONENALARMERING met bv. een hals- of polsbandje, waarmee je de ATA kunt alarmeren bv. bij een val in je huis.

Op donderdag 17 november a.s. om 14.30 uur geven Combiwel en ATA-personenalarmering-voorlichting over alarmering voor zelfstandig wonenden in het Willibrorduscomplex.
Plaats: Huiskamer Willebrordus, Servaes Noutsstraat 1 (gemeenschappelijke ruimte).
Dit is vlakbij de hoek Ceintuurbaan/Amsteldijk (waar het Amstelhuis-verzorgingsflats staat).

Meer info: h.spel@combiwel.nl of 06-14591568 (info uit De Echo 9-11-16).

(Ingezonden door  Anneke Schmidt)

Bassen voor de “Van der Helst” Angels

“Van der Helst Angels”, hét buurtkoor in de Pijp, is op zoek naar enkele enthousiaste bassen (mannen!). We zingen klassiek en wereldmuziek uit alle tijden.

Repetities: donderdagavond, Huis van de Wijk, 2de Van der Helststraat 66.

Dirigente: Barbara Wessel.

Interesse of behoefte aan meer informatie? Graag een mailtje naar gerda.stuifbergen@chello.nl of lambertsm10@gmail.com. Dan neemt een van ons contact met u op!

(Ingezonden door de redactie)

Masterclass mantelzorg

Mensen die voor een ziek familielid of kennis zorgen, bieden vaak veel steun aan deze persoon. Maar hoe kunnen we hen steunen in deze zware taak? Wat kunnen we voor hun doen?

Met bijzonder hoogleraar zorg & dementie Anne-Mei The en bestuurslid stadsdeel Zuid Marijn van Ballegooijen gaan we dit onderzoeken. Deze masterclass is speciaal voor wat we kunnen betekenen voor mantelzorgers in Zuid.

Deelname is gratis. 

Voor meer informatie en aanmelden: http://bit.ly/masterzuid27okt

 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

 

Nieuw wekelijks trefpunt

Elke donderdagochtend vanaf 11.00 uur is er koffie in café/lunchcafé Time Out, een gemoedelijk en gastvrij buurtcafé, Rijnstraat 163 iets voorbij de Uiterwaardenstraat.

Start: donderdag 22 september. VascoBelo komt hiermee als trefpunt te vervallen.

De andere 2 wekelijkse trefpunten blijven ongewijzigd:

•elke dinsdag vanaf 10.30 uur koffie in IJsland, Maasstraat 63 hoek Jekerstraat;
•elke maandag vanaf pakweg 16.30 uur borreltijd in café Blek, Waalstraat 48 hoek Jekerstraat. Tot nu toe aansluitend aan het jeu de boules dat om 15.30 uur start op het tegenover gelegen Merwedeplein. Ook als er niet wordt gespeeld, gaat de borreltijd gewoon door.

(Ingediend door Carin Giesen)

Van Gogh in de Deurloostraat

Marcella van Zanten, kunsthistorica houdt een lezing over Vincent van Gogh en de Moderne Kunst.

sdrvgoghdeurloostraat

Plaats: Gabriëlkerk Deurloostraat 17 hoek Dongestraat
Dag en tijd: Zondag 9 oktober van 16.00 tot 18.00 uur
Kosten: toegang 10 euro, Stadspas en leden van de kerk 8 euro.

De opbrengst van deze eerste lezing wordt besteed aan de restauratie van het kerkklokje.

U kunt zich opgeven voor deze lezing door: 
– een mail te sturen naar marcella@marcellavanzanten.nl
– of een sms sturen naar: 06-25363707 o.v.v. lezing, uw naam en het aantal personen.

Bij voldoende deelnemers gaat de lezing door!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

THEATRE HOTEL COURAGE

hotel-courage

Theatre Hotel Courage is an international theatre company that discovers and creates stories from around the world.

THE CONFERENCE ROOM
In the past two years Theatre Hotel Courage travelled all over the world with their tragic comical masks that represent human kind. They’ve worked in refugee camps, metropolis, war zones, tribes and slums and asked the same question everywhere:

‘ If the world would be a hotel, which archetypical mask would you be and which position in the hotel would it have?’

Based on the answers they’ve gathered, they developed a tragic comical and satirical show: A Room With A View, which will be performed in 2017.

hotelcourage3

The Conference Room is a preview of A Room With A View. Courage will share the stories from the people they’ve met on their journey through tragic comical scenes that will be told with the Courage masks and music.

“Theatre Hotel Courage creates contemporary tragicomic theatre of a high artistic level, accessible to all strata of society. This theatre has endless possibilities; it is playful, precise, hilarious, topical, fragile and above all full of life.”
Stef Collignon, Director at Amerborgh Nederland

Director: Katrien van Beurden
Actors: Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk, Ilse Krabben, Myrthe Boersma en Bas Zemering
Musicians: Remy van Kesteren, Tobias Borstboom, Ramon Lormans en Dominique Vleeshouwers

hotel-courage2

WHERE AND WHEN?
Friday the 23th, saturday the 24th and sunday 25th of September at 20.30o’clock at Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Price: normal: €15,-; student: €12,50

If you would like to make a reservation, you can send an email to: reservation@theatrehotelcourage.com

(Ingediend door Marjan Stomph)

RONDLEIDING DOOR JOODS AMSTERDAM

Op zondag 30 oktober 2016 verzamelen wij vanaf 14.30 uur voor de entree van het Joods Historisch Museum (JHM), onder de gele ster en maken daar kennis met onze gids Mia Corbeij-van Praag .

image002

De rondleiding begint om 15.00 met een bezoek aan de Portugese Synagoge, waar de gids o.m. over de komst van de eerste Joden in Amsterdam zal vertellen. Daarna gaan wij de wijk in om de oude Jodenbuurt te verkennen.

Enerverend. Mis het niet. Verborgen historische feiten komen aan het licht.

De rondleiding duurt tot 18 uur. Het kost €10,00 plus €15,00 toegang voor het Joods Kwartier (gratis met een Museumjaarkaart of JHM Vriendenkaart).

Men is aangemeld als de betaling van €.10,00 is ontvangen op NL66ABNA0467953562 ten name van de heer H.P. Melkman, onder vermelding van naam, telefoonnummers en Joods Amsterdam. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober 2016.

Voor de liefhebbers kunnen wij om circa 18.00 uur voor eigen rekening een diner bij Restaurant L’Opéra, Rembrandplein 27-29,1017 CT te Amsterdam regelen, zie de website: http://www.l-opera.nl/en.

Verdere informatie:
-Herman Melkman, tel. 020-6443643 of 06-51797508 bellen of mailen h.melkman@upcmail.nl.
-http://www.portugesesynagoge.nl/beeld/PS/Bezoek/411N026.jpg

(Ingezonden door Herman Melkman)

Buurtcommunities, een buurt voor iedereen

In vele buurten zijn communities aan het werk om er samen wat van te maken. Ze dragen samen verantwoordelijkheid voor een moestuin, ze organiseren culturele evenementen en ontmoetingen, zorgen voor de productie van energie of inkoop van zorg.

Buurtcommunities maken, organiseren en doen (vooral) publieke voorzieningen en geven daarmee een nieuwe invulling aan solidariteit en burgerschap.

Maar hoe zorg je ervoor dat die communities niet bedoeld of onbedoeld uitsluitend werken? Hoe kunnen ze hun activiteiten open houden voor iedereen en hoe kunnen ze meewerken aan het slaan van bruggen tussen verschillende groepen in de samenleving? En hoe voorkom je sociaal isolement in de wijk?

In deze 17e editie van Buurtcommunities staat het thema inclusiviteit centraal

– Gratis toegang
– Pakhuis de Zwijger,
   Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  T +31 (0)20 6 246 380
– donderdag 13 oktober, 19:30 uur, kleine zaal.

(Ingezonden door Ans Kalkman)

Lezingen Zonnehuisgroep en Combiwel

Amsterdams Ontmoetings Centra Zonnehuisgroep en Combiwel
organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie

De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het
Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS

Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &

medicijnen en dementie

Paul van Houten

Verpleeghuisarts

Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef

Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde

keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk

NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa

Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Gebruik van Apps

Yvonne Kerkhof

Hogeschool Saxion

Lezing 8

29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel

Prezens

Informatie 020 – 5171013
Amsterdams Ontmoetings Centrum Dagcentrum voor beginnende dementie Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Asielzoekerscentra openen hun deuren

Op zaterdag 24 september a.s., tussen 12 en 16 uur organiseert Vluchtelingenwerk in samenwerking met het COA voor de tweede keer de Open azc dag.

Dit jaar openen meer dan 100 asielzoekerscentra de deuren voor het publiek.  Bezoekers kunnen die dag deelnemen aan rondleidingen, creatieve workshops, genieten van hapjes en drankjes uit landen over de hele wereld én kennismaken met de bewoners.

Gevarieerd programma
Het programma kan per locatie variëren. Bezoekers kunnen die dag deelnemen aan rondleidingen, creatieve workshops, genieten van hapjes en drankjes uit landen over de hele wereld én kennismaken met de bewoners.

Net als vorig jaar belooft het een dag vol ontmoetingen en ontdekkingen te worden. Kijk op de website voor het programma van de locatie bij u in de buurt:  www.openazc.nl. Daar kunt u vast de sfeer proeven en aangeven welk azc u wilt bezoeken.

Als u niet kunt of wilt deelnemen aan dit initiatief dan is een GIFT héél welkom op bankrekening NL60 INGB 0000 1234 88 op naam van VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Generatieproeverij

Doe mee aan de Grote Generatieproeverij op 2 september in Beverwijk

Een Generatieproeverij is een diner op locatie waar mensen van verschillende generaties zich buigen over een thema. Bij elke gang van het diner wordt een onderdeel van het thema besproken. Het is mooi om te ervaren hoe verschillende generaties tegen een thema aankijken en hoe je kunt leren van elkaars inzicht. Doel is dat jong en oud elkaar écht gaan ontmoeten en werken aan een samenleving waar we als generaties niet meer naast, maar met elkaar leven.
Omdat de Generatieproeverij op meer plekken zou moeten plaatsvinden was er geld nodig. Dankzij een crowdfunding-actie
is dat geld er gekomen. Dit zal helpen om een volgende stap te doen op het gebied van de verbinding van generaties.

Die stap is een landelijke bijeenkomst met een proeverij op 2 september van 15-21 uur in De Grote Kerk van Beverwijk.
Daarvoor worden uiteraard alle mensen uitgenodigd die bij de actie betrokken waren, maar verder mag iedereen die belangstelling heeft zich inschrijven voor het diner. We zoeken deelnemers van alle generaties. Dus nodig je oma, buurman of kleinkind uit en kom mee-eten.

Op de bijeenkomst zullen initiatiefnemers Jakob Stolk (31) en Bert Kisjes (76) de resultaten bespreken van de crowdfunding-actie. Zij zullen schetsen hoe zij daarmee verder kunnen en willen. Er wordt aandacht besteed aan de vraag wat het voor een mens betekent om te beseffen tot welke generatie hij/zij behoort. Tijdens de proeverij worden alle mogelijke ervaringen verzameld die op verschillende plaatsen zijn opgedaan. Die worden dan meegenomen naar een
volgende landelijke bijeenkomst in januari 2017 in Zwolle.

Kosten van de maaltijd tijdens de proeverij €15.00 Euro. Afronding met muziek en napraten.

Aanmelden: grotekerkbeverwijk@gmail.com

Bron: www.grotekerkbeverwijk.nl onder de knop ‘Home’: Landelijke interesse voor generatieproeverijen’ (met link naar de uitnodiging!)

(Ingezonden door Carin Giesen)

Dementieleeslijn

Helaas dient dementie zich bij steeds meer ouderen aan. Zinvolle tijdsbesteding is moeilijker te vinden dan voorheen
en het is lastiger om sociale contacten te onderhouden. Lezen wordt een confronterende onderneming, waardoor een hele
wereld kan wegvallen. Voorlezen kan dan een goede optie zijn, alleen lenen veel korte verhalen zich daar niet voor
bij een tekort schietend geheugen. Om die reden schreef ik de bundel voorleesverhalen ‘Ik weet nog goed…’ specifiek
voor mensen met beginnende dementie.

Die verhalen ontwikkelde Joke de Jonge in samenwerking met mensen uit het Odensehuis, laagdrempelig inloopcentrum voor
mensen met beginnende dementie. Het voorleesboek kan gebruikt worden in een kleine groep, maar net zo goed in de
privésfeer. Ook staan er allerlei suggesties om rond de verhalen mee aan de slag te gaan in. Het boek komt half
september uit (maar is nu al te bestellen). Meer informatie is te vinden op: www.dementieleeslijn.nl

Verdere info: www.dementieleeslijn.nl en www.dejongeteksten.nl

(Ingezonden door de redactie)

De laatste plaatsen….

Het liep goed bij de inschrijfdagen van SeniorWeb Amsterdam-Zuid. Veel cursussen en workshops voor senioren op
het gebied van computers en tablets zitten vol. Zo’n tachtig procent van alle plaatsen is bezet. Ook ons nieuwe
Les op Maat, een persoonlijke individuele les, kent al een wachtlijst.

Maar het aanbod is zo breed dat er voor vijftigplussers nog een paar plaatsen over zijn. Op cursusgebied zijn
die te vinden bij de cursussen Starten met de tablet, Foto’s op de tablet of de PC, Windows 10 vervolgcursus,
Alles over Google en Fotoalbum maken. Bij de workshops gaat het om nog een paar plaatsen bij Kopiëren, knippen
en plakken, Filmpjes downloaden en Filmpjes van foto’s, Veilig online en tenslotte Facebook.

Informatie over de cursussen en workshops vindt u hier

Aanmelden kunt u zich via ons telefoonnummer 0680140373

(Ingezonden door Jan Herps)

Dreigende bebouwing in Amstelscheg

Als de groene scheggen in Amsterdam je lief zijn kan je lid worden van de Beschermers van Amstelland. De scheg langs de Amstel is bedreigd door rigoureuze bouwplannen. Woningen zijn nodig maar niet daar. Zie voor hun standpunt: http://www.beschermersamstelland.nl/

Klik hier om je aan te melden. Het kost € 10 per jaar. Donaties zijn ook welkom.

Ook op Facebook: www.facebook.com/beschermers.amstelland?fref=ts

Hieronder hun nieuwsbrief met activiteiten en oproep om leden te werven.

Graag deze oproep als je wilt verder verspreiden.

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Age Friendly City 19 september

Uitnodiging Age Friendly City 19 september – met o.a. strijd tussen
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, een pitchwedstrijd en theater!

Kom maandag 19 september naar het event “Age Friendly City” in Amsterdam!

In een age friendly city kunnen bewoners van alle leeftijden prettig
leven. De grootste uitdaging is om dit te realiseren voor senioren. Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vitale ouderen die zich minder eenzaam en depressief voelen? Op 19 september discussiëren we over dit onderwerp met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen én jongeren.’

Reserveer een plek op de gastenlijst (vol=vol!)

Programma 19.00-21.00

Presentatie Wat is een Age Friendly City?
Experts vertellen hoe steden voor ouderen worden ingericht. Van
ouderenzorg en technologische uitvindingen tot sociale ontwikkelingen en verbinding met jongere generaties.

Welke stad heeft de beste ideeën voor een Age Friendly Future?
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan de strijd aan om hun beste ideeën te pitchen voor een Age Friendly Future. De zaal kiest de winnende stad.

Het beste idee voor ouderen(zorg)
Initiatiefnemers krijgen 3 minuten podiumtijd om hun product voor ouderente pitchen. De zaal kiest het beste idee.

Heb jij een product of dienst voor ouderen ontwikkeld? Meld je aan om kans te maken op 3 minuten pitchtijd!

Netwerkborrel
Praat na met o.a. zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en
ouderen. Wij zorgen voor de drankjes en spannende spelelementen om iedereen te verbinden.

De avond wordt extra spectaculair met theatrale intermezzo’s en andere (onverwachte)verrassingen. Die houden we nog even geheim…

Toegang is gratis

Datum: Maandag 19 september 19.00-21.00
Locatie: Theaterzaal, Centrale Bibliotheek Amsterdam
Adres: Oosterdokskade 143

Tot ziens op 19 september!

Het team van Stichting SeniorenStudent

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Bouwen met textiel, voor kinderen

Op zondag 31 juli vindt in het Beatrixpark een workshop
“Bouwen met textiel”  plaats voor kinderen van 4-10 jaar.

Alle kinderen die graag in het Beatrixpark komen zijn welkom om mee te doen aan de workshop. Hiervoor kunnen zij oude kleding, lakens en badhanddoeken meenemen, want dat is het materiaal waarmee gewerkt wordt. Om 12.00 uur begint de eerste workshop van ongeveer 40 minuten, die wordt herhaald om 14.00 uur en 16.00 uur. Er kunnen tien tot vijftien kinderen per keer mee doen. Onder begeleiding van Rosa Smith zullen ze in en rond het Kinderbadje nieuwe speelobjecten bouwen waar ze de rest van de zomerdagen nog plezier aan kunnen beleven.

Deze workshop komt voort uit een project van Rosa Smith, textielstudente aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij werd geïntrigeerd door de manier waarop het Kinderbadje is gebouwd en hoe er elke dag, goed of slecht weer, kinderen aan het spelen zijn. Maar waarom is de speelplek voor jonge kinderen gebouwd uit harde materialen als beton en steen? En hoe kunnen de kinderen het badje nog meer gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er geen water in staat? Deze vragen brachten haar op het idee om de plek te verzachten en kleurrijker te maken. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark reageerde enthousiast op haar idee en nodigde haar uit om een zomerworkshop te organiseren voor kinderen.

Nadere info op http://cargocollective.com/rosasmith

(Ingezonden door Marjan Stomph)

OuderWijzer Kom, de zomer door!

Bent u 55+ en heeft u ook zin in een aantal leuke en luchtige bijeenkomsten? Doe met ons mee!

Thema’s zijn:
> Eten en drinken vroeger en nu, in combinatie met het klaarmaken van een lekker zomers tussendoortje.
> Spelen met taal.
> Laat u meevoeren met muziek.

Heeft u zelf een leuk idee? We horen het graag.

Waar: Nieuwe locatie Prezens, Eerste Jan Steenstraat 84A (hoek Ferdinand Bolstraat, tegenover bakker Bart).
Wanneer: Woensdagmiddag 27 juli, 3 – 10 – 17 augustus 2016 van 14.00-16.00u.

Het programma wordt begeleid door ervaren groepsondersteuners. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maria Hoeffnagel op tel nr 0612956388 of m.hoeffnagel@prezens.nl. We horen graag bij welke bijeenkomsten u aanwezig wilt zijn in verband met inkoop.

De bijeenkomsten worden u kosteloos aangeboden door Stadsdeel Zuid.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezocht: ‘krasse’ (oude) ouderen

Romi Tweebeeke zoekt ‘krasse’ (oude) ouderen om te fotograferen hoe zij bv originele oplossingen hebben bedacht om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Wie kent zo’n oudere buurtbewoner(ster)?
Romi zou u erg dankbaar zijn en waarschijnlijk ook andere ouderen die langer zelfstandig wíllen wonen en die hierdoor misschien op goede ideeën komen!
Laat het alstublieft weten aan Gepke Andringa, telefoon 0633743439
Zij geeft het dan door aan Romi.

De verhalen komen in de beleidsrapportages van mijnkwaliteitvanleven en dus op internet. Dat moeten mensen wel weten en leuk vinden.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Feest in de Maasstraat

Zaterdag 2 juli vindt het Zomerfestival ‘Zomer aan de Maasstraat’ plaats. Naast de aanwezigheid van veel kramen worden er allerlei workshops georganiseerd en presentaties gegeven. Er zal levend schaken te zien en te doen zijn, er is muziek en er zijn heerlijke wijnen en Amsterdamse bieren te proeven. De restaurants verzorgen allerlei lekkers te eten, zoals oesters, gebraden kip, Hollandse nieuwe, en nog veel meer. Op de markt zullen tweedehands koopjes te vinden zijn en er zal een WarChild actie zijn. Een zeer divers programma dus.

De kramen staan er van 10.00 – 17.00 uur, daarna duurt het festival tot 22.00 uur door en kan er volop gegeten, gedronken en gefeest worden. En wie weet waagt hier en daar iemand een dansje.
Een mooie gelegenheid om meer buurtgenoten te leren kennen.

Stadsdorp Rivierenbuurt doet aan het festival mee en zal ter hoogte van Maasstraat 79 een kraam bemensen.

Nadere info: http://www.maasstraat.nl/events/zaterdag-2-juli-zomer-aan-de-maas/

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

24-uurs hulplijn voor ouderen en kwetsbare bewoners

De 24-uurs hulplijn voor ouderen en kwetsbare bewoners in De Pijp en Rivierenbuurt bestaat bijna twee jaar.

Op 15 september 2014 is de buurtlijn gestart in de Pijp en Rivierenbuurt. Dit is een samenwerkingsverband tussen Ata alarmering, Combiwel en Rozazorg. Het is een telefoonnummer dat ouderen en andere kwetsbare burgers 24 uur per dag kunnen bellen met al hun vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn. Ouder worden, maar ook het hebben van een psychische, sociale of fysieke beperking gaat vaak gepaard met het verkleinen van het sociaal netwerk. Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig wonen. De familie woont niet altijd om de hoek. Soms zit het dan even niet mee. Iemand wordt ziek, heeft een boodschap nodig en kan hier echt niemand voor vinden. Of de rookmelder blijft maar piepen omdat de batterij leeg is en op een gevorderde leeftijd gaat men de ladder niet meer op. De buurtlijn heeft ook een overzicht van activiteiten in de omgeving wanneer iemand behoefte heeft aan ontspanning of gezelschap. De buurtlijn kan doorverwijzen naar professionele zorg en weet welke instantie hulp kan bieden wanneer het een mantelzorger teveel wordt. De telefoon wordt aangenomen door speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers. Op de achtergrond zijn altijd professionals van de organisatie voor personenalarmering Ata aanwezig. Iedereen kan bellen, men hoeft niet lid te zijn van de buurtlijn.
Het telefoonnummer is 020-592 34 59.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Artis als onderduikadres in de 2e Wereldoorlog

Zondag 31 juli 2016 is er een speciale rondleiding over Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is bekend dat er veel onderduikers in Artis gezeten hebben.
– Verzamelen 13.30 uur, start rondleiding 14.00 uur.
– Hoofdingang, Plantage Kerklaan 38-40
– Kosten: Toegang €.18,95, Neem vrienden gerust mee. Kinderen vanaf 13 jaar oud zijn ook welkom.

Na de rondleiding kun je de dierentuin bezichtigen. Daarna kunnen wij samen gaan eten bij http://caferestaurantdeplantage.nl/#diner. Geef je op bij h.melkman@upcmail.nl, zodat wij plaatsen kunnen reserveren. Wij treffen elkaar weer om 18.00 uur bij de ingang van Artis.

Alleen voor informatie kun je bellen ( Tel.: 020-644 36 43), reserveren alleen per bankoverschrijving; overmaken voor 20 juli op: NL66 ABNA 0467 9535 62 t.n.v. Dhr. H.P. Melkman, o.v.v. Artis en je naam.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Feest in de Rijnstraat

Op zaterdag 9 juli vieren het WOOR en de speeltuinverenging Amsterdam Zuid samen hun verjaardag. Op diezelfde dag opent de winkeliersvereniging na een jaar van verbouwingen de opnieuw ingerichte Rijnstraat.
Voor meer info: zie HuisvandeWijk Rivierenbuurt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Zo voorkomt u financiële uitbuiting

Op hoge leeftijd worden veel mensen afhankelijker van de aandacht en hulp van anderen. Helaas liggen daarbij allerlei vormen van misbruik, waaronder financieel misbruik, op de loer. Dit misbruik stopt niet vanzelf en maakt het moeilijk om lang zelfstandig te blijven wonen. Daarom zet ik hier de belangrijkste tips op een rij om het risico op financieel misbruik te verkleinen. Ook geef ik tips om mogelijke signalen van financiële uitbuiting op te vangen en tips om misbruik bespreekbaar te maken.

> Wat is financieel misbruik?
Onderzoek toont aan dat elk jaar minstens 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financieel misbruik. Dit is een vorm van ouderenmishandeling. Bij financieel misbruik kan het gaan om het stelen van waardevolle spullen, zoals sieraden of geld. Ook kan het gaan om het verkopen van spullen of het doen van aankopen tegen de wil van u als oudere. Soms worden ouderen gedwongen hun testament of wilsbeschikking te wijzigen, een extra hypotheekopname te doen of financieel kort gehouden, terwijl er wel geld is. Tot slot kan het gaan om frauduleuze handelingen zoals misbruik maken van de pinpas, innen van geld (belasting/toeslagen), misbruik maken van machtigingen en betalen via bankrekeningen van de oudere.

> Hoe gebeurt financieel misbruik?
Financieel misbruik gaat vaak gepaard met lichamelijke of geestelijke bedreigingen. De daders zijn vaak eigen kinderen, familieleden, hulpverleners of zogenaamde vrienden, uit de directe omgeving. Soms weten mensen niet eens dat het hen gebeurt en als het ze overkomt praten ze er liever niet over. Ze vergoelijken het gedrag van de dader, schamen zich of zijn bang. Veel mensen die het overkomt zijn niet zelf in staat om het financieel misbruik te stoppen. Vaak kennen zij de weg (nog) niet naar hulpverleners of bemiddelaars.

> Verklein het risico
Hierna geef ik de belangrijkste tips waarmee u de kans op financieel misbruik bij uzelf kunt voorkomen. Deze zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring vanuit mijn werk als rechercheur en op eigen onderzoek. Wellicht spreek het voor zich, maar over elk van onderstaande tips kan onze stichting SVOW u verder informeren. Kent u andere oplossingen of tips? Laat ze achter onder het bericht.

1) Niet ok, niet vanzelf over. Het allerbelangrijkste is dat u weet dat financiële uitbuiting, zoals hierboven beschreven, niet normaal is en niet vanzelf over gaat. Hebt u er zelf of in uw omgeving mee te maken, neem dan contact op met Veilig Thuis of onze stichting. Zij kunnen u helpen.
2) Niet in zicht, niet in huis. Gelegenheid maakt de dief; bied die gelegenheid niet en berg waardevolle spullen altijd goed op. Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
3) Geef tijdig weg. Geef eventueel geld of waardevolle spullen al bij leven weg aan familie en/of goede doelen. Laat u hierover goed informeren door bijvoorbeeld een financieel adviseur of notaris.
4) Bankpas voor derden. Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld automatisch € 50,00 per week op gestort wordt en blokkeer de mogelijkheid om hier op rood te staan. De pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan door derden worden gebruikt om boodschappen voor u te doen.
5) Leg vast. U kunt uw waardevolle bezittingen met foto’s en omschrijvingen vastleggen. De papieren of digitale bestanden hiervan kunt u vervolgens buitenshuis of ‘in de cloud’ bewaren. Daarna kunt u regelmatig controleren of alles er nog is. U kunt dit zelf doen, maar onze stichting heeft hiervoor ook een ‘digitale kluis’ gemaakt als handig hulpmiddel. Met regelmaat vragen wij u dan om te controleren of alles er nog is. Op die manier is het mogelijk eventuele misstanden sneller te signaleren om vervolgens te doen stoppen. Bij deze kluis hoort een sticker die u duidelijk zichtbaar kunt aanbrengen in uw woning. Op die manier weten eventuele daders dat zij extra in de gaten worden gehouden.
6) Mee laten kijken. Laat een onafhankelijke derde partij meekijken op uw bankrekeningen, zodat er altijd extra controle is. Dit kunt u aan een vertrouwenspersoon vragen, maar om onafhankelijkheid te waarborgen kunt u ook een onafhankelijke financiële zorgverlener inschakelen, bijvoorbeeld via onze stichting. In dat laatste geval kunt ook gebruik maken van een geautomatiseerde monitoring van uw bankrekening.
7) Beschermingsbewind. Indien u merkt dat u niet meer zo goed grip heeft op uw financiële administratie, kunt u beschermingsbewind aanvragen. Zie ook dit bericht over mentoren en bewindvoerders.
8) Markeer uw waardevolle spullen. Dit kunt u doen door het aanbrengen van stickertjes met een eigen code. Ook kunt u als preventief middel Synthetisch DNA aan. Dit is een vrijwel onzichtbaar opdrogende vloeistof met zogeheten microdots met een unieke code. Indien uw bezittingen toch worden gestolen kan men bij het eventueel terugvinden eenvoudig de rechtmatige eigenaar achterhalen en uw spullen weer retourneren. U kunt dit onder andere kopen bij onze stichting.
9) Levenstestament. Leg bijtijds vast hoe u zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament bij de notaris.

> Herken financieel misbruik
Misschien betreft het niet uzelf, maar maakt u zich zorgen over iemand anders en herkent u signalen van financieel misbruik? Mogelijke signalen van financieel misbruik zijn:

– Het ontbreken van geld en/of goederen.
– Betaalachterstand van bijvoorbeeld huur, energie en zorgpremies.
– Afgesloten worden van gas en elektra.
– Ligt er ander of minder eten in de koelkast?
– Geen geld hebben om bijvoorbeeld genoeg eten en/of kleding te kopen.
– Het ontbreken van de benodigde hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat.
– Brieven van incassobureaus.
– Onverklaarbare geldopnames of kosten.
– Weigeren informatie te geven over de financiële omstandigheden.

> Bespreekbaar maken
Als u financieel misbruik signaleert, is het belangrijk erover te praten met iemand in uw omgeving die hem of haar ook kent. Bespreek uw zorgen ook met de betrokkene zelf. Dit is niet gemakkelijk omdat u vaak niet weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast is er vaak schaamte en wordt het probleem liever verborgen gehouden. Toch is het belangrijk om het gesprek wel aan te gaan. Zelf of met behulp van een professional. Tips om het misbruik bespreekbaar te maken:

Zorg dat hij of zij zich op zijn/haar gemak voelt.
Zorg dat u zelf rustig blijft, wordt niet paniekerig
Zorg dat u rust inbouwt.
Zorg dat u niet (te) snel met een eigen oordeel komt.
Zorg dat hij of zij ook zijn/haar visie en mening geeft, vraag om een reactie.

Artikel is van  Therese van der Velden, directeur St. SVOW

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Woningen in Tuinpark Amstelglorie?

De Amsterdamse gemeenteraad  behandelt deze maand Koers 2025. In dit beleidsstuk heeft de stad verschillende locaties aangewezen waar mogelijk ná 2020 kan worden gebouwd. Tuinpark Amstelglorie is helaas een van deze gebieden.

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich, samen met een aantal werkgroepen, keihard ingespannen voor het behoud van ons tuinpark. In aanvulling op alle politieke en PR-inspanningen hebben we nu ook een petitie opgesteld. De petitie vind je hier.  

Door deze petitie te tekenen spreek je je uit tégen woningbouw op Amstelglorie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze petitie tekenen. Dat geldt niet alleen voor alle tuinders, hun familie en vrienden, maar voor iedereen die het voortbestaan van Amstelglorie belangrijk vindt: buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties, politieke partijen, voorbijgangers, joggers en aspirant tuinders. En niet te vergeten al die Amsterdammers die vinden dat hun stad groen moet blijven!

Stuur deze mail dus naar zoveel mogelijk mensen door. Hoe meer (digitale) handtekeningen we straks op het stadhuis kunnen overhandigen, hoe sterker ons verhaal bij de politiek overkomt.

(Ingezonden dor Gepke Andringa)

Oproep tot inspreken 15 juni over Woonakkoord

22 juni stemt de Gemeente raad definitief over het Amsterdams
woonakkoord. In dit akkoord staan belangrijke afspraken die gevolgen hebben voor alle huurders in de stad. Dit akkoord wordt tot nu toe in de politiek gepresenteerd als een ‘samenwerking’ tussen corporaties, de gemeente en huurdersverenigingen. Wij roepen u daarom op om ook op woensdag 15 juni aanwezig te zijn bij de vergadering van de Commissie Wonen in het Stadhuis in De Rooszaal. Samen met andere huurders kunt u pleiten voor een stop op de verkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam (het tijdstip van het agendapunt volgt zodra dit bekend is).

Verschillende huurdersverenigingen en actiegroepen geloven niet meer dat het voorgestelde beleid een oplossing is voor de toenemende woningnood en de onbetaalbare huren.

De komende 4 jaar zullen de huren alleen maar stijgen en wordt de stad nog minder leefbaar voor mensen met een lager of normaal inkomen. Het gemeentebestuur lijkt met dit beleid meer te geven om rijke expats dan haar eigen stadsbewoners.

Waarom is dit akkoord slecht voor de Amsterdamse huurder?
In het kort:

1. Ondanks de bouwambities van Amsterdam gaat uitverkoop gewoon door.
Dit akkoord betekend uiteindelijk minder sociale huurwoningen en verdere uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad.
2.  33 % van de voorraad zal worden verhuurd middels tijdelijke
contracten. Iedereen heeft recht op een normaal huurcontract ongeacht leeftijd of inkomen. Flexibiliseren van huurcontracten kan nooit een oplossing zijn voor de schaarste.
3. Tot slot staat er niets in het akkoord dat een echte verbetering
betekend voor de almaar stijgende huren en nijpende situaties waar
zoveel huurders mee kampen.

Waarom is het belangrijk dat u inspreekt?
In een stad als Amsterdam staat het thema wonen hoog op de politieke agenda. Uw mening hierover is cruciaal. Als uw onvrede niet wordt gehoord door de bestuurders van deze stad gaat u stilzwijgend akkoord met de uitverkoop van de stad.

Wat moet ik zeggen?
Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Er zullen meerdere
huurdersorganisaties hun kritiek op het beleid geven, maar ook
voorbeelden uit de praktijk zijn onmisbaar. Om het tij te keren moeten zoveel mogelijk mensen aan de bestuurders van deze stad laten weten dat de maat vol is! U kunt spreken op persoonlijke titel, een groep bewoners of een belangenorganisatie die u vertegenwoordigd.

Hoe werk het?
Het is heel belangrijk dat u zich op tijd aanmeld via
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/ U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Kennismarkt Vrijwilligers Academie

De Vrijwilligers Academie biedt aan:

7 juni Alzheimer cafe van Puur Zuid in Odensehuis
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/328

8 juni generaties verbinden door Zin in Zuid
lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/239

14 juni in de Pijp huiskamer voor hoogbegaafden met @coachgreet: lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/161

15 juni start Blended learning voor degene die houden van computers en daarna nog een bijeenkomst op 6 juli;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/385

16 juni lunch and learn in de Vu altijd interessant over Alzheimer;
lees meer:  http://va-zuid.net/nl/training/215

16 juni een introductieworkshop over mindfulness van Adrienne;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/304

En abonneer je op de nieuwsbrieven:
http://va-zuid.net/nl/nieuwsbrief

Verdere info bij Karin Hanekroot, 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

8 Lezingen over aspecten van dementie

Amsterdams Ontmoetings Centra

Zonnehuisgroep en Combiwel Organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie
De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS
Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &medicijnen en dementie

Paul van Houten
Verpleeghuisarts
Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef
Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde
keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk
NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa
Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Moderne technologie toepassingen

Yvonne Kerkhof
Hogeschool Saxion

Lezing 8
29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel
Prezens

Informatie 020 – 5171013

Amsterdams Ontmoetings Centrum

Dagcentrum voor beginnende dementie

Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

Symposium goed wonen 8 juni

SDRSympGoedWonen2016

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Claim uw huishoudelijke zorg terug

Door bezuinigingen hebben veel gemeenten cliënten gekort op hun aantal uren huishoudelijke zorg. Dit raakt veel kwetsbare, oude, zieke mensen én hun zorgmedewerkers. De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken dat het korten van het aantal uren huishoudelijke zorg vaak niet zorgvuldig is gebeurd omdat er geen maatwerk is geleverd.

Waarom steunt MAX deze actie?
De rechter heeft geoordeeld: gemeenten mogen niet zomaar korten op huishoudelijke zorg. Een overwinning voor alle hulpbehoevenden. Meent u dat u onterecht gekort bent? De FNV helpt u kosteloos. MAX strijdt voor de belangen van ouderen en hun recht op zorg en steunt daarom deze actie van de FNV. Want geld voor de zorg móet naar de zorg!

Gekort, maar wel recht op zorg? Claim het terug!
Cliënten die dit is overkomen, hebben daarom recht op hun aantal uren huishoudelijke zorg van voor de herindicatie. Heeft u nog niets van uw gemeente gehoord, maar bent u wèl gekort op uw huishoudelijke zorg? Meldt u zich dan nu bij de FNV. Zij helpen u graag (kosteloos) om een brief te sturen richting uw gemeente waarin u aanspraak maakt op het aantal uren huishoudelijke zorg waar u recht op heeft.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met het telefoonnummer: 079-3536015. Er zit een belteam klaar om u verder te helpen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

GVB Plannen voor het OV

Wanneer deze plannen in oktober 2017 realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:
– Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
– Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
– Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
– Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
– In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
– Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn.

De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV.
Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt.

Er is dus nog voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden. Daarvoor is in ieder geval nodig veel mediapubliciteit en een krachtige lobby naar de politiek.
Het ontbreekt echter aan een OV-organisatie in Amsterdam die op stedelijk niveau actief is en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om enerzijds een mediaoffensief te voeren en anderzijds een goed georganiseerde lobby naar de politiek te organiseren.

Daarom is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht. Er bestaan veel organisaties in Amsterdam zoals wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
Wanneer de deskundigheid uit deze organisaties wordt gebundeld, kan een nieuwe organisatie ontstaan die op stedelijk niveau beleid kan voeren ten einde goed openbaar vervoer in Amsterdam en zijn regio te realiseren c.q. te voorkomen dat het fijnmazige OV-net wordt afgebroken.
Er bestaat een Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn. Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie. De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV. De bedoeling is dat de stichting langjarig bestaat en veel invloed krijgt op het beleid inzake openbaar vervoer.

Men zoekt mensen die een bestuursfunctie of andere ondersteunende activiteiten willen ontplooien.

Verdere info: Victor van Lamoen
Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang
Telefoon: 020-6752449 of 06-48004008
E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Fikse Fiets demonstratie, en meer

SDRPbfietsroute

>>> ZATERDAG 28 MEI Faircity Fikse Fiets demonstratie; Wij willen de stad

13.00 uur vertrek vanaf de Dokwerker – (Meester Visserplein)

Eindelijk weer een fietsdemo waar niemand omheen kan. Fiets mee dwars door de stad, we fietsen voor een betaalbare, schone, veilige ,vrije en creatieve stad voor bewoners. Stop de uitverkoop van de stad, we zijn geen pretpark. Daarom de faircity Fietsdemo. We verwachten zoveel mogelijke aanwezige, mopperende, vrije-boze- gelukkige en dwarse Amsterdammers van alle leeftijden, geaardheden, religies, kleur en al dan niet wilde haren.

Route Start: Dokwerker via de Dam en Nieuwmarkt naar het Marineterrein waar een sit-up met fiets plaats vindt , daarna vervolgen wij de fietsdemonstratie dwars door de stad naar het Museumplein waar sprekers zijn . Er zijn diverse extra Acties langs de route. meld je aan als je ook een actie wilt doen. Tot ziens. Organisatie Fikse Fietsdemo: Adam Fietst, Fietsersbond Amsterdam, Amsterdamfiets-museum en Faircity, we worden in het verkeer begeleid door de Blockers van Friday Night Skates

Acties langs de route:

cursus protesteren op de Nieuwmarkt, rolkofferactie’s, antier Air& B balie
“go dutch” promo tour
huurdersprotest langs de route, wij willen betaalbaar wonen
Milieu; wij willen een schone lucht in de stad
Fietsen; wij willen de ruimte en veilig en vooral prettig blijven fietsen
15.00 feestelijke sluiting met sprekers en koek op het Museumplein

Meefietsen of meedoen met actie? mail naar myriam@faircity.amsterdam. mob myriam 0646298262

>>> ZONDAG 29 mei Stadswandeling

11.30 uur bij het Lieverdje op het Spui

In de jaren zeventig kwamen de Amsterdammers in opstand tegen afbraak en cityvorming. Tijdens de rondwandeling wordt stilgestaan bij het succes van dit bewonersprotest. Rondleider: Eric Duivenvoorden

MANIFESTATIE AMSTERDAM FAIR CITY
locatie: grote zaal PARADISO – Weteringschans 6-8

Van : 14.00-17.00 uur

Zaal open 13.30 uur

Entree gratis

Een feestelijk internationaal debat over de eerlijke stad, als een tegengeluid voorafgaand aan de afsluitende Europese Top over stedelijk beleid op het Marineterrein. Naast muziek en performances van onder meer Solid Ground Movement (hip hop dans), Hadjar Benmiloud (spoken word) en Massih Hutak (hip hop/spoken word) is er een debat over de strategie hoe een open en eerlijke stad te realiseren.
Centrale vraag tijdens deze middag: hoe gaan we verder werken aan een FAIRcity?

Aan het debat wordt onder andere deelgenomen door Albert Arias (Podemos beweging / maker van het Toerisme plan voor het nieuwe gemeente bestuur van Barcelona) en Chris Jones (huurders activist in Londen en blogger (Southwark Notes blog).

Debat met Jacob Wills (London) over een betaalbare, toegankelijke stad voor lage en middeninkomens

Een informatie markt met stands van o.a. LHBT groepen als Reguliers.neten Secret Garden; huurdersgroepen; Etnisch Profileren; Rolkoffer actiegroep; Vluchtelingen groepen.

Programma:

Sprekers: Albert Arias namens het gemeentebestuur van Barcelona;

Jacob Wills van het Radical Housing Network in Londen

Optredens:

Solid Ground Movement (hip hop dance)

Hadjar Benmiloud (spoken word)

Massih Hutak (hip hop / spoken word)

Debat: “FAIRcity: Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen?”

info: FAIRcity Fair met presentatie van Amsterdamse initiatieven

http://www.faircity.amsterdam/

Toegang gratis

Speciaal programma in de Kleine Zaal tot 6 uur

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Dansvoorstelling door en voor ouderen

Gouden Dans is een nieuw initiatief van het Internationaal Danstheater en 4 Het Leven gericht op mensen die al wat ouder zijn.
Met een groep van twaalf 65-plussers maken we nu een korte dansvoorstelling die straks als het uitgevoerd wordt naadloos over gaat in een danssalon met het publiek. Met live muziek uiteraard.
Bijgevoegd een folder en een kleine poster.

Op 29 mei is de aftrap in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal. Deze voorstelling/salon is reeds zo goed als uitverkocht.
Op 30 en 31 mei doen we echter nog twee voorstellingen annex salons.
Op 30 mei in de Meervaart in Osdorp en op 31 mei opnieuw in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal.
Beide voorstellingen met live muziek!
Aanvang 16.00 uur! Kosten € 7,50 per persoon.
U kunt kaarten bestellen op: info@intdanstheater.nl.
U ontvangt na uw reservering een schriftelijke bevestiging met alle informatie.
Bellen kan ook op: ma, wo en do ochtend van 09.30 uur – 13.00 uur. Telefoon 020 623 91 12

Het is een nieuw initiatief.
Misschien zijn er mensen in uw Stadsdorp die dit leuk vinden.
De website is naar verwachting midden volgende week online.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Symposium Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

Lieve mensen, ik stuur deze uitnodiging door omdat in de 5e of 6e workshop het stadsdorp als ontmoetingsplaats wordt genoemd.
Wie weet is er onder de stadsdorpers ook belangstelling voor dit (gratis) symposium over:

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Jiddische liederen en Klezmer muziek

Op zondagmiddag 29 mei 2016 vanaf 15.00 uur geeft het koor Hajmisj Zain een concert (traditionele Jiddische liederen en Klezmer muziek) in de Amstelkerk (Stadsherstel Amsterdam) Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam (bereikbaar met het openbaar vervoer tramlijn 4 halte Prinsengracht).

Kaarten kosten Euro 15,00 per persoon, opgave en informatie bij mevrouw Anna Denekamp, tel.: 035-6940618, mail: aadenekamp@casema.nl zie ook de website: http://www.hejmisjzain.nl/

(Ingezonden door Herman Melkman)

Wooninitiatieven van burgers, 14 mei

Fair-City 14 mei Open dag bottum up wooninitiatieven

Burgers creëren zelf hun gezamenlijke woonprojecten.
Vandaag zijn drie van zulke initiatieven te bezoeken, gevolgd door een afsluitende bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld worden.

13:00 – 15:00 uur Rondleidingen bij:

> Nieuwland. Woningbouwvereniging Soweto, opgericht oor de kraakbeweging uit Amsterdam Oost, waar zelfwerkzaamheid en solidariteit vooropstaan. Het eerste project van Soweto is “Nieuwland” met sociale woonruimte, werkruimtes en publieke ruimte samen in een pand: https://soweto.nl/
Locatie Pieter Nieuwlandstraat 93 – 95.

> Akropolistoren Zeeburgereiland. In aanbouw. Wordt een woongemeenschap voor 55–plussers op humanistische grondslag; wooncoöperatie.
(Toekomstige) bewoners Zeeburgereiland actief betrokken bij de ontwikkeling “eilandgemeenschap”. Komt dat zien. De kwartiermakers bij bouwplaats Akropolistoren vertellen en geven informatie.
Locatie: in de NoordWesthoek tussen Zuiderzeeweg en Buiten-IJ.

> Bajesdorp/VrijCoop. Woongemeenschap in de voormalige personeelswoningen van de Bijlmerbajes. Regelmatig sociale en culturele activiteiten.
Wenckebachstraat 12 / 46.

16:00 – 17:30 Informatie en netwerkbijeenkomst in Nieuwland,
Pieter Nieuwlandstraat 93/95
Korte presentatie van enkele wooninitiatieven, gevolgd door een gesprek over twee thema´s:
1) Ervaringen met zelfbeheer
2) Betrokkenheid in woongroepen

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Sociale huurwoningen in Zuid …

STOP VERKOOP EN LIBERALISATIE SOCIALE HUURWONINGEN IN ZUID!

Graag willen wij u oproepen om, samen met andere verontruste huurders, uw stem te laten horen tegen de afbraak van betaalbaar wonen in Amsterdam Zuid. Al eerder is er via verschillende initiatieven in de wijk aan de noodrem getrokken, omdat sociale huurwoningen in een rap tempo voorgoed lijken te verdwijnen uit ons stadsdeel.

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over de definitieve kader- en
samenwerkingsafspraken tussen corporaties, de gemeente en huurders. Het
advies van de Bestuurscommissie Zuid heeft daarin een zwaarwegende rol.

Op 11 mei bespreekt de Bestuurscommissie Zuid het concept advies. Het is van belang dat wij, huurders, op deze avond onze stem laten horen en proberen de Bestuurscommissie te bewegen om in heel Zuid (sociale) huurwoningen voor de lage inkomens beschikbaar te houden.

Het doel moet zijn: voorlopig te stoppen met de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen totdat er eindelijk een concrete oplossing komt voor de lange wachtrijen en de vele problemen die hier mee samenhangen.

Daarom roepen wij u op om woensdag 11 mei aanwezig te zijn bij deze vergadering van de Bestuurscommissie Zuid in het stadsdeelkantoor op de President Kennedylaan 923, aanvang 20.00 uur om samen met andere huurders te pleiten voor een stop van verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam Zuid.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Oncofonie 2016

Unieke manifestatie van Kankerpatiënten en Creatieve Expressie:
Meer dan 400 kankerpatiënten en familieleden treden op in Het Concertgebouw.
Samen met David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf, Iris Kroes en Stephanie Benson

Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) staan ruim 400 kanker-patiënten en hun naasten, op het podium van de Grote Zaal in Het Concertgebouw in Amsterdam. Ze vormen een reusachtig koor dat uitvoering geeft aan de ‘Oncofonie 2016, Symfonie voor je Leven’.

In de zaal: kennissen en familieleden, mantelzorgers en overig publiek. 60 Amsterdamse studenten helpen om de patiënten die dag te begeleiden. Voor sommige patiënten zal dit optreden een van de laatste hoogtepunten in hun leven betekenen. Maar dat betekent niet dat het een droevige avond wordt – integendeel, hier wordt het leven gevierd!

Het script is gebaseerd op De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Naast zang, zorgen kankerpatiënten en naasten ook voor het acteerwerk en het decor. Het koor wordt bijgestaan door het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout Douma. en artiesten uit de wereld van klassiek, jazz, chanson, theater & musical, zoals David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf en Iris Kroes. Ook de Ghanese Stephanie Benson heeft toegezegd te komen. Deze fantastische zangeres heeft kanker en ondergaat momenteel zeer ingrijpende behandelingen, ze is vastbesloten om mee te doen. De regie is in handen van Vincent van den Elshout.

Bekijk de video over de voorbereidingen van de koren voor Oncofonie 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ojTFnLEN0lY of bekijk de impressie van Oncofonie 2012, in Koninklijk Theater Carré https://vimeo.com/50438592 en http://www.oncofonie.com/terugblik

Stichting Kanker in Beeld
Oncofonie 2016 is een productie van de stichting die in Nederland bouwt aan een uniek netwerk van creatieve en (ver)beeldende expressie voor kankerpatiënten en hun familie. Zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven helpen mensen om hun ziekte emotioneel te verwerken. Het belang daarvan wordt erkend door deskundigen zoals hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder. Nu steeds meer mensen kanker hebben en krijgen, groeit de behoefte aan deze vorm van ondersteuning.

Steun de stichting, de deelnemende kankerpatiënten en hun naasten/mantelzorgers en koop een toegangsbewijs ad € 60; ga naar  <http://www.oncofonie.nl > en doe het nu!

(Ingezonden door Herman Melkman)

Gratis bij de Vrijwilligersacademie

Gratis workshops en trainingen voor iedereen die voor een ander zorgt:

> 21 april Lunch and learn in de Vu over voeding bij dementie http://va-zuid.net/nl/training/379

> 28 april van 19 tot 22 uur door Mee Amstel en Zaan omgaan met niet zichtbare beperkingen http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/opleiding/verdieping/693/workshop-niet-zichtbare-beperkingen

> 10 mei tips om veiliger langer thuis te wonen door Jessica Stedemaker van Fysiek en zo http://va-zuid.net/nl/training/377

> 2 juni drie keer een avond Gesprekstechnieken van Andrea Vogelsanger van de Vrijwilligersacademie http://va-zuid.net/nl/training/365

Nadere info bij Karin Hanekroot: 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

Fout in Wijkgids 2016

Per abuis is in de Wijkgids 2016 op pagina 12 vermeld dat onze inloop op de eerste zaterdag van de maand is.

Dat moet zijn: de tweede zaterdag van de maand.

De inloop is  in de buurtkamer van  het ROC TOP gebouw,
Geulstraat 9,
van 16.00-18.00 uur.

Zegt het voort!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezondheidsplein & Zorgregio

Op de website van gezondnl.nl vond ik het volgende stukje van Anja van der Aa.

Het zorglandschap transformeert naar lokale (virtuele) Gezondheids-pleinen en Zorgregio’s die herkenbaar zijn voor inwoners en ruimte scheppen voor professionals en ondernemers. Landelijke bekosti-gingskaders en de versnipperde inzet van landelijke middelen voor kennis en innovatie staan deze ontwikkeling in de weg.

Alle veranderingen die beogen de gezondheidszorg toekomst-bestendig te maken, wijzen naar de wijk en regio als plekken waar het moet gebeuren. Veel wordt verwacht van huisarts, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en van inwoners in de wijk zelf.

Iedere wijk of regio worstelt op dit moment met de vraag hoe de transities vorm te geven. Het barst van de pilots, projecten, proeftuinen en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor meer participatie en een gezondere leefstijl, voor GGZ-problematiek etc.

Deze projectencarrousel heeft alles te maken met de productie-gerichte bekostigingskaders voor zorgprofessionals en de toedeling van middelen voor kennis en innovatie. Voor elk thema is er een landelijk programma of organisatie die de werkvloer probeert te overtuigen anders te werken. Er wordt meegewerkt tot de financiële middelen op zijn.

Samenhang, coördinatie en continuïteit in de wijk of de regio zijn daarmee niet structureel geborgd. Nodig is een infrastructuur om initiatieven te verbinden en (proces)innovaties en informatievoor-ziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Denk aan één wijkinformatiepunt met laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor alle wijkprofessionals en een gezamenlijk (digitaal) ontmoetingsplein.

De hele tekst is hier te vinden: klik >>> 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Contact tussen ouderen en (kamerzoekende) jongeren

Wij zijn vier studenten verbonden aan Enactus UvA die een aantal maanden geleden de sociale onderneming, Homies Amsterdam, zijn gestart. Homies Amsterdam is een huisvestingsservice die gericht is op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Dit doen wij door 50-plussers die ruimte over hebben in hun woning door middel van een uitgebreide matchingsprocedure te koppelen aan betrouwbare, maatschappelijk betrokken en zorgvuldig geselecteerde studenten die op zoek zijn naar een kamer. Afhankelijk van de behoeften van de oudere zijn de studenten ook bereid om (huishoudelijke) hulp te bieden. Tevens hebben wij gemerkt dat er veel interesse is in Homies door ouderen die niet eenzaam zijn, maar het gewoon leuk vinden om een maatschappelijk betrokken student te huisvesten.

Omdat u via de stadsdorpen veel in contact komt met ouderen en sommigen van hen ook goed leert kennen, zouden wij u willen vragen of u misschien interesse heeft om ons te helpen bij dit project. Hierbij gaat het met name om het vinden van ouderen waarvan de kwaliteit van leven door ons project verbeterd zou kunnen worden.

Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website, en tevens kunt u wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft altijd contact met ons opnemen:
Arthur van Eeden
Homies Amsterdam
tel: 06-15637123
http://enactus-uva.nl/homies/

(Ingezonden door Willem Deken)

De Tijdmachine in De Buitenhof zaterdag 9 april

Altijd al in een Tijdmachine willen stappen en even terug in de tijd te gaan met een familielid, buurman of buurvrouw? Wat zijn de mooie herinneringen van deze tijd? Welke mooie verhalen moeten nog
verteld worden die je nog niet wist van elkaar? Wie neemt u mee op een reis door de tijd?

Op zaterdag 09 april om 14.00 landt de Tijdmachine bij De Buitenhof (Nieuw Herlaer 2 in Buitenveldert).
Alle ouderen en mantelzorgers uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. In de daaropvolgende week nemen vrijwilligers ouderen (van binnen en buiten de Buitenhof) mee in De Tijdmachine. Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie staat klaar en kunnen ouderen terug naar de jaren 60.
Deelname is gratis.
Wij verwelkomen u graag in De Tijdmachine! Heeft u vragen over De Tijdmachine in De Buitenhof? Neem dan contact op met Tim Trooster via tim@stichtingdetijdmachine.nl of 06-12403593
Meer informatie: www.stichtingdetijdmachine.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Praat mee over ouderenhuisvesting in Zuid

Wat zijn de mogelijkheden voor ouderen en welke rol speelt het stadsdeel daarbij?
Op woensdag 13 april organiseert de bestuurscommissie Zuid een beeldvormende vergadering over ouderenhuisvesting en de rol van het stadsdeel hierbij. Er komen diverse sprekers aan het woord over aspecten van ouderenhuisvesting en het zo lang mogelijk aangenaam zelfstandig wonen.  De bestuurscommissie wil graag ook uw ideeën horen en er is gelegenheid voor vragen en discussie.

De vergadering vindt 13 april plaats in Woon- en zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 1079 PX Amsterdam;  begin 19.30 uur (inloop 19:00 uur)
U bent van harte welkom!

Meer informatie via Erik van Geijn: fgeijn@kpnmail.nl of Yueng Keong Ng: ykng@xs4all.nl (organiserende leden van bestuurscommissie Zuid)

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Tip rond hulp in de huishouding

Is uw hulp ook gekort sinds het keukentafelgesprek naar een paar uur in de twee weken?  En is die hulp ook nog ingepland op maandag?
Dan heb je een probleem met de feestdagen op maandagen, want dan krijg je ineens vier weken geen hulp.  Dat zou dus betekenen dat aan het criterium SCHOON EN LEEFBAAR niet wordt voldaan.
Mijn tip: gewoon eisen dat de hulp die weken op een andere dag komt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Hogeschool van Amsterdam trakteert ouderen op “Youth”

Vitaal oud worden in de stad, kan dat? Ja, zeker. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe. Om dit onder de aandacht te brengen hangen er vanaf half maart posters door de hele stad.

Tijdens deze campagne willen we graag iets speciaals doen voor de ouderen in de stad. Daarom rollen we de rode loper voor u uit bij een speciale voorstelling van de film “Youth” in Tuschinski. U wordt onthaald als een echte VIP. De Hogeschool trakteert. U hoeft alleen uw meest feestelijke kleding aan te trekken.

Wanneer: woensdag 23 maart

13:00 – 14.00 uur feestelijke ontvangst
14:00 – 16.45 uur film “Youth”

Waar: Pathé Tuschinski, Amsterdam
Reguliersbreestraat 26-34
1017 CN Amsterdam

Hoe: Geef u nu gratis op! U kunt zich hier aanmelden voor dit speciale evenement.
(Als u zich aanmeldt wordt er gevraagd via welk project; dan invullen: Anders).

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Symposium basisinkomen

SDRPbHerman

Het Basisteam Onvoorwaardelijk Basisinkomen Rivierenbuurt Amsterdam is een bewonersinitiatief wat wordt
ondersteund door het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Facebookpagina Basisteam: www.facebook.com/Onvoorwaardelijk-Basisinkomen-Rivierenbuurt-Amsterdam
Contact: Huis van de Wijk Rivierenbuurt – T: 020 301 00 30.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en op onze Facebook
pagina: www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt

(Ingezonden door Herman Melkman)

 

Vrouwenschrijfgroep zoekt nieuwe leden.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van onze groep afgevallen, dus wij zoeken nu versterking van twee of drie medeschrijfsters – enige schrijfervaring gewenst.

Wij wonen bijna allemaal in de Rivierenbuurt. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt), waar wij onze verhalen aan elkaar voorlezen en becommentariëren. Een keer per vier weken komt er een begeleidster bij die ons helpt, corrigeert, inspireert en ook een opdracht geeft.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 8 april om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee. Laat even per e-mail weten of je komt, aan: 
helenesterkman@tele2.nl

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Sociale ouderenzorg, ook in de participatiemaatschappij!

Het Willem Dreeshuis organiseert ‘Een Goede Oude Dag’. Dit bestaat uit drie delen: een symposium, een officiële receptie en een netwerk bijeenkomst voor een ieder. Deze dag is bedoeld om geïnspireerd te
worden tot sociale ouderenzorg en vooruit te kijken naar wonen, zorg en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen, met name de meest kwetsbare. Dit is tevens het formele moment van de sluiting van
het Willem Dreeshuis.
Datum: woensdag 6 april 2016
Locatie: Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65, 1097 EG A’dam.
Vrij toegankelijk. Wel dient u zich vooraf aan te melden via: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Het Symposium Sociale ouderenzorg is van 13.00 – 17.00 uur
Aansluitend receptie en Netwerkbijeenkomst/Reünie, en formele sluiting van het Willem Dreeshuis, met een hapje en drankje.
Eindtijd: 19.00 uur

Over het Symposium:
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatie-maatschappij. Participeren vraagt om meedoen, pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de thuiswonenden en in zorgcentra levende ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Zoals autonomie, regie, participatie en eigen kracht. Wie zijn deze ouderen? Wat is hun visie op wonen, zorg en welzijn? Welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij kwaliteit van leven?

We belichten en bespreken inspirerende voorbeelden vanuit het land. En maken zo kennis met inzichten, methodieken en praktijken die erop gericht zijn juist deze mensen te steunen om ‘leven aan de jaren’  toe te voegen.
Tevens staan we stil bij de veranderende rol van de professionals in hun werken met ouderen. En we horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg in de participatiemaatschappij. Hoe kijken
zij aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ opstelt, waarin staat hoe het welzijn van deze groep in de stad bevorderd gaat worden?

Sprekers en organisaties die zullen bijdragen zijn onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona, PvdA, Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, Jeroen Slot, hoofd Onderzoek van bureau Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, de gemeenteraadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) en wethouder zorg Eric van der Burg (VVD), Chief Technology Office (CTO) van de Gemeente Amsterdam en nog vele anderen.

Heeft u geen internet of mailadres? Dan kunt u zich ook telefonisch opgeven via nummer: (020) 756 62 31, te bereiken alle werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Huurverhoging 2016

Als het goed is hebben de huurders onder u het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli a.s. ontvangen. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn kort geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Misschien wat voorbarig want de besluitvorming in de Eerste Kamer over de huurverhoging van dit jaar is nog niet helemaal afgerond. In de nieuwsbrief van april leest u alles over de huurverhoging 2016.
Ook dit jaar liggen de maximale huurverhogingspercentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens. De inflatie over 2015 was 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Verdere info, o.a. over bezwaar tegen de WOZ waarde en de zogenaamde scheefwoner: klik hier >>> 

(Ingezonden door Herman Melkman)

Zondagse poppenkast in de Geulstraat

Iedere eerste zondag van de maand is er poppenkast in het Buurtlokaal van Geulstraat 9 (in ROC-gebouw).
Kent u mensen met kinderen in de Rivierenbuurt? Stuur dan informatie over dit initiatief van Miek Hoekzema aan hun door! (Miek gaf vorig jaar een lezing voor ons stadsdorp over ART Zuid).
Zondag 6 maart eerste keer!

Info en aanmelden: zie bijgaand affiche, en verder:
– buurtlokaal@gmail.com
– 06  20672529

(Ingezonden door Carin Giesen)

Bloesemtocht langs de Linge

Eerder al is op het Prikbord over de groengrijsbus verteld. De groengrijsbus heeft nu een eigen website: www.groengrijs.com.

De reeds gemaakte reisjes worden daarin (webversie van Excursieboekje 2016) uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Maar ook de toekomstige reisjes staan erop. 
Het volgende reisje is: Bloesemtocht langs de Linge. Via het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115, kan men zich daarop inschrijven (enkele weken vóór de datum v.d. dagtocht).

Misschien neemt iemand binnen ons stadsdorp het initiatief om met een aantal mensen van stadsdorp voor een reisje in te schrijven?

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Amsterdam Blend Market

Ik las over de Amsterdam Blend Market (zie afbeelding) op zaterdag 12 maart a.s., van 12 tot 18 uur bij Stayokay op het Timorplein. Daar worden goederen gratis aangeboden, Er is ook een mogelijkheid spullen bij de aanbieders thuis gratis op te halen.

Gepkemarkthalf

En paar punten om rekening mee te houden:
– De chauffeurs geven een datum en tijd door waarin ze langs komen.
– Verzoek is de mannen te helpen door alles op de begane grond klaar te hebben en ze te helpen met inladen (zij doen dit ook vrijwillig!).
– Alles mag aangeboden mits schoon, bruikbaar/onbeschadigd en voor zover mogelijk verpakt in dozen en tassen.
– Etenswaren graag in ongeopende verpakking en binnen de houdbaarheidsdatum. Geen gekoelde producten ivm veiligheid.
– Grote items zoals kledingkasten, bankstellen, witgoed etc kunnen helaas niet want de vervoerders en bezoekers moeten ze makkelijk zelf kunnen tillen en vervoeren. Dat soort spullen kun je aanbieden in de freecycle FB groep Amsterdam Deelt/Geeft.

Nadere info: MEEDOEN@AMSTERDAMBLENDMARKET.NL (met een “E” tussen de K en de T!)

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Doe mee aan onderzoek hersentraining senioren!

Voor een afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam zijn studenten bezig met een kort onderzoek naar hersentraining bij senioren. Men zoekt deelnemers aan dit project.

Toelichting:
Naarmate men ouder wordt kunnen er beperkingen in het dagelijks functioneren ontstaan. Deze beperkingen kunnen echter op een aantal manieren verminderd worden. Wij zijn erg geïnteresseerd in dit fenomeen en hebben een onderzoek opgesteld waarbij dit wordt onderzocht. Dit doen wij door middel van een leuke, uitdagende training die u ongeveer een half uur per dag zelfstandig moet uitvoeren. De training zal drie weken duren. Daarnaast zijn er twee korte testmomenten die bij u thuis of op de universiteit (in de binnenstad van Amsterdam) kunnen plaatsvinden. De locatie en tijden worden op uw wensen afgestemd, maar het zal plaatsvinden in de periode half maart tot en met half april. Ervaring met computers is geen vereisten.

Lijkt u dit interessant, wilt u ons graag helpen bij ons afstudeerproject en daarbij een bijdrage leveren aan de wetenschap? 
Vereisten voor deelname:
– U bent tussen de 65 en 85 jaar
– U bent niet tweetalig opgevoed
– U heeft nooit eerder Italiaans of Latijn geleerd of spreekt vloeiend een Romaanse taal (Frans, Spaans e.d.)
– U woont in of rondom Amsterdam

Vergoeding
U ontvangt een gratis hersentraining om zelfstandig thuis, ook na het onderzoek, mee aan de slag te gaan.
U krijgt informatie over het gezond houden van uw brein.

Lijkt het u leuk een gratis dagelijkse training te volgen en iets te weten te komen over het gezond houden van uw hersenen, en voldoet u aan onze criteria, dan kunt u zich inschrijven via onderstaand emailadres of telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor de training. Ook als u verdere onduidelijkheden of vragen heeft zijn wij altijd bereikbaar op onderstaande contactgegevens.

Milan Groot
Namens de Universiteit van Amsterdam
E: hersentraining2016@gmail.com
T: 0648227685

(Ingezonden door Willem Deken)

Horizon van 75 mensen (vervolg)

Eerder in deze rubriek was te lezen dat het project Egalité van kunstenaar Elena Kovylina  op 27 februari op het Museumplein zou worden uitgevoerd.

033 

                                                        (foto Ilse de Haan)

Ziehier het indrukwekkende resultaat.  
Wie goed kijkt ziet een van onze stadsdorpers…

EDplaats van TEAM ED

Op woensdag 16 maart van 16.00-18.00 uur; Huis van de Wijk, Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, is de feestelijke opening van de EDplaats van TEAM ED.
De EDplaats is er voor mensen die andermans succeservaringen willen gebruiken voor het hanteren en overwinnen van psychische klachten, verslavingen, sociale of financiële problemen.

De EDplaats is drie dagen per week open met in de ochtend
herstelgroepen, daarna een goedkope lunch en in de middag vrije inloop bij een team van ervaringsdeskundigen.
Kom!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Uitnodiging boekpresentatie generatieproeverij

Op 6 maart vindt in de Grote Kerk in Beverwijk de presentatie plaats van het boekje “Generaties Proeven”. De publicatie doet verslag van een experiment met generatieproeverijen, waarin senioren werden verbonden met jongere generaties. Een initiatief van Bert Kisjes en jongerenwerker Jakob Stolk.
Voor meer informatie: www.grotekerkbeverwijk.nl

Zondag 6 maart 2016, Grote Kerk Beverwijk
15.00 uur      Inloop
15.15 uur      Welkom
15.30 uur      Boekpresentatie
15.45 uur      Startschot Generatiebroedplaats Grote Kerk
                            Speeddate/tafelgesprek ter plekke
16.15 uur      Borrel
17.00 uur      Einde

Iedereen is welkom!
Wel even aanmelden: grotekerkbeverwijk@gmail.com

Dit onderwerp is volgens mij ook voor stadsdorpen van belang.
(ingezonden door Carin Giesen)

Een horizon van 75 mensen op het Museumplein

Stichting ArtWorlds brengt de internationale performance van kunstenaar Elena Kovylina naar Amsterdam. Na Moskou, Sint Petersburg en Parijs presenteert ArtWorlds op zaterdag 27 februari om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam Elena Kovylina’s performance: Égalité.  In de drukte van het plein zal zich gedurende een half uur een menselijke horizon aftekenen. Een baken van rust dat aandacht vraagt voor gelijkwaardigheid met respect voor elkaars verschillen.

Met Égalité verbeeldt Kovylina (Moskou, 1971) de paradoxale, zelfs schier onmogelijke relatie tussen gelijkheid en vrijheid. Staande op in hoogte variërende voetenbankjes komen de 75 deelnemers mét hun
verschillen − man, vrouw, jong, oud, met uiteenlopende beroepen en achtergronden − samen op één lijn. ArtWorlds vindt in Kovylina’s Égalité een parallel van haar streven naar gelijkwaardigheid in de kunst.
Onze staddorper Mia Fiedeldij Dop doet mee aan de performance. Iedereen is welkom om te komen kijken (niet om mee te doen).

Égalité vindt plaats op zaterdag 27 februari 2016
Locatie: Museumplein, Amsterdam
Tijd: 16:00  – ­ 17:00 uur.

(Ingezonden door Carin Giesen)

HELP Huis van de Wijk – Rivierenbuurt

HELP Huis van de WIJK – Rivierenbuurt  aan € 5000 door (vóór 6 maart) uw stem uit te brengen op: 
ING.NL/ STEMNEDERLANDVOORUIT 

ING wil graag initiatieven helpen die zich dagelijks inzetten voor de maatschappij. Om te bepalen welke van deze initiatieven ING gaat helpen met een donatie, vragen we jou te stemmen op de inzending van je keuze (bron: website ING.nl).
De website geeft vijf keuzes:
MIJN KEUZE IS nr. 4:
Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt WOOR

HET AANTAL STEMMEN BEPAALT HET SUCCES (DONATIES VAN € 1000 TOT € 5000). U kunt uw stem uitbrengen via de website ing.nl/stemnederlandvooruit.
Stemmen in het kantoor van ING, Rijnstraat 93 kan ook.
Ook niet-ING klanten kunnen stemmen.

Doel van de donatie: voor de buurt een toegankelijke, prettige en veilige plek te zijn door o.a.: het creëren van ontmoetingsplekken in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dit ter voorkoming van isolement en vereenzaming bij bewoners. 

Toelichting van Christine Verweij, coördinator van WOOR (www.woor.nl):  Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt bestaat dit jaar 50 jaar. Zij wil dit met een groots feest vieren.De subsidie zal daaraan besteed worden.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Diensten thuis voor een bedrag per uur

Amsterdam gaat door met Diensten thuis voor een bedrag per uur. Bent je mantelzorger, 70+ of ontvang je zorg? Voor 10 euro per uur kun je extra hulp regelen voor speciale klussen thuis.  Extra klussen waar je niet aan toekomt of die je zelf niet meer kunt. 
Krijg je al hulp bij het huishouden (Hbh) via de gemeente?
Dan betaal je vanaf 1 januari 2016 slechts 5 euro per uur.

PbMarjanzorg

Zie voor aanbieders van de hulp en meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ hulp-langer/diensten-thuis/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Nationale liever thuis! beurs

Nationale liever thuis! beurs is in de Rai van 20 t/m 23 februari 2016.
Daar zijn veel tips te zien en te horen om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Wie weet leuk even te gaan kijken en ideeën op te doen.

Als je op de website een kaartje aanvraagt krijg je gratis toegang.
De nieuwsbrief die je daarna krijgt kan je weer gewoon afzeggen.

Verdere info en gratis kaartje op http://lieverthuis.info/events/praktische-informatie/gratis-toegang/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Fit en gezond oud worden

Prof. dr. Erik Scherder, neuropsycholoog en bekend van De Wereld Draait Door komt op 3 maart 2016 in het Wijkopbouworgaan Buitenveldert een lezing geven over:
Fit en gezond oud worden

Na afloop van de lezing zijn er gezonde hapjes en is er een informatiemarkt over voeding en beweging in Buitenveldert.
Neem vooral iemand mee. 
We verwachten veel belangstelling, geef u snel op.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, AJ Erntstraat 112
Tijdstip: zaal open 11.30
Kosten € 5 per persoon
Vooraf aanmelden: info@goldensports.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

VALENTIJNSDAG VOOR KOPPEL JONG MET OUD

VALENTIJNSDAG VOOR JONG EN OUD/ GROEN EN GRIJS WORDT GEVIERD OP ZATERDAG 13 FEBRUARI IN café-rest.
DE NIEUWE POORT op de Zuidas achter NS-station ZUID.

Iedere Stadsdorper is uitgenodigd om mee te doen met een flitsend programma, zoals “daten”: een oudere wordt aan een jongere (werkend op de Zuidas) gekoppeld naar eigen keus en gaat een paar uur met deze op stap.

Op deze dag staat de ontmoeting tussen jong en oud centraal, waarbij jongeren, die wat willen betekenen
voor een ander, op date gaan met een Amsterdamse seniore man of vrouw.
Er worden verschillende uitjes georganiseerd, zoals een boottocht, bowlen of een museumbezoek. Maar je kan ook zelf een leuk uitje bedenken!
De dag begint om 12.00u in De Nieuwe Poort met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een grappig matchingspel. Daarna vertrekken de koppels in kleine groepjes naar hun gekozen activiteit.
Eind van de middag, om 18.00u komt iedereen weer naar De Nieuwe Poort voor een feestelijke borrel met muziek. Uiteraard worden de eventuele kosten voor de activiteit lady-of gentlemanlike betaald door de young professional. Dus heb je nog geen plannen voor Valentijnsdag? Meld je dan nu aan voor de leukste date van het jaar! Zaterdag 13 februari, 12.00 – 18.00u. Toegang: vrij.

DE DAG HEEFT NOG VEEL MEER VERRASSINGEN IN PETTO.
Verder lezen, en aanmelden op http://www.denieuwepoort.org/nl//event/valentijnsdag-2016.

(Ingezonden door Anneke Schmidt; a.schmidt13@upcmail.nl)

Huizen van de Wijk in Zuid gaan verhuizen

Elk gebied in Zuid krijgt een zg. eigen GEBIEDSPLAN. Een plan op maat zogezegd, als uitvloeisel van een “gebiedsagenda”, waarvan de doelstellingen door de gemeenteraad elke vier jaar worden vastgesteld. Voor de Rivierenbuurt betekent dat onder meer dat het HUIS VAN DE WIJK in Rijnstraat 115 zal moeten verhuizen. In het gebiedplan komen de maatregelen, projecten en activiteiten die in 2016 aandacht krijgen, aan de orde.

Dit zal m.i. niet zonder gevolgen blijven voor vele gebruik(st)ers van de faciliteiten en de meedoeners van activiteiten in en om ONS Huis van de Wijk. KOM DAAROM MEE PRATEN OVER DE CONSEQUENTIES VAN DIT PLAN OP: donderdag 11 februari a.s. van 20 – 22 uur in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Meer informatie is te vinden in DE ECHO van 27 januari 2016, in het gratis blad van de Gemeente AMSTERDAM (ontvangt u over de post), en op de website van Stadsdeel Zuid. Daar vindt men ook de agenda voor deze avond en kan men zich aanmelden voor deelname.
Uiteraard van harte aanbevolen voor een ieder die zich betrokken voelt bij ingrijpende veranderingen in de Rivierenbuurt en daarover zijn/haar zegje wil doen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Te hoge WOZ-waarde ook van belang voor huurders!

Vanaf 2016 gaat de WOZ waarde voor huurwoningen meetellen in het puntensysteem waarmee de maximale huur voor een sociale huurwoning wordt berekend. Huurders hebben dan een financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Ze kunnen daarom nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

De Woonbond heeft een voorbeeldbrief op zijn website geplaatst. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waarde te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden overlast uit de omgeving, of de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. Op de website van de huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is, met de huidige WOZ-waarde.

Een lagere maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omlaag gaat. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs, die in veel gevallen boven de feitelijke huidige huurprijs ligt.
Bij een hoge aanvangshuur of door huurverhogingen boven inflatie kan de huurprijs in principe wel tot deze huurgrens stijgen. Als de huidige huur op of dicht bij de maximale huur ligt kan een bezwaar tegen de WOZ er voor zorgen dat de huur niet meer kan stijgen.

Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huurprijs komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging.

Lees verder op deze  link, waar ook de modelbrief voor een bezwaarschrift te vinden is.

(Ingezonden door Marianne Osnabrug)

Extra plekken computercursus SeniorWeb

De inschrijfdagen van het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt zijn achter de rug. De meeste computer- en tabletcursussen voor 50plusserscursussen zijn vol. Maar er worden extra cursussen rondom Windows 10 georganiseerd en er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursussen Picasa, Facebook en Fotoalbum maken.

Meer info op www.leercentrum.info, of via 06-80140373.

Wereldrecord aerobics voor 65+?

29 februari organiseren studenten Geneeskunde van het AMC
een wereldrecordpoging “Aerobics met ouderen”. Doet u mee?
Voor alle leeftijden en niveaus! U krijgt:
– een aerobicsles met professioneel docent
– een gratis lunch
– een college “geschiedenis van de geneeskunde”

Bij het AMC Zuid oost
Op 29 februari
Om 12 – 15 uur
Het is gratis!

Meer info >>>
Aanmelden: Lustrum@mfas.net

VN Verdrag rechten voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen

Op dinsdagavond 9 februari, in de Stadsschouwburg van Amsterdam, is er een Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen. Naar een idee van Dimitri Verhulst. Een keur aan schrijvers zullen optreden, onder wie Franca Treur, Esther Gerritsen, Dimitri Verhulst, Kader Abdollah, Renate Dorrestein, Jelle Brand Costrius, Christine Otten e.v.a. Van de opbrengst worden (prenten) boeken gekocht voor vluchtelingenkinderen. 20.00 uur. http://www.2016jaarvanhetboek.nl/2016-jaar-boek/evenementen/boekenbenefiet/

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Poëzie op de zondagmiddag

Dit voorjaar is in De Nieuwe Liefde een nieuwe serie poëzie-programma’s op de zondagmiddag te zien. De komende maanden staan vier dichters en hun poëzie centraal: de diepgravende teksten van W.H. Auden, het gepassioneerde werk van Sylvia Plath, de muzikale poëzie van Hugo Claus en de speelse geINKEiN
indichten van K. Schippers.

Voor deze serie kun je een passe-partout aanschaffen waardoor je maar voor drie programma’s betaalt, namelijk €45 i.p.v. €60. Via deze link kun je de programma’s bekijken: http://denieuweliefde.com/home/.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Computer cursussen SeniorWeb

Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt begint aan het nieuwe seizoen. Dat betekent opnieuw een uitgebreid cursusprogramma van computer- en tabletcursussen gericht op 50plussers. Gegeven door ervaren docenten vanuit de lesmethodes van de landelijke organisatie SeniorWeb.

In het cursusprogramma vindt u natuurlijk cursussen Windows 10, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Zowel voor beginners als voor gevorderden. En de bekende starterscursussen iPad, tablet en Facebook. Nieuw zijn dit seizoen cursussen op het gebied van digitale fotografie, Zoeken op Internet, Google.

Meer informatie over het cursusprogramma kunt u vinden op de website van het leercentrum www.leercentrum.info

Inschrijven voor de cursussen kunt u op de informatie- en inschrijfdagen maandag 18 januari van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag 21 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld contant voldoet. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.

Eventueel kunt u, als er nog plaatsen zijn, zich later nog inschrijven via telefoonnummer 06-80140373.

De inschrijving en cursussen vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Rijnstraat wordt “freezone”.

De gemeente heeft besloten de Rijnstraat in te stellen als “freezone” (pilot). De herinrichting van de Rijnstraat is bijna klaar en de ondernemers hebben zich sterk verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Met het instellen van de freezone is er beperktere regelgeving met het doel om ruimte te geven aan ondernemers-initiatieven. Bestuurder uit Zuid Paul Slettenhaar: “Dit kan de Rijnstraat een enorme impuls geven.”
Gebieden die in aanmerking komen moeten te maken hebben met veel leegstand, een actieve ondernemersvereniging hebben en investeringsbereidheid van partijen. Andere freezones in de
stad zijn de Jan Evertsenstraat en het Osdorpplein.

De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners invulling geven aan deze pilot. “We gaan in het eerste kwartaal van 2016 actief momenten organiseren waarbij vooral ook bewoners om goede ideeen voor de Rijnstraat wordt gevraagd. Samen met u, de bewoners van de straat, en de ondernemers willen we een positieve impuls geven aan dit mooie winkel‐ en woongebied. Heeft u al goede ideeën? Stuur een mail naar freezones@amsterdam.nl. Hierop ontvangt u van ons altijd een reactie.”

(Ingezonden door Herman Melkman)

Spiritualiteit van de stilte

In aanvulling op mijn eerdere berichtje over 4 avonden Grey Power in het VUmc : de verslagen van de debatten vindt u op de website van Grey Power. Interesse? Klik hier >

Ik wil u graag het stukje van Johan Goud, over de spiritualiteit van stilte,  onder de aandacht brengen.  Het begint als volgt:

“Het gaat in dit symposium om de stilte die – gemiddeld gesproken – in het leven van ouder wordende mensen meer present is dan daarvoor het geval was. Is die stilte alleen een kwestie van afname en vermindering: arbeid die verdwijnt, contacten die minder in aantal worden, mobiliteit die moeizamer wordt, schaamte en gevoelens van nutteloosheid, en dergelijke? Of kan over die relatieve stilte ook in een andere toonsoort gesproken worden? Ik denk het wel en doe dat in vijf stappen.”  Verder lezen?  Klik hier >.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

 

Boeken voor vluchtelingen

Alle filialen van de OBA nemen graag je overbodige (kinder-prenten-en volwassen) boeken in ontvangst ten behoeve van VLUCHTELINGEN (kinderen en volwassenen). Het bevordert het nederlands leren en dus de integratie.
Ook voor AZC’s. Kleine moeite, groot resultaat.
Kun je ze zelf niet brengen, vraag dan via Stadsdorp hulp van een autobezitter/ster.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Beweegroute in Zuid

Stadsdeel Zuid bekijkt in samenwerking met de Fysio SFR, huis van de wijk en puurzuid of er animo is om een “kwiek beweegroute” aan te leggen. Dit is een route voor ouderen van ongeveer 1000 meter door de wijk met op +/- 15 plekken een simpele uitleg om een specifieke beweegoefening te doen. Zie voor meer informatie de onderstaande links.
Reacties en nadere info: http://kwiekbeweegroute.nl/

(Geplaatst op verzoek van Jeroen Hofman
Beleidsmedewerker Sport Stadsdeel Zuid)

VROUWENSCHRIJFGROEP

VROUWENSCHRIJFGROEP MET EIGENZINNIGE VROUWEN ZOEKT NIEUWE LEDEN.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van de groep
afgevallen, dus wij zoeken nu versterking; enige schrijfervaring
gewenst. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een
opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op
vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk,
Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt) waar wij onze verhalen aan elkaar
voorlezen en becommentariëren.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 12 februari om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee.  Laat even per e-mail weten of je komt, aan
Leontine Lucas. leluc16@gmail.com

(ingezonden door Leontine Lucas)

Tabletcafé in de OBA

Tabletcafé in de OBA aan het Roelof Hartplein. Daar kunnen bewoners uit zuid, dus ook onze Stadsdorpelingen, elke 1e en 3e dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur gratis terecht met vragen over het gebruik van tablets en iPads.
In het café kunnen mensen ervaringen uitwisselen en kennis delen. Bijvoorbeeld over het installeren van apps en over handige tips en trucs om alles uit de tablet of iPad te halen. Iedereen kan gewoon even binnenlopen. Voor het gebruik van wifi is een OBA-lidmaatschap nodig.

(Ingezonden door Carolien van den Handel)