Artis als onderduikadres in de 2e Wereldoorlog

Zondag 31 juli 2016 is er een speciale rondleiding over Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is bekend dat er veel onderduikers in Artis gezeten hebben.
– Verzamelen 13.30 uur, start rondleiding 14.00 uur.
– Hoofdingang, Plantage Kerklaan 38-40
– Kosten: Toegang €.18,95, Neem vrienden gerust mee. Kinderen vanaf 13 jaar oud zijn ook welkom.

Na de rondleiding kun je de dierentuin bezichtigen. Daarna kunnen wij samen gaan eten bij http://caferestaurantdeplantage.nl/#diner. Geef je op bij h.melkman@upcmail.nl, zodat wij plaatsen kunnen reserveren. Wij treffen elkaar weer om 18.00 uur bij de ingang van Artis.

Alleen voor informatie kun je bellen ( Tel.: 020-644 36 43), reserveren alleen per bankoverschrijving; overmaken voor 20 juli op: NL66 ABNA 0467 9535 62 t.n.v. Dhr. H.P. Melkman, o.v.v. Artis en je naam.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Feest in de Rijnstraat

Op zaterdag 9 juli vieren het WOOR en de speeltuinverenging Amsterdam Zuid samen hun verjaardag. Op diezelfde dag opent de winkeliersvereniging na een jaar van verbouwingen de opnieuw ingerichte Rijnstraat.
Voor meer info: zie HuisvandeWijk Rivierenbuurt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Zo voorkomt u financiële uitbuiting

Op hoge leeftijd worden veel mensen afhankelijker van de aandacht en hulp van anderen. Helaas liggen daarbij allerlei vormen van misbruik, waaronder financieel misbruik, op de loer. Dit misbruik stopt niet vanzelf en maakt het moeilijk om lang zelfstandig te blijven wonen. Daarom zet ik hier de belangrijkste tips op een rij om het risico op financieel misbruik te verkleinen. Ook geef ik tips om mogelijke signalen van financiële uitbuiting op te vangen en tips om misbruik bespreekbaar te maken.

> Wat is financieel misbruik?
Onderzoek toont aan dat elk jaar minstens 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financieel misbruik. Dit is een vorm van ouderenmishandeling. Bij financieel misbruik kan het gaan om het stelen van waardevolle spullen, zoals sieraden of geld. Ook kan het gaan om het verkopen van spullen of het doen van aankopen tegen de wil van u als oudere. Soms worden ouderen gedwongen hun testament of wilsbeschikking te wijzigen, een extra hypotheekopname te doen of financieel kort gehouden, terwijl er wel geld is. Tot slot kan het gaan om frauduleuze handelingen zoals misbruik maken van de pinpas, innen van geld (belasting/toeslagen), misbruik maken van machtigingen en betalen via bankrekeningen van de oudere.

> Hoe gebeurt financieel misbruik?
Financieel misbruik gaat vaak gepaard met lichamelijke of geestelijke bedreigingen. De daders zijn vaak eigen kinderen, familieleden, hulpverleners of zogenaamde vrienden, uit de directe omgeving. Soms weten mensen niet eens dat het hen gebeurt en als het ze overkomt praten ze er liever niet over. Ze vergoelijken het gedrag van de dader, schamen zich of zijn bang. Veel mensen die het overkomt zijn niet zelf in staat om het financieel misbruik te stoppen. Vaak kennen zij de weg (nog) niet naar hulpverleners of bemiddelaars.

> Verklein het risico
Hierna geef ik de belangrijkste tips waarmee u de kans op financieel misbruik bij uzelf kunt voorkomen. Deze zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring vanuit mijn werk als rechercheur en op eigen onderzoek. Wellicht spreek het voor zich, maar over elk van onderstaande tips kan onze stichting SVOW u verder informeren. Kent u andere oplossingen of tips? Laat ze achter onder het bericht.

1) Niet ok, niet vanzelf over. Het allerbelangrijkste is dat u weet dat financiële uitbuiting, zoals hierboven beschreven, niet normaal is en niet vanzelf over gaat. Hebt u er zelf of in uw omgeving mee te maken, neem dan contact op met Veilig Thuis of onze stichting. Zij kunnen u helpen.
2) Niet in zicht, niet in huis. Gelegenheid maakt de dief; bied die gelegenheid niet en berg waardevolle spullen altijd goed op. Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
3) Geef tijdig weg. Geef eventueel geld of waardevolle spullen al bij leven weg aan familie en/of goede doelen. Laat u hierover goed informeren door bijvoorbeeld een financieel adviseur of notaris.
4) Bankpas voor derden. Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld automatisch € 50,00 per week op gestort wordt en blokkeer de mogelijkheid om hier op rood te staan. De pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan door derden worden gebruikt om boodschappen voor u te doen.
5) Leg vast. U kunt uw waardevolle bezittingen met foto’s en omschrijvingen vastleggen. De papieren of digitale bestanden hiervan kunt u vervolgens buitenshuis of ‘in de cloud’ bewaren. Daarna kunt u regelmatig controleren of alles er nog is. U kunt dit zelf doen, maar onze stichting heeft hiervoor ook een ‘digitale kluis’ gemaakt als handig hulpmiddel. Met regelmaat vragen wij u dan om te controleren of alles er nog is. Op die manier is het mogelijk eventuele misstanden sneller te signaleren om vervolgens te doen stoppen. Bij deze kluis hoort een sticker die u duidelijk zichtbaar kunt aanbrengen in uw woning. Op die manier weten eventuele daders dat zij extra in de gaten worden gehouden.
6) Mee laten kijken. Laat een onafhankelijke derde partij meekijken op uw bankrekeningen, zodat er altijd extra controle is. Dit kunt u aan een vertrouwenspersoon vragen, maar om onafhankelijkheid te waarborgen kunt u ook een onafhankelijke financiële zorgverlener inschakelen, bijvoorbeeld via onze stichting. In dat laatste geval kunt ook gebruik maken van een geautomatiseerde monitoring van uw bankrekening.
7) Beschermingsbewind. Indien u merkt dat u niet meer zo goed grip heeft op uw financiële administratie, kunt u beschermingsbewind aanvragen. Zie ook dit bericht over mentoren en bewindvoerders.
8) Markeer uw waardevolle spullen. Dit kunt u doen door het aanbrengen van stickertjes met een eigen code. Ook kunt u als preventief middel Synthetisch DNA aan. Dit is een vrijwel onzichtbaar opdrogende vloeistof met zogeheten microdots met een unieke code. Indien uw bezittingen toch worden gestolen kan men bij het eventueel terugvinden eenvoudig de rechtmatige eigenaar achterhalen en uw spullen weer retourneren. U kunt dit onder andere kopen bij onze stichting.
9) Levenstestament. Leg bijtijds vast hoe u zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament bij de notaris.

> Herken financieel misbruik
Misschien betreft het niet uzelf, maar maakt u zich zorgen over iemand anders en herkent u signalen van financieel misbruik? Mogelijke signalen van financieel misbruik zijn:

– Het ontbreken van geld en/of goederen.
– Betaalachterstand van bijvoorbeeld huur, energie en zorgpremies.
– Afgesloten worden van gas en elektra.
– Ligt er ander of minder eten in de koelkast?
– Geen geld hebben om bijvoorbeeld genoeg eten en/of kleding te kopen.
– Het ontbreken van de benodigde hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat.
– Brieven van incassobureaus.
– Onverklaarbare geldopnames of kosten.
– Weigeren informatie te geven over de financiële omstandigheden.

> Bespreekbaar maken
Als u financieel misbruik signaleert, is het belangrijk erover te praten met iemand in uw omgeving die hem of haar ook kent. Bespreek uw zorgen ook met de betrokkene zelf. Dit is niet gemakkelijk omdat u vaak niet weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast is er vaak schaamte en wordt het probleem liever verborgen gehouden. Toch is het belangrijk om het gesprek wel aan te gaan. Zelf of met behulp van een professional. Tips om het misbruik bespreekbaar te maken:

Zorg dat hij of zij zich op zijn/haar gemak voelt.
Zorg dat u zelf rustig blijft, wordt niet paniekerig
Zorg dat u rust inbouwt.
Zorg dat u niet (te) snel met een eigen oordeel komt.
Zorg dat hij of zij ook zijn/haar visie en mening geeft, vraag om een reactie.

Artikel is van  Therese van der Velden, directeur St. SVOW

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Woningen in Tuinpark Amstelglorie?

De Amsterdamse gemeenteraad  behandelt deze maand Koers 2025. In dit beleidsstuk heeft de stad verschillende locaties aangewezen waar mogelijk ná 2020 kan worden gebouwd. Tuinpark Amstelglorie is helaas een van deze gebieden.

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich, samen met een aantal werkgroepen, keihard ingespannen voor het behoud van ons tuinpark. In aanvulling op alle politieke en PR-inspanningen hebben we nu ook een petitie opgesteld. De petitie vind je hier.  

Door deze petitie te tekenen spreek je je uit tégen woningbouw op Amstelglorie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze petitie tekenen. Dat geldt niet alleen voor alle tuinders, hun familie en vrienden, maar voor iedereen die het voortbestaan van Amstelglorie belangrijk vindt: buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties, politieke partijen, voorbijgangers, joggers en aspirant tuinders. En niet te vergeten al die Amsterdammers die vinden dat hun stad groen moet blijven!

Stuur deze mail dus naar zoveel mogelijk mensen door. Hoe meer (digitale) handtekeningen we straks op het stadhuis kunnen overhandigen, hoe sterker ons verhaal bij de politiek overkomt.

(Ingezonden dor Gepke Andringa)

Oproep tot inspreken 15 juni over Woonakkoord

22 juni stemt de Gemeente raad definitief over het Amsterdams
woonakkoord. In dit akkoord staan belangrijke afspraken die gevolgen hebben voor alle huurders in de stad. Dit akkoord wordt tot nu toe in de politiek gepresenteerd als een ‘samenwerking’ tussen corporaties, de gemeente en huurdersverenigingen. Wij roepen u daarom op om ook op woensdag 15 juni aanwezig te zijn bij de vergadering van de Commissie Wonen in het Stadhuis in De Rooszaal. Samen met andere huurders kunt u pleiten voor een stop op de verkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam (het tijdstip van het agendapunt volgt zodra dit bekend is).

Verschillende huurdersverenigingen en actiegroepen geloven niet meer dat het voorgestelde beleid een oplossing is voor de toenemende woningnood en de onbetaalbare huren.

De komende 4 jaar zullen de huren alleen maar stijgen en wordt de stad nog minder leefbaar voor mensen met een lager of normaal inkomen. Het gemeentebestuur lijkt met dit beleid meer te geven om rijke expats dan haar eigen stadsbewoners.

Waarom is dit akkoord slecht voor de Amsterdamse huurder?
In het kort:

1. Ondanks de bouwambities van Amsterdam gaat uitverkoop gewoon door.
Dit akkoord betekend uiteindelijk minder sociale huurwoningen en verdere uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad.
2.  33 % van de voorraad zal worden verhuurd middels tijdelijke
contracten. Iedereen heeft recht op een normaal huurcontract ongeacht leeftijd of inkomen. Flexibiliseren van huurcontracten kan nooit een oplossing zijn voor de schaarste.
3. Tot slot staat er niets in het akkoord dat een echte verbetering
betekend voor de almaar stijgende huren en nijpende situaties waar
zoveel huurders mee kampen.

Waarom is het belangrijk dat u inspreekt?
In een stad als Amsterdam staat het thema wonen hoog op de politieke agenda. Uw mening hierover is cruciaal. Als uw onvrede niet wordt gehoord door de bestuurders van deze stad gaat u stilzwijgend akkoord met de uitverkoop van de stad.

Wat moet ik zeggen?
Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Er zullen meerdere
huurdersorganisaties hun kritiek op het beleid geven, maar ook
voorbeelden uit de praktijk zijn onmisbaar. Om het tij te keren moeten zoveel mogelijk mensen aan de bestuurders van deze stad laten weten dat de maat vol is! U kunt spreken op persoonlijke titel, een groep bewoners of een belangenorganisatie die u vertegenwoordigd.

Hoe werk het?
Het is heel belangrijk dat u zich op tijd aanmeld via
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/ U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Kennismarkt Vrijwilligers Academie

De Vrijwilligers Academie biedt aan:

7 juni Alzheimer cafe van Puur Zuid in Odensehuis
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/328

8 juni generaties verbinden door Zin in Zuid
lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/239

14 juni in de Pijp huiskamer voor hoogbegaafden met @coachgreet: lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/161

15 juni start Blended learning voor degene die houden van computers en daarna nog een bijeenkomst op 6 juli;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/385

16 juni lunch and learn in de Vu altijd interessant over Alzheimer;
lees meer:  http://va-zuid.net/nl/training/215

16 juni een introductieworkshop over mindfulness van Adrienne;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/304

En abonneer je op de nieuwsbrieven:
http://va-zuid.net/nl/nieuwsbrief

Verdere info bij Karin Hanekroot, 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

8 Lezingen over aspecten van dementie

Amsterdams Ontmoetings Centra

Zonnehuisgroep en Combiwel Organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie
De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS
Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &medicijnen en dementie

Paul van Houten
Verpleeghuisarts
Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef
Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde
keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk
NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa
Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Moderne technologie toepassingen

Yvonne Kerkhof
Hogeschool Saxion

Lezing 8
29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel
Prezens

Informatie 020 – 5171013

Amsterdams Ontmoetings Centrum

Dagcentrum voor beginnende dementie

Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

Symposium goed wonen 8 juni

SDRSympGoedWonen2016

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Claim uw huishoudelijke zorg terug

Door bezuinigingen hebben veel gemeenten cliënten gekort op hun aantal uren huishoudelijke zorg. Dit raakt veel kwetsbare, oude, zieke mensen én hun zorgmedewerkers. De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken dat het korten van het aantal uren huishoudelijke zorg vaak niet zorgvuldig is gebeurd omdat er geen maatwerk is geleverd.

Waarom steunt MAX deze actie?
De rechter heeft geoordeeld: gemeenten mogen niet zomaar korten op huishoudelijke zorg. Een overwinning voor alle hulpbehoevenden. Meent u dat u onterecht gekort bent? De FNV helpt u kosteloos. MAX strijdt voor de belangen van ouderen en hun recht op zorg en steunt daarom deze actie van de FNV. Want geld voor de zorg móet naar de zorg!

Gekort, maar wel recht op zorg? Claim het terug!
Cliënten die dit is overkomen, hebben daarom recht op hun aantal uren huishoudelijke zorg van voor de herindicatie. Heeft u nog niets van uw gemeente gehoord, maar bent u wèl gekort op uw huishoudelijke zorg? Meldt u zich dan nu bij de FNV. Zij helpen u graag (kosteloos) om een brief te sturen richting uw gemeente waarin u aanspraak maakt op het aantal uren huishoudelijke zorg waar u recht op heeft.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met het telefoonnummer: 079-3536015. Er zit een belteam klaar om u verder te helpen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

GVB Plannen voor het OV

Wanneer deze plannen in oktober 2017 realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:
– Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
– Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
– Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
– Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
– In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
– Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn.

De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV.
Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt.

Er is dus nog voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden. Daarvoor is in ieder geval nodig veel mediapubliciteit en een krachtige lobby naar de politiek.
Het ontbreekt echter aan een OV-organisatie in Amsterdam die op stedelijk niveau actief is en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om enerzijds een mediaoffensief te voeren en anderzijds een goed georganiseerde lobby naar de politiek te organiseren.

Daarom is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht. Er bestaan veel organisaties in Amsterdam zoals wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
Wanneer de deskundigheid uit deze organisaties wordt gebundeld, kan een nieuwe organisatie ontstaan die op stedelijk niveau beleid kan voeren ten einde goed openbaar vervoer in Amsterdam en zijn regio te realiseren c.q. te voorkomen dat het fijnmazige OV-net wordt afgebroken.
Er bestaat een Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn. Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie. De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV. De bedoeling is dat de stichting langjarig bestaat en veel invloed krijgt op het beleid inzake openbaar vervoer.

Men zoekt mensen die een bestuursfunctie of andere ondersteunende activiteiten willen ontplooien.

Verdere info: Victor van Lamoen
Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang
Telefoon: 020-6752449 of 06-48004008
E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Fikse Fiets demonstratie, en meer

SDRPbfietsroute

>>> ZATERDAG 28 MEI Faircity Fikse Fiets demonstratie; Wij willen de stad

13.00 uur vertrek vanaf de Dokwerker – (Meester Visserplein)

Eindelijk weer een fietsdemo waar niemand omheen kan. Fiets mee dwars door de stad, we fietsen voor een betaalbare, schone, veilige ,vrije en creatieve stad voor bewoners. Stop de uitverkoop van de stad, we zijn geen pretpark. Daarom de faircity Fietsdemo. We verwachten zoveel mogelijke aanwezige, mopperende, vrije-boze- gelukkige en dwarse Amsterdammers van alle leeftijden, geaardheden, religies, kleur en al dan niet wilde haren.

Route Start: Dokwerker via de Dam en Nieuwmarkt naar het Marineterrein waar een sit-up met fiets plaats vindt , daarna vervolgen wij de fietsdemonstratie dwars door de stad naar het Museumplein waar sprekers zijn . Er zijn diverse extra Acties langs de route. meld je aan als je ook een actie wilt doen. Tot ziens. Organisatie Fikse Fietsdemo: Adam Fietst, Fietsersbond Amsterdam, Amsterdamfiets-museum en Faircity, we worden in het verkeer begeleid door de Blockers van Friday Night Skates

Acties langs de route:

cursus protesteren op de Nieuwmarkt, rolkofferactie’s, antier Air& B balie
“go dutch” promo tour
huurdersprotest langs de route, wij willen betaalbaar wonen
Milieu; wij willen een schone lucht in de stad
Fietsen; wij willen de ruimte en veilig en vooral prettig blijven fietsen
15.00 feestelijke sluiting met sprekers en koek op het Museumplein

Meefietsen of meedoen met actie? mail naar myriam@faircity.amsterdam. mob myriam 0646298262

>>> ZONDAG 29 mei Stadswandeling

11.30 uur bij het Lieverdje op het Spui

In de jaren zeventig kwamen de Amsterdammers in opstand tegen afbraak en cityvorming. Tijdens de rondwandeling wordt stilgestaan bij het succes van dit bewonersprotest. Rondleider: Eric Duivenvoorden

MANIFESTATIE AMSTERDAM FAIR CITY
locatie: grote zaal PARADISO – Weteringschans 6-8

Van : 14.00-17.00 uur

Zaal open 13.30 uur

Entree gratis

Een feestelijk internationaal debat over de eerlijke stad, als een tegengeluid voorafgaand aan de afsluitende Europese Top over stedelijk beleid op het Marineterrein. Naast muziek en performances van onder meer Solid Ground Movement (hip hop dans), Hadjar Benmiloud (spoken word) en Massih Hutak (hip hop/spoken word) is er een debat over de strategie hoe een open en eerlijke stad te realiseren.
Centrale vraag tijdens deze middag: hoe gaan we verder werken aan een FAIRcity?

Aan het debat wordt onder andere deelgenomen door Albert Arias (Podemos beweging / maker van het Toerisme plan voor het nieuwe gemeente bestuur van Barcelona) en Chris Jones (huurders activist in Londen en blogger (Southwark Notes blog).

Debat met Jacob Wills (London) over een betaalbare, toegankelijke stad voor lage en middeninkomens

Een informatie markt met stands van o.a. LHBT groepen als Reguliers.neten Secret Garden; huurdersgroepen; Etnisch Profileren; Rolkoffer actiegroep; Vluchtelingen groepen.

Programma:

Sprekers: Albert Arias namens het gemeentebestuur van Barcelona;

Jacob Wills van het Radical Housing Network in Londen

Optredens:

Solid Ground Movement (hip hop dance)

Hadjar Benmiloud (spoken word)

Massih Hutak (hip hop / spoken word)

Debat: “FAIRcity: Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen?”

info: FAIRcity Fair met presentatie van Amsterdamse initiatieven

http://www.faircity.amsterdam/

Toegang gratis

Speciaal programma in de Kleine Zaal tot 6 uur

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Dansvoorstelling door en voor ouderen

Gouden Dans is een nieuw initiatief van het Internationaal Danstheater en 4 Het Leven gericht op mensen die al wat ouder zijn.
Met een groep van twaalf 65-plussers maken we nu een korte dansvoorstelling die straks als het uitgevoerd wordt naadloos over gaat in een danssalon met het publiek. Met live muziek uiteraard.
Bijgevoegd een folder en een kleine poster.

Op 29 mei is de aftrap in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal. Deze voorstelling/salon is reeds zo goed als uitverkocht.
Op 30 en 31 mei doen we echter nog twee voorstellingen annex salons.
Op 30 mei in de Meervaart in Osdorp en op 31 mei opnieuw in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal.
Beide voorstellingen met live muziek!
Aanvang 16.00 uur! Kosten € 7,50 per persoon.
U kunt kaarten bestellen op: info@intdanstheater.nl.
U ontvangt na uw reservering een schriftelijke bevestiging met alle informatie.
Bellen kan ook op: ma, wo en do ochtend van 09.30 uur – 13.00 uur. Telefoon 020 623 91 12

Het is een nieuw initiatief.
Misschien zijn er mensen in uw Stadsdorp die dit leuk vinden.
De website is naar verwachting midden volgende week online.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Symposium Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

Lieve mensen, ik stuur deze uitnodiging door omdat in de 5e of 6e workshop het stadsdorp als ontmoetingsplaats wordt genoemd.
Wie weet is er onder de stadsdorpers ook belangstelling voor dit (gratis) symposium over:

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Jiddische liederen en Klezmer muziek

Op zondagmiddag 29 mei 2016 vanaf 15.00 uur geeft het koor Hajmisj Zain een concert (traditionele Jiddische liederen en Klezmer muziek) in de Amstelkerk (Stadsherstel Amsterdam) Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam (bereikbaar met het openbaar vervoer tramlijn 4 halte Prinsengracht).

Kaarten kosten Euro 15,00 per persoon, opgave en informatie bij mevrouw Anna Denekamp, tel.: 035-6940618, mail: aadenekamp@casema.nl zie ook de website: http://www.hejmisjzain.nl/

(Ingezonden door Herman Melkman)

Wooninitiatieven van burgers, 14 mei

Fair-City 14 mei Open dag bottum up wooninitiatieven

Burgers creëren zelf hun gezamenlijke woonprojecten.
Vandaag zijn drie van zulke initiatieven te bezoeken, gevolgd door een afsluitende bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld worden.

13:00 – 15:00 uur Rondleidingen bij:

> Nieuwland. Woningbouwvereniging Soweto, opgericht oor de kraakbeweging uit Amsterdam Oost, waar zelfwerkzaamheid en solidariteit vooropstaan. Het eerste project van Soweto is “Nieuwland” met sociale woonruimte, werkruimtes en publieke ruimte samen in een pand: https://soweto.nl/
Locatie Pieter Nieuwlandstraat 93 – 95.

> Akropolistoren Zeeburgereiland. In aanbouw. Wordt een woongemeenschap voor 55–plussers op humanistische grondslag; wooncoöperatie.
(Toekomstige) bewoners Zeeburgereiland actief betrokken bij de ontwikkeling “eilandgemeenschap”. Komt dat zien. De kwartiermakers bij bouwplaats Akropolistoren vertellen en geven informatie.
Locatie: in de NoordWesthoek tussen Zuiderzeeweg en Buiten-IJ.

> Bajesdorp/VrijCoop. Woongemeenschap in de voormalige personeelswoningen van de Bijlmerbajes. Regelmatig sociale en culturele activiteiten.
Wenckebachstraat 12 / 46.

16:00 – 17:30 Informatie en netwerkbijeenkomst in Nieuwland,
Pieter Nieuwlandstraat 93/95
Korte presentatie van enkele wooninitiatieven, gevolgd door een gesprek over twee thema´s:
1) Ervaringen met zelfbeheer
2) Betrokkenheid in woongroepen

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Sociale huurwoningen in Zuid …

STOP VERKOOP EN LIBERALISATIE SOCIALE HUURWONINGEN IN ZUID!

Graag willen wij u oproepen om, samen met andere verontruste huurders, uw stem te laten horen tegen de afbraak van betaalbaar wonen in Amsterdam Zuid. Al eerder is er via verschillende initiatieven in de wijk aan de noodrem getrokken, omdat sociale huurwoningen in een rap tempo voorgoed lijken te verdwijnen uit ons stadsdeel.

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over de definitieve kader- en
samenwerkingsafspraken tussen corporaties, de gemeente en huurders. Het
advies van de Bestuurscommissie Zuid heeft daarin een zwaarwegende rol.

Op 11 mei bespreekt de Bestuurscommissie Zuid het concept advies. Het is van belang dat wij, huurders, op deze avond onze stem laten horen en proberen de Bestuurscommissie te bewegen om in heel Zuid (sociale) huurwoningen voor de lage inkomens beschikbaar te houden.

Het doel moet zijn: voorlopig te stoppen met de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen totdat er eindelijk een concrete oplossing komt voor de lange wachtrijen en de vele problemen die hier mee samenhangen.

Daarom roepen wij u op om woensdag 11 mei aanwezig te zijn bij deze vergadering van de Bestuurscommissie Zuid in het stadsdeelkantoor op de President Kennedylaan 923, aanvang 20.00 uur om samen met andere huurders te pleiten voor een stop van verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam Zuid.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Oncofonie 2016

Unieke manifestatie van Kankerpatiënten en Creatieve Expressie:
Meer dan 400 kankerpatiënten en familieleden treden op in Het Concertgebouw.
Samen met David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf, Iris Kroes en Stephanie Benson

Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) staan ruim 400 kanker-patiënten en hun naasten, op het podium van de Grote Zaal in Het Concertgebouw in Amsterdam. Ze vormen een reusachtig koor dat uitvoering geeft aan de ‘Oncofonie 2016, Symfonie voor je Leven’.

In de zaal: kennissen en familieleden, mantelzorgers en overig publiek. 60 Amsterdamse studenten helpen om de patiënten die dag te begeleiden. Voor sommige patiënten zal dit optreden een van de laatste hoogtepunten in hun leven betekenen. Maar dat betekent niet dat het een droevige avond wordt – integendeel, hier wordt het leven gevierd!

Het script is gebaseerd op De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Naast zang, zorgen kankerpatiënten en naasten ook voor het acteerwerk en het decor. Het koor wordt bijgestaan door het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout Douma. en artiesten uit de wereld van klassiek, jazz, chanson, theater & musical, zoals David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf en Iris Kroes. Ook de Ghanese Stephanie Benson heeft toegezegd te komen. Deze fantastische zangeres heeft kanker en ondergaat momenteel zeer ingrijpende behandelingen, ze is vastbesloten om mee te doen. De regie is in handen van Vincent van den Elshout.

Bekijk de video over de voorbereidingen van de koren voor Oncofonie 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ojTFnLEN0lY of bekijk de impressie van Oncofonie 2012, in Koninklijk Theater Carré https://vimeo.com/50438592 en http://www.oncofonie.com/terugblik

Stichting Kanker in Beeld
Oncofonie 2016 is een productie van de stichting die in Nederland bouwt aan een uniek netwerk van creatieve en (ver)beeldende expressie voor kankerpatiënten en hun familie. Zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven helpen mensen om hun ziekte emotioneel te verwerken. Het belang daarvan wordt erkend door deskundigen zoals hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder. Nu steeds meer mensen kanker hebben en krijgen, groeit de behoefte aan deze vorm van ondersteuning.

Steun de stichting, de deelnemende kankerpatiënten en hun naasten/mantelzorgers en koop een toegangsbewijs ad € 60; ga naar  <http://www.oncofonie.nl > en doe het nu!

(Ingezonden door Herman Melkman)

Gratis bij de Vrijwilligersacademie

Gratis workshops en trainingen voor iedereen die voor een ander zorgt:

> 21 april Lunch and learn in de Vu over voeding bij dementie http://va-zuid.net/nl/training/379

> 28 april van 19 tot 22 uur door Mee Amstel en Zaan omgaan met niet zichtbare beperkingen http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/opleiding/verdieping/693/workshop-niet-zichtbare-beperkingen

> 10 mei tips om veiliger langer thuis te wonen door Jessica Stedemaker van Fysiek en zo http://va-zuid.net/nl/training/377

> 2 juni drie keer een avond Gesprekstechnieken van Andrea Vogelsanger van de Vrijwilligersacademie http://va-zuid.net/nl/training/365

Nadere info bij Karin Hanekroot: 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

Fout in Wijkgids 2016

Per abuis is in de Wijkgids 2016 op pagina 12 vermeld dat onze inloop op de eerste zaterdag van de maand is.

Dat moet zijn: de tweede zaterdag van de maand.

De inloop is  in de buurtkamer van  het ROC TOP gebouw,
Geulstraat 9,
van 16.00-18.00 uur.

Zegt het voort!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezondheidsplein & Zorgregio

Op de website van gezondnl.nl vond ik het volgende stukje van Anja van der Aa.

Het zorglandschap transformeert naar lokale (virtuele) Gezondheids-pleinen en Zorgregio’s die herkenbaar zijn voor inwoners en ruimte scheppen voor professionals en ondernemers. Landelijke bekosti-gingskaders en de versnipperde inzet van landelijke middelen voor kennis en innovatie staan deze ontwikkeling in de weg.

Alle veranderingen die beogen de gezondheidszorg toekomst-bestendig te maken, wijzen naar de wijk en regio als plekken waar het moet gebeuren. Veel wordt verwacht van huisarts, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en van inwoners in de wijk zelf.

Iedere wijk of regio worstelt op dit moment met de vraag hoe de transities vorm te geven. Het barst van de pilots, projecten, proeftuinen en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor meer participatie en een gezondere leefstijl, voor GGZ-problematiek etc.

Deze projectencarrousel heeft alles te maken met de productie-gerichte bekostigingskaders voor zorgprofessionals en de toedeling van middelen voor kennis en innovatie. Voor elk thema is er een landelijk programma of organisatie die de werkvloer probeert te overtuigen anders te werken. Er wordt meegewerkt tot de financiële middelen op zijn.

Samenhang, coördinatie en continuïteit in de wijk of de regio zijn daarmee niet structureel geborgd. Nodig is een infrastructuur om initiatieven te verbinden en (proces)innovaties en informatievoor-ziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Denk aan één wijkinformatiepunt met laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor alle wijkprofessionals en een gezamenlijk (digitaal) ontmoetingsplein.

De hele tekst is hier te vinden: klik >>> 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Contact tussen ouderen en (kamerzoekende) jongeren

Wij zijn vier studenten verbonden aan Enactus UvA die een aantal maanden geleden de sociale onderneming, Homies Amsterdam, zijn gestart. Homies Amsterdam is een huisvestingsservice die gericht is op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Dit doen wij door 50-plussers die ruimte over hebben in hun woning door middel van een uitgebreide matchingsprocedure te koppelen aan betrouwbare, maatschappelijk betrokken en zorgvuldig geselecteerde studenten die op zoek zijn naar een kamer. Afhankelijk van de behoeften van de oudere zijn de studenten ook bereid om (huishoudelijke) hulp te bieden. Tevens hebben wij gemerkt dat er veel interesse is in Homies door ouderen die niet eenzaam zijn, maar het gewoon leuk vinden om een maatschappelijk betrokken student te huisvesten.

Omdat u via de stadsdorpen veel in contact komt met ouderen en sommigen van hen ook goed leert kennen, zouden wij u willen vragen of u misschien interesse heeft om ons te helpen bij dit project. Hierbij gaat het met name om het vinden van ouderen waarvan de kwaliteit van leven door ons project verbeterd zou kunnen worden.

Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website, en tevens kunt u wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft altijd contact met ons opnemen:
Arthur van Eeden
Homies Amsterdam
tel: 06-15637123
http://enactus-uva.nl/homies/

(Ingezonden door Willem Deken)

De Tijdmachine in De Buitenhof zaterdag 9 april

Altijd al in een Tijdmachine willen stappen en even terug in de tijd te gaan met een familielid, buurman of buurvrouw? Wat zijn de mooie herinneringen van deze tijd? Welke mooie verhalen moeten nog
verteld worden die je nog niet wist van elkaar? Wie neemt u mee op een reis door de tijd?

Op zaterdag 09 april om 14.00 landt de Tijdmachine bij De Buitenhof (Nieuw Herlaer 2 in Buitenveldert).
Alle ouderen en mantelzorgers uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. In de daaropvolgende week nemen vrijwilligers ouderen (van binnen en buiten de Buitenhof) mee in De Tijdmachine. Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie staat klaar en kunnen ouderen terug naar de jaren 60.
Deelname is gratis.
Wij verwelkomen u graag in De Tijdmachine! Heeft u vragen over De Tijdmachine in De Buitenhof? Neem dan contact op met Tim Trooster via tim@stichtingdetijdmachine.nl of 06-12403593
Meer informatie: www.stichtingdetijdmachine.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Praat mee over ouderenhuisvesting in Zuid

Wat zijn de mogelijkheden voor ouderen en welke rol speelt het stadsdeel daarbij?
Op woensdag 13 april organiseert de bestuurscommissie Zuid een beeldvormende vergadering over ouderenhuisvesting en de rol van het stadsdeel hierbij. Er komen diverse sprekers aan het woord over aspecten van ouderenhuisvesting en het zo lang mogelijk aangenaam zelfstandig wonen.  De bestuurscommissie wil graag ook uw ideeën horen en er is gelegenheid voor vragen en discussie.

De vergadering vindt 13 april plaats in Woon- en zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 1079 PX Amsterdam;  begin 19.30 uur (inloop 19:00 uur)
U bent van harte welkom!

Meer informatie via Erik van Geijn: fgeijn@kpnmail.nl of Yueng Keong Ng: ykng@xs4all.nl (organiserende leden van bestuurscommissie Zuid)

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Tip rond hulp in de huishouding

Is uw hulp ook gekort sinds het keukentafelgesprek naar een paar uur in de twee weken?  En is die hulp ook nog ingepland op maandag?
Dan heb je een probleem met de feestdagen op maandagen, want dan krijg je ineens vier weken geen hulp.  Dat zou dus betekenen dat aan het criterium SCHOON EN LEEFBAAR niet wordt voldaan.
Mijn tip: gewoon eisen dat de hulp die weken op een andere dag komt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Hogeschool van Amsterdam trakteert ouderen op “Youth”

Vitaal oud worden in de stad, kan dat? Ja, zeker. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe. Om dit onder de aandacht te brengen hangen er vanaf half maart posters door de hele stad.

Tijdens deze campagne willen we graag iets speciaals doen voor de ouderen in de stad. Daarom rollen we de rode loper voor u uit bij een speciale voorstelling van de film “Youth” in Tuschinski. U wordt onthaald als een echte VIP. De Hogeschool trakteert. U hoeft alleen uw meest feestelijke kleding aan te trekken.

Wanneer: woensdag 23 maart

13:00 – 14.00 uur feestelijke ontvangst
14:00 – 16.45 uur film “Youth”

Waar: Pathé Tuschinski, Amsterdam
Reguliersbreestraat 26-34
1017 CN Amsterdam

Hoe: Geef u nu gratis op! U kunt zich hier aanmelden voor dit speciale evenement.
(Als u zich aanmeldt wordt er gevraagd via welk project; dan invullen: Anders).

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Symposium basisinkomen

SDRPbHerman

Het Basisteam Onvoorwaardelijk Basisinkomen Rivierenbuurt Amsterdam is een bewonersinitiatief wat wordt
ondersteund door het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Facebookpagina Basisteam: www.facebook.com/Onvoorwaardelijk-Basisinkomen-Rivierenbuurt-Amsterdam
Contact: Huis van de Wijk Rivierenbuurt – T: 020 301 00 30.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en op onze Facebook
pagina: www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt

(Ingezonden door Herman Melkman)

 

Vrouwenschrijfgroep zoekt nieuwe leden.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van onze groep afgevallen, dus wij zoeken nu versterking van twee of drie medeschrijfsters – enige schrijfervaring gewenst.

Wij wonen bijna allemaal in de Rivierenbuurt. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt), waar wij onze verhalen aan elkaar voorlezen en becommentariëren. Een keer per vier weken komt er een begeleidster bij die ons helpt, corrigeert, inspireert en ook een opdracht geeft.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 8 april om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee. Laat even per e-mail weten of je komt, aan: 
helenesterkman@tele2.nl

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Sociale ouderenzorg, ook in de participatiemaatschappij!

Het Willem Dreeshuis organiseert ‘Een Goede Oude Dag’. Dit bestaat uit drie delen: een symposium, een officiële receptie en een netwerk bijeenkomst voor een ieder. Deze dag is bedoeld om geïnspireerd te
worden tot sociale ouderenzorg en vooruit te kijken naar wonen, zorg en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen, met name de meest kwetsbare. Dit is tevens het formele moment van de sluiting van
het Willem Dreeshuis.
Datum: woensdag 6 april 2016
Locatie: Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65, 1097 EG A’dam.
Vrij toegankelijk. Wel dient u zich vooraf aan te melden via: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Het Symposium Sociale ouderenzorg is van 13.00 – 17.00 uur
Aansluitend receptie en Netwerkbijeenkomst/Reünie, en formele sluiting van het Willem Dreeshuis, met een hapje en drankje.
Eindtijd: 19.00 uur

Over het Symposium:
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatie-maatschappij. Participeren vraagt om meedoen, pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de thuiswonenden en in zorgcentra levende ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Zoals autonomie, regie, participatie en eigen kracht. Wie zijn deze ouderen? Wat is hun visie op wonen, zorg en welzijn? Welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij kwaliteit van leven?

We belichten en bespreken inspirerende voorbeelden vanuit het land. En maken zo kennis met inzichten, methodieken en praktijken die erop gericht zijn juist deze mensen te steunen om ‘leven aan de jaren’  toe te voegen.
Tevens staan we stil bij de veranderende rol van de professionals in hun werken met ouderen. En we horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg in de participatiemaatschappij. Hoe kijken
zij aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ opstelt, waarin staat hoe het welzijn van deze groep in de stad bevorderd gaat worden?

Sprekers en organisaties die zullen bijdragen zijn onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona, PvdA, Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, Jeroen Slot, hoofd Onderzoek van bureau Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, de gemeenteraadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) en wethouder zorg Eric van der Burg (VVD), Chief Technology Office (CTO) van de Gemeente Amsterdam en nog vele anderen.

Heeft u geen internet of mailadres? Dan kunt u zich ook telefonisch opgeven via nummer: (020) 756 62 31, te bereiken alle werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Huurverhoging 2016

Als het goed is hebben de huurders onder u het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli a.s. ontvangen. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn kort geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Misschien wat voorbarig want de besluitvorming in de Eerste Kamer over de huurverhoging van dit jaar is nog niet helemaal afgerond. In de nieuwsbrief van april leest u alles over de huurverhoging 2016.
Ook dit jaar liggen de maximale huurverhogingspercentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens. De inflatie over 2015 was 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Verdere info, o.a. over bezwaar tegen de WOZ waarde en de zogenaamde scheefwoner: klik hier >>> 

(Ingezonden door Herman Melkman)

Zondagse poppenkast in de Geulstraat

Iedere eerste zondag van de maand is er poppenkast in het Buurtlokaal van Geulstraat 9 (in ROC-gebouw).
Kent u mensen met kinderen in de Rivierenbuurt? Stuur dan informatie over dit initiatief van Miek Hoekzema aan hun door! (Miek gaf vorig jaar een lezing voor ons stadsdorp over ART Zuid).
Zondag 6 maart eerste keer!

Info en aanmelden: zie bijgaand affiche, en verder:
– buurtlokaal@gmail.com
– 06  20672529

(Ingezonden door Carin Giesen)

Bloesemtocht langs de Linge

Eerder al is op het Prikbord over de groengrijsbus verteld. De groengrijsbus heeft nu een eigen website: www.groengrijs.com.

De reeds gemaakte reisjes worden daarin (webversie van Excursieboekje 2016) uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Maar ook de toekomstige reisjes staan erop. 
Het volgende reisje is: Bloesemtocht langs de Linge. Via het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115, kan men zich daarop inschrijven (enkele weken vóór de datum v.d. dagtocht).

Misschien neemt iemand binnen ons stadsdorp het initiatief om met een aantal mensen van stadsdorp voor een reisje in te schrijven?

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Amsterdam Blend Market

Ik las over de Amsterdam Blend Market (zie afbeelding) op zaterdag 12 maart a.s., van 12 tot 18 uur bij Stayokay op het Timorplein. Daar worden goederen gratis aangeboden, Er is ook een mogelijkheid spullen bij de aanbieders thuis gratis op te halen.

Gepkemarkthalf

En paar punten om rekening mee te houden:
– De chauffeurs geven een datum en tijd door waarin ze langs komen.
– Verzoek is de mannen te helpen door alles op de begane grond klaar te hebben en ze te helpen met inladen (zij doen dit ook vrijwillig!).
– Alles mag aangeboden mits schoon, bruikbaar/onbeschadigd en voor zover mogelijk verpakt in dozen en tassen.
– Etenswaren graag in ongeopende verpakking en binnen de houdbaarheidsdatum. Geen gekoelde producten ivm veiligheid.
– Grote items zoals kledingkasten, bankstellen, witgoed etc kunnen helaas niet want de vervoerders en bezoekers moeten ze makkelijk zelf kunnen tillen en vervoeren. Dat soort spullen kun je aanbieden in de freecycle FB groep Amsterdam Deelt/Geeft.

Nadere info: MEEDOEN@AMSTERDAMBLENDMARKET.NL (met een “E” tussen de K en de T!)

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Doe mee aan onderzoek hersentraining senioren!

Voor een afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam zijn studenten bezig met een kort onderzoek naar hersentraining bij senioren. Men zoekt deelnemers aan dit project.

Toelichting:
Naarmate men ouder wordt kunnen er beperkingen in het dagelijks functioneren ontstaan. Deze beperkingen kunnen echter op een aantal manieren verminderd worden. Wij zijn erg geïnteresseerd in dit fenomeen en hebben een onderzoek opgesteld waarbij dit wordt onderzocht. Dit doen wij door middel van een leuke, uitdagende training die u ongeveer een half uur per dag zelfstandig moet uitvoeren. De training zal drie weken duren. Daarnaast zijn er twee korte testmomenten die bij u thuis of op de universiteit (in de binnenstad van Amsterdam) kunnen plaatsvinden. De locatie en tijden worden op uw wensen afgestemd, maar het zal plaatsvinden in de periode half maart tot en met half april. Ervaring met computers is geen vereisten.

Lijkt u dit interessant, wilt u ons graag helpen bij ons afstudeerproject en daarbij een bijdrage leveren aan de wetenschap? 
Vereisten voor deelname:
– U bent tussen de 65 en 85 jaar
– U bent niet tweetalig opgevoed
– U heeft nooit eerder Italiaans of Latijn geleerd of spreekt vloeiend een Romaanse taal (Frans, Spaans e.d.)
– U woont in of rondom Amsterdam

Vergoeding
U ontvangt een gratis hersentraining om zelfstandig thuis, ook na het onderzoek, mee aan de slag te gaan.
U krijgt informatie over het gezond houden van uw brein.

Lijkt het u leuk een gratis dagelijkse training te volgen en iets te weten te komen over het gezond houden van uw hersenen, en voldoet u aan onze criteria, dan kunt u zich inschrijven via onderstaand emailadres of telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor de training. Ook als u verdere onduidelijkheden of vragen heeft zijn wij altijd bereikbaar op onderstaande contactgegevens.

Milan Groot
Namens de Universiteit van Amsterdam
E: hersentraining2016@gmail.com
T: 0648227685

(Ingezonden door Willem Deken)

Horizon van 75 mensen (vervolg)

Eerder in deze rubriek was te lezen dat het project Egalité van kunstenaar Elena Kovylina  op 27 februari op het Museumplein zou worden uitgevoerd.

033 

                                                        (foto Ilse de Haan)

Ziehier het indrukwekkende resultaat.  
Wie goed kijkt ziet een van onze stadsdorpers…

EDplaats van TEAM ED

Op woensdag 16 maart van 16.00-18.00 uur; Huis van de Wijk, Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, is de feestelijke opening van de EDplaats van TEAM ED.
De EDplaats is er voor mensen die andermans succeservaringen willen gebruiken voor het hanteren en overwinnen van psychische klachten, verslavingen, sociale of financiële problemen.

De EDplaats is drie dagen per week open met in de ochtend
herstelgroepen, daarna een goedkope lunch en in de middag vrije inloop bij een team van ervaringsdeskundigen.
Kom!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Uitnodiging boekpresentatie generatieproeverij

Op 6 maart vindt in de Grote Kerk in Beverwijk de presentatie plaats van het boekje “Generaties Proeven”. De publicatie doet verslag van een experiment met generatieproeverijen, waarin senioren werden verbonden met jongere generaties. Een initiatief van Bert Kisjes en jongerenwerker Jakob Stolk.
Voor meer informatie: www.grotekerkbeverwijk.nl

Zondag 6 maart 2016, Grote Kerk Beverwijk
15.00 uur      Inloop
15.15 uur      Welkom
15.30 uur      Boekpresentatie
15.45 uur      Startschot Generatiebroedplaats Grote Kerk
                            Speeddate/tafelgesprek ter plekke
16.15 uur      Borrel
17.00 uur      Einde

Iedereen is welkom!
Wel even aanmelden: grotekerkbeverwijk@gmail.com

Dit onderwerp is volgens mij ook voor stadsdorpen van belang.
(ingezonden door Carin Giesen)

Een horizon van 75 mensen op het Museumplein

Stichting ArtWorlds brengt de internationale performance van kunstenaar Elena Kovylina naar Amsterdam. Na Moskou, Sint Petersburg en Parijs presenteert ArtWorlds op zaterdag 27 februari om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam Elena Kovylina’s performance: Égalité.  In de drukte van het plein zal zich gedurende een half uur een menselijke horizon aftekenen. Een baken van rust dat aandacht vraagt voor gelijkwaardigheid met respect voor elkaars verschillen.

Met Égalité verbeeldt Kovylina (Moskou, 1971) de paradoxale, zelfs schier onmogelijke relatie tussen gelijkheid en vrijheid. Staande op in hoogte variërende voetenbankjes komen de 75 deelnemers mét hun
verschillen − man, vrouw, jong, oud, met uiteenlopende beroepen en achtergronden − samen op één lijn. ArtWorlds vindt in Kovylina’s Égalité een parallel van haar streven naar gelijkwaardigheid in de kunst.
Onze staddorper Mia Fiedeldij Dop doet mee aan de performance. Iedereen is welkom om te komen kijken (niet om mee te doen).

Égalité vindt plaats op zaterdag 27 februari 2016
Locatie: Museumplein, Amsterdam
Tijd: 16:00  – ­ 17:00 uur.

(Ingezonden door Carin Giesen)

HELP Huis van de Wijk – Rivierenbuurt

HELP Huis van de WIJK – Rivierenbuurt  aan € 5000 door (vóór 6 maart) uw stem uit te brengen op: 
ING.NL/ STEMNEDERLANDVOORUIT 

ING wil graag initiatieven helpen die zich dagelijks inzetten voor de maatschappij. Om te bepalen welke van deze initiatieven ING gaat helpen met een donatie, vragen we jou te stemmen op de inzending van je keuze (bron: website ING.nl).
De website geeft vijf keuzes:
MIJN KEUZE IS nr. 4:
Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt WOOR

HET AANTAL STEMMEN BEPAALT HET SUCCES (DONATIES VAN € 1000 TOT € 5000). U kunt uw stem uitbrengen via de website ing.nl/stemnederlandvooruit.
Stemmen in het kantoor van ING, Rijnstraat 93 kan ook.
Ook niet-ING klanten kunnen stemmen.

Doel van de donatie: voor de buurt een toegankelijke, prettige en veilige plek te zijn door o.a.: het creëren van ontmoetingsplekken in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dit ter voorkoming van isolement en vereenzaming bij bewoners. 

Toelichting van Christine Verweij, coördinator van WOOR (www.woor.nl):  Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt bestaat dit jaar 50 jaar. Zij wil dit met een groots feest vieren.De subsidie zal daaraan besteed worden.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Diensten thuis voor een bedrag per uur

Amsterdam gaat door met Diensten thuis voor een bedrag per uur. Bent je mantelzorger, 70+ of ontvang je zorg? Voor 10 euro per uur kun je extra hulp regelen voor speciale klussen thuis.  Extra klussen waar je niet aan toekomt of die je zelf niet meer kunt. 
Krijg je al hulp bij het huishouden (Hbh) via de gemeente?
Dan betaal je vanaf 1 januari 2016 slechts 5 euro per uur.

PbMarjanzorg

Zie voor aanbieders van de hulp en meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ hulp-langer/diensten-thuis/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Nationale liever thuis! beurs

Nationale liever thuis! beurs is in de Rai van 20 t/m 23 februari 2016.
Daar zijn veel tips te zien en te horen om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Wie weet leuk even te gaan kijken en ideeën op te doen.

Als je op de website een kaartje aanvraagt krijg je gratis toegang.
De nieuwsbrief die je daarna krijgt kan je weer gewoon afzeggen.

Verdere info en gratis kaartje op http://lieverthuis.info/events/praktische-informatie/gratis-toegang/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Fit en gezond oud worden

Prof. dr. Erik Scherder, neuropsycholoog en bekend van De Wereld Draait Door komt op 3 maart 2016 in het Wijkopbouworgaan Buitenveldert een lezing geven over:
Fit en gezond oud worden

Na afloop van de lezing zijn er gezonde hapjes en is er een informatiemarkt over voeding en beweging in Buitenveldert.
Neem vooral iemand mee. 
We verwachten veel belangstelling, geef u snel op.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, AJ Erntstraat 112
Tijdstip: zaal open 11.30
Kosten € 5 per persoon
Vooraf aanmelden: info@goldensports.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

VALENTIJNSDAG VOOR KOPPEL JONG MET OUD

VALENTIJNSDAG VOOR JONG EN OUD/ GROEN EN GRIJS WORDT GEVIERD OP ZATERDAG 13 FEBRUARI IN café-rest.
DE NIEUWE POORT op de Zuidas achter NS-station ZUID.

Iedere Stadsdorper is uitgenodigd om mee te doen met een flitsend programma, zoals “daten”: een oudere wordt aan een jongere (werkend op de Zuidas) gekoppeld naar eigen keus en gaat een paar uur met deze op stap.

Op deze dag staat de ontmoeting tussen jong en oud centraal, waarbij jongeren, die wat willen betekenen
voor een ander, op date gaan met een Amsterdamse seniore man of vrouw.
Er worden verschillende uitjes georganiseerd, zoals een boottocht, bowlen of een museumbezoek. Maar je kan ook zelf een leuk uitje bedenken!
De dag begint om 12.00u in De Nieuwe Poort met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een grappig matchingspel. Daarna vertrekken de koppels in kleine groepjes naar hun gekozen activiteit.
Eind van de middag, om 18.00u komt iedereen weer naar De Nieuwe Poort voor een feestelijke borrel met muziek. Uiteraard worden de eventuele kosten voor de activiteit lady-of gentlemanlike betaald door de young professional. Dus heb je nog geen plannen voor Valentijnsdag? Meld je dan nu aan voor de leukste date van het jaar! Zaterdag 13 februari, 12.00 – 18.00u. Toegang: vrij.

DE DAG HEEFT NOG VEEL MEER VERRASSINGEN IN PETTO.
Verder lezen, en aanmelden op http://www.denieuwepoort.org/nl//event/valentijnsdag-2016.

(Ingezonden door Anneke Schmidt; a.schmidt13@upcmail.nl)

Huizen van de Wijk in Zuid gaan verhuizen

Elk gebied in Zuid krijgt een zg. eigen GEBIEDSPLAN. Een plan op maat zogezegd, als uitvloeisel van een “gebiedsagenda”, waarvan de doelstellingen door de gemeenteraad elke vier jaar worden vastgesteld. Voor de Rivierenbuurt betekent dat onder meer dat het HUIS VAN DE WIJK in Rijnstraat 115 zal moeten verhuizen. In het gebiedplan komen de maatregelen, projecten en activiteiten die in 2016 aandacht krijgen, aan de orde.

Dit zal m.i. niet zonder gevolgen blijven voor vele gebruik(st)ers van de faciliteiten en de meedoeners van activiteiten in en om ONS Huis van de Wijk. KOM DAAROM MEE PRATEN OVER DE CONSEQUENTIES VAN DIT PLAN OP: donderdag 11 februari a.s. van 20 – 22 uur in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Meer informatie is te vinden in DE ECHO van 27 januari 2016, in het gratis blad van de Gemeente AMSTERDAM (ontvangt u over de post), en op de website van Stadsdeel Zuid. Daar vindt men ook de agenda voor deze avond en kan men zich aanmelden voor deelname.
Uiteraard van harte aanbevolen voor een ieder die zich betrokken voelt bij ingrijpende veranderingen in de Rivierenbuurt en daarover zijn/haar zegje wil doen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Te hoge WOZ-waarde ook van belang voor huurders!

Vanaf 2016 gaat de WOZ waarde voor huurwoningen meetellen in het puntensysteem waarmee de maximale huur voor een sociale huurwoning wordt berekend. Huurders hebben dan een financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Ze kunnen daarom nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

De Woonbond heeft een voorbeeldbrief op zijn website geplaatst. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waarde te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden overlast uit de omgeving, of de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. Op de website van de huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is, met de huidige WOZ-waarde.

Een lagere maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omlaag gaat. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs, die in veel gevallen boven de feitelijke huidige huurprijs ligt.
Bij een hoge aanvangshuur of door huurverhogingen boven inflatie kan de huurprijs in principe wel tot deze huurgrens stijgen. Als de huidige huur op of dicht bij de maximale huur ligt kan een bezwaar tegen de WOZ er voor zorgen dat de huur niet meer kan stijgen.

Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huurprijs komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging.

Lees verder op deze  link, waar ook de modelbrief voor een bezwaarschrift te vinden is.

(Ingezonden door Marianne Osnabrug)

Extra plekken computercursus SeniorWeb

De inschrijfdagen van het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt zijn achter de rug. De meeste computer- en tabletcursussen voor 50plusserscursussen zijn vol. Maar er worden extra cursussen rondom Windows 10 georganiseerd en er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursussen Picasa, Facebook en Fotoalbum maken.

Meer info op www.leercentrum.info, of via 06-80140373.

Wereldrecord aerobics voor 65+?

29 februari organiseren studenten Geneeskunde van het AMC
een wereldrecordpoging “Aerobics met ouderen”. Doet u mee?
Voor alle leeftijden en niveaus! U krijgt:
– een aerobicsles met professioneel docent
– een gratis lunch
– een college “geschiedenis van de geneeskunde”

Bij het AMC Zuid oost
Op 29 februari
Om 12 – 15 uur
Het is gratis!

Meer info >>>
Aanmelden: Lustrum@mfas.net

VN Verdrag rechten voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen

Op dinsdagavond 9 februari, in de Stadsschouwburg van Amsterdam, is er een Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen. Naar een idee van Dimitri Verhulst. Een keur aan schrijvers zullen optreden, onder wie Franca Treur, Esther Gerritsen, Dimitri Verhulst, Kader Abdollah, Renate Dorrestein, Jelle Brand Costrius, Christine Otten e.v.a. Van de opbrengst worden (prenten) boeken gekocht voor vluchtelingenkinderen. 20.00 uur. http://www.2016jaarvanhetboek.nl/2016-jaar-boek/evenementen/boekenbenefiet/

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Poëzie op de zondagmiddag

Dit voorjaar is in De Nieuwe Liefde een nieuwe serie poëzie-programma’s op de zondagmiddag te zien. De komende maanden staan vier dichters en hun poëzie centraal: de diepgravende teksten van W.H. Auden, het gepassioneerde werk van Sylvia Plath, de muzikale poëzie van Hugo Claus en de speelse geINKEiN
indichten van K. Schippers.

Voor deze serie kun je een passe-partout aanschaffen waardoor je maar voor drie programma’s betaalt, namelijk €45 i.p.v. €60. Via deze link kun je de programma’s bekijken: http://denieuweliefde.com/home/.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Computer cursussen SeniorWeb

Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt begint aan het nieuwe seizoen. Dat betekent opnieuw een uitgebreid cursusprogramma van computer- en tabletcursussen gericht op 50plussers. Gegeven door ervaren docenten vanuit de lesmethodes van de landelijke organisatie SeniorWeb.

In het cursusprogramma vindt u natuurlijk cursussen Windows 10, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Zowel voor beginners als voor gevorderden. En de bekende starterscursussen iPad, tablet en Facebook. Nieuw zijn dit seizoen cursussen op het gebied van digitale fotografie, Zoeken op Internet, Google.

Meer informatie over het cursusprogramma kunt u vinden op de website van het leercentrum www.leercentrum.info

Inschrijven voor de cursussen kunt u op de informatie- en inschrijfdagen maandag 18 januari van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag 21 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld contant voldoet. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.

Eventueel kunt u, als er nog plaatsen zijn, zich later nog inschrijven via telefoonnummer 06-80140373.

De inschrijving en cursussen vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Rijnstraat wordt “freezone”.

De gemeente heeft besloten de Rijnstraat in te stellen als “freezone” (pilot). De herinrichting van de Rijnstraat is bijna klaar en de ondernemers hebben zich sterk verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Met het instellen van de freezone is er beperktere regelgeving met het doel om ruimte te geven aan ondernemers-initiatieven. Bestuurder uit Zuid Paul Slettenhaar: “Dit kan de Rijnstraat een enorme impuls geven.”
Gebieden die in aanmerking komen moeten te maken hebben met veel leegstand, een actieve ondernemersvereniging hebben en investeringsbereidheid van partijen. Andere freezones in de
stad zijn de Jan Evertsenstraat en het Osdorpplein.

De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners invulling geven aan deze pilot. “We gaan in het eerste kwartaal van 2016 actief momenten organiseren waarbij vooral ook bewoners om goede ideeen voor de Rijnstraat wordt gevraagd. Samen met u, de bewoners van de straat, en de ondernemers willen we een positieve impuls geven aan dit mooie winkel‐ en woongebied. Heeft u al goede ideeën? Stuur een mail naar freezones@amsterdam.nl. Hierop ontvangt u van ons altijd een reactie.”

(Ingezonden door Herman Melkman)

Spiritualiteit van de stilte

In aanvulling op mijn eerdere berichtje over 4 avonden Grey Power in het VUmc : de verslagen van de debatten vindt u op de website van Grey Power. Interesse? Klik hier >

Ik wil u graag het stukje van Johan Goud, over de spiritualiteit van stilte,  onder de aandacht brengen.  Het begint als volgt:

“Het gaat in dit symposium om de stilte die – gemiddeld gesproken – in het leven van ouder wordende mensen meer present is dan daarvoor het geval was. Is die stilte alleen een kwestie van afname en vermindering: arbeid die verdwijnt, contacten die minder in aantal worden, mobiliteit die moeizamer wordt, schaamte en gevoelens van nutteloosheid, en dergelijke? Of kan over die relatieve stilte ook in een andere toonsoort gesproken worden? Ik denk het wel en doe dat in vijf stappen.”  Verder lezen?  Klik hier >.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

 

Boeken voor vluchtelingen

Alle filialen van de OBA nemen graag je overbodige (kinder-prenten-en volwassen) boeken in ontvangst ten behoeve van VLUCHTELINGEN (kinderen en volwassenen). Het bevordert het nederlands leren en dus de integratie.
Ook voor AZC’s. Kleine moeite, groot resultaat.
Kun je ze zelf niet brengen, vraag dan via Stadsdorp hulp van een autobezitter/ster.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Beweegroute in Zuid

Stadsdeel Zuid bekijkt in samenwerking met de Fysio SFR, huis van de wijk en puurzuid of er animo is om een “kwiek beweegroute” aan te leggen. Dit is een route voor ouderen van ongeveer 1000 meter door de wijk met op +/- 15 plekken een simpele uitleg om een specifieke beweegoefening te doen. Zie voor meer informatie de onderstaande links.
Reacties en nadere info: http://kwiekbeweegroute.nl/

(Geplaatst op verzoek van Jeroen Hofman
Beleidsmedewerker Sport Stadsdeel Zuid)

VROUWENSCHRIJFGROEP

VROUWENSCHRIJFGROEP MET EIGENZINNIGE VROUWEN ZOEKT NIEUWE LEDEN.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van de groep
afgevallen, dus wij zoeken nu versterking; enige schrijfervaring
gewenst. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een
opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op
vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk,
Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt) waar wij onze verhalen aan elkaar
voorlezen en becommentariëren.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 12 februari om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee.  Laat even per e-mail weten of je komt, aan
Leontine Lucas. leluc16@gmail.com

(ingezonden door Leontine Lucas)

Tabletcafé in de OBA

Tabletcafé in de OBA aan het Roelof Hartplein. Daar kunnen bewoners uit zuid, dus ook onze Stadsdorpelingen, elke 1e en 3e dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur gratis terecht met vragen over het gebruik van tablets en iPads.
In het café kunnen mensen ervaringen uitwisselen en kennis delen. Bijvoorbeeld over het installeren van apps en over handige tips en trucs om alles uit de tablet of iPad te halen. Iedereen kan gewoon even binnenlopen. Voor het gebruik van wifi is een OBA-lidmaatschap nodig.

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Congres en film over dementie

Aankondiging Congres en filmpremière

Nederlands Filminstituut Eye Amsterdam 14 januari 2016
Gemeente Amsterdam is gastheer, inleiding door Eberhard van der Laan.

De film ‘Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand’ gaat in het Eye in première en daar omheen is het congres ‘Wie neemt de de regie bij dementie’ georganiseerd. Vele grote namen uit de dementiezorg treden hier op. Een jaar WMO in uitvoering wordt geëvalueerd en met name praktische innovatieve oplossingen worden gepresenteerd.
De film laat zien wat Ger’s wensen zijn, hoe hij nuttig wil blijven, wat de impact van zijn dementie is op zijn leven en hoe hij praktische zaken heeft geregeld.

Voor het programma en voor inschrijving (Eur 190,- ex BTW p.p.!):
http://www.registratiemijnhoofd.com/nl/programma-nieuw/

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Grey Power 2.0

Na de succesvolle eerste editie van Grey Power in 2014 is het nu tijd
voor een tweede editie met meer verdieping: Grey Power 2.0. Onderwerpen zijn ‘Dood op bestelling’, ‘Liever een zorgrobot?’, ‘De ouderdom is geen stiltecoupé’ en ‘Rustige hormonen, betere seks?’. Onder leiding van presentator Frénk van der Linden gaan sprekers en publiek op zoek naar de betekenis van levenservaring. Martijn Huisman, onderzoeksdirecteur van Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), presenteert per thema de laatste uitkomsten van onderzoek op dit gebied.
http://InterneCommunicatie@vumc.nl

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Mia met twee exposities

Van harte nodig ik jullie uit voor twee exposities met mijn werk:

> Een groepsexpositie in de KUNST10DAAGSE IN BERGEN (N.H.). 16 – 25 OKTOBER 2015
Galerie Schlessart, Voert 18A, Bergen.
Alle dagen geopend van 11 – 17 uur.
Ik doe mee met nieuw werk.
Nadere info: http://www.schlessart.nl/expositie.html

> VERKOOPEXPOSITIE IN NOVEMBER
MLB Galerie
Witte de Withstraat 32A, Amsterdam.
Vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 12 – 18 uur.
Werken op papier vanaf 1990. Grote keus, schappelijke prijzen.
In combinatie met nieuw werk van Ans de Vree.
Nadere info: http://mia-f-dop.nl/

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Feest Huurdersbelang Zuid

Huurdersbelang Zuid nodigt u uit voor een feestelijke bijeenkomst op 16 oktober. Deze maand is het precies één jaar geleden dat Huurdersbelang Zuid werd opgericht. Wij willen dit vieren met al onze leden en iedereen die kennis wil maken met de activiteiten van de onze vereniging.
Het feest is in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, aanvang 19.30 uur. 
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Herman Melkman)

Meneertje-abstraheertje

Zondag 11 oktober is in het kader van de Kinderboekenweek de presentatie van een prentenboek van Miek Hoekzema. Zij is buurtbewoner, beeldend kunstenaar, sleuteldrager van de inloopplek, en heeft op onze themabijeenkomst van 12 september jl. een inleiding gegeven over ArtZuid en enkele openbare beeldhouwwerken in hun relatie tot de architectuur in de Rivierenbuurt.
De presentatie is in het Mondriaanhuis in Amersfoort.
Iedereen is welkom. Voor meer informatie: klik hier >

(Ingezonden door Carin Giesen)

NieuwAmsterdam / stad in transitie

In de “Stadberichten van deze week” deze keer o.a. een stuk over de Amsterdamse stadsdorpen, onder de titel: “Liever een goede buur”. 
Het stuk stelt o.a. dat de bewoners van de hoofdstad de nostalgie en sociale bindingen van het klassieke dorp willen najagen.
Te vinden op https://stedenintransitie.nl
“Stedenintransitie” is een initiatief van Pakhuis de Zwijger.

(Ingezonden door Willem Deken)

Langer thuis blijven wonen

 

Moet u langer, of wilt u prettiger thuis blijven wonen? Bekijk presentaties, demonstraties en vind allerlei praktische informatie op:
– 26 oktober a.s.
– vanaf 13:30 uur tot 15:45 uur
– Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112

Aanmelding kon tot 22 oktober op tel nr: 020 6444044, maar misschien is er nog plaats.
Gratis hapje en een drankje.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Welke zorg helpt u zelfstandig te blijven?

PuurZuid organiseert bijeenkomsten over:

Welke zorg in Zuid kan u helpen zelfstandig te blijven?

Er zijn tal van professionals aanwezig die u vertellen over de mogelijkheden van professionele en vrijwillige diensten. Er is volop gelegenheid antwoorden te krijgen op uw persoonlijke vragen.

Er is veel veranderd binnen de zorg. Zoals Wijkzorg, de WMO, thuiszorg, etc. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe het nu georganiseerd is en bij wie terecht kunt voor welke zorg.

De bijeenkomst is voor mensen die nu of in de toekomst zelf zorg nodig hebben en voor hun naasten.

Huis van de wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Donderdag 17 september a.s..

15.00 tot 17.00 uur

Mensenrechten in de stad

Stedelijk wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs, Jeugd & Diversiteit nodigt alle inwoners van stadsdeel Zuid uit om mee te praten over mensenrechten in de stad.

U wordt mede ontvangen door Marijn van Ballegooijen, lid Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid.

Datum: donderdagavond 10 september 2015

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: stadsdeelwerf Zuid, van Heenvlietlaan 50 (Buitenveldert)

Meer informatie en het aanmeldformulier (even zoeken onder mensenrechten): www.amsterdam.nl/diversiteit

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Bijeenkomst over Vechtstraat 92

Dinsdag 1 september, twee tijden mogelijk: 16-18 uur, en 19:30-21:30 uur
Koffie-corner in het Huis van de Wijk , Rijnstraat 115.

We kunnen met het buurtlab waarschijnlijk een kijkje nemen in het voormalige zusterhuis (het leegstaande deel boven het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, voormalig HVO Querido) en we verkennen de mogelijkheden en kansen voor een nieuwe invulling die goed aansluit op wat er in de buurt nodig  is.

Wilt u alvast doorgeven of u hiervoor belangstelling heeft en welk tijdstip het beste schikt?
Zo kunnen we vast inschatten wanneer de meeste belangstellenden er bij kunnen zijn en het programma goed voorbereiden. Stuur dan zo snel mogelijk een mail aan: buurtlab@studiotransit.nl

NB – meer info over het buurtlab:
Zie https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/dromen-‘vechtplein’/

iPad? Tablets? Windows 10? Lees dit!

Woensdag 2 september begint het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt aan het nieuwe cursusseizoen. De cursussen:

· iPad voor beginners

· Android tablet voor beginners

· Windows 10 voor beginners

· Windows 8.1 overstap naar Windows 10

· Windows 7 overstap naar Windows 10

· fotobewerking op de iPad

· Facebook

· foto’s beheren en bewerken met Picasa

· fotoalbum maken

Het complete cursusprogramma vindt u op onze website www.leercentrum.info. Inschrijven kan, als er nog plaatsen
zijn, via tel. 0626216029 of e-mail leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com. U moet het cursusgeld dan voldoen op de eerstvolgende woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld ter plekke voldoet. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

Bijeenkomst senioren en veiligheid

De laatste jaren stijgt het aantal gevallen van oplichting en babbeltrucs bij ouderen. Deze stijging is niet
verontrustend, maar is natuurlijk wel ongewenst. Daarom organiseert het Wijkteam De Pijp-Zuid (Rivierenbuurt) van
de politie eenheid Amsterdam en het Stadsdeel Zuid een informatiebijeenkomst. Waargebeurde situaties en
praktijkvoorbeelden komen aan de orde, en u kunt ook met uw eigen vragen en ervaringen terecht. Als u de bijeenkomst bezoekt krijgt u, indien gewenst, de mogelijkheid u in te schrijven voor een digitale deurspion. De bijeenkomst is op:

– woensdag 24 juni 2015

– van 14:00 tot 15:30 uur

– Maarten Lutherkerk, Dintelstraat 134.

Vanaf 13:30 bent u welkom en de koffie en thee staan klaar. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

(Ingebracht door Marjan Stomph)

Huurverhoging 2015

In verband met de komende huurverhoging heeft Huudersbelang Zuid ons gevraagd de mensen van stadsdorprivierenbuurt
te informeren over hun informatieavond:
> Dinsdag 9 juni,
> Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
> 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Zaal open 19.30 uur.

Niet -leden van deze vereniging zijn ook welkom en de toegang is gratis.
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Stadsconferentie “Leven in 2020″

Op dinsdag 2 juni heet het Kennisnetwerk Amsterdam je van harte welkom in de Tolhuistuin waar de bezoekers met elkaar nieuwe oplossingen voor sticky problems gaan bedenken en zo de agenda bepalen voor leven in 2020. Laat je inspireren door grote maatschappelijke tendensen en ga in kleinere deelsessies de sticky problems te lijf om de contouren verkennen van hoe het leven in Amsterdam in 2020 er uit moet zien.
Een van de deelprogramma’s: Ouder worden in Amsterdam
Amsterdam telt steeds meer ouderen; ook de gastarbeidsgeneratie wordt nu 65. Deze laatste groep heeft vaak een onvolledige AOW. Daarnaast zorgen de decentralisaties ervoor dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en via hun netwerk voor zorg en begeleiding moeten zorgen. Hier dreigt een tweedeling: rijke ouderen eten de erfenis op en weten zich zo verzekerd van goede, betaalde verzorging in een goed huis. Arme ouderen verpieteren.
Aan de andere kant zijn er genoeg betaalbare voorzieningen buiten Amsterdam.
Kernvraag: Moeten ouderen die het niet kunnen betalen verhuizen naar Almere-Oost of Purmerend-Noord?

Nog niet opgegeven? Doe het snel en mail naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Zorg in de stad: het “kwik-fit model”

Marcel Canoy (hoogleraar Zorgeconomie aan Tilburg University en publicist, oa. Follow the Money, NRC, Volkskrant), 

en Bart Meijman van het initiatief “de Dappere Dokters”, gaan in op de vraag: hoe werkt ons zorgstelsel. Daarnaast verkennen zij een aantal oplossingsrichtingen.

De Dappere Dokters willen geen maximale zorg maar optimale zorg leveren. De patient staat hierin centraal, niet de behandeling. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Verder aandacht voor “Meer zorg, minder geld”. Multidisciplinaire teams met zorgprofessionals van verschillende achtergrond voorzien huishoudens met complexe problemen van (specialistische) zorg. Bureaucratie en procesmanagement willen ze zoveel mogelijk beperken. Lukt dit?

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam
020 6 246 380
Aanmelden via de website: www.dezwijger.nl

(Ingediend door Anneke Schmidt)

Algemene Vergadering VN over recent NASA milieu rapport

Op 21 september a.s. komt de Algemene Vergadering van de VN bijeen over een recent NASA rapport. Enkele citaten over inhoud en belang van deze vergadering:

“Omslagpunten die ijsblokken zo groot als flatgebouwen over Europa en de Verenigde Staten ontketenen.”; “Zeespiegel stijgt ruim een meter.”; “Waar moeten straks al die miljoenen mensen naar toe die wereldwijd in steden en dorpen direct aan de kust wonen?”; “Dit is geen politieke kwestie, het gaat om overleven.”

Meer weten? https://secure.avaaz.org/nl/join_to_change_everything/?bfcOkbb&v=40595

(Ingezonden door Leontine Lucas)

 

Eigenwijs met leegstand

 

De stichting EigenWijs met Leegstand wil dat leegstaande panden worden getransformeerd tot een spannende mix van woon- en werkeenheden voor ouderen en studerende jongeren, ateliers voor kunstenaars, werkruimten voor zzp’ers en buurt en zorg ondersteunende functies; voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Wij willen zelf invulling geven aan onze manier van wonen en willen een plek waar je op een prettige manier oud kunt worden, samen met anderen en zo lang mogelijk met de regie in eigen hand. In het gebouw komen voorzieningen waar zowel de nieuwe gebruikers als de bewoners en ondernemers uit de buurt behoefte aan hebben. Een groeiend aantal belangstellenden heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Hoe meer mensen, hoe sterker we staan.

Meer weten​? www.eigenwijsmetleegstand.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Er is een Buurtwet in de maak

De Buurtwet is een ietwat verkeerde naam voor een goed doel. Dat doel is het vastleggen van een aantal rechten die buurtgroepen en burgerinitiatieven in de komende bestuursperiode kunnen opeisen om hun ideeën en initiatieven voor een leefbare buurt te realiseren.

Buurtwet

Het project is ontstaan doordat in de gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen waarin het gemeentebestuur is opgedragen een Amsterdamse variant te maken van de Engelse Buurtwet. Daarin moeten met name drie rechten worden vastgelegd:

  1. Het recht om te bieden (als een buurt een leegkomend gebouw een bestemming wil geven die belangrijk is voor de buurtgemeenschap);
  2. Het recht om uit te dagen (als een buurtorganisatie denkt dat ze een publieke taak (vuilafvoer, zorg, beheer openbare ruimten) denkt beter zelf uit te kunnen voeren;
  3.  Het recht om te plannen (een buurt maakt zelf een ontwikkelingsplan voor een (deel van een) buurt.

Interesse? Werken aan wijken

(Ingezonden door Herman Melkman)