Extra plekken computercursus SeniorWeb

De inschrijfdagen van het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt zijn achter de rug. De meeste computer- en tabletcursussen voor 50plusserscursussen zijn vol. Maar er worden extra cursussen rondom Windows 10 georganiseerd en er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursussen Picasa, Facebook en Fotoalbum maken.

Meer info op www.leercentrum.info, of via 06-80140373.

Wereldrecord aerobics voor 65+?

29 februari organiseren studenten Geneeskunde van het AMC
een wereldrecordpoging “Aerobics met ouderen”. Doet u mee?
Voor alle leeftijden en niveaus! U krijgt:
– een aerobicsles met professioneel docent
– een gratis lunch
– een college “geschiedenis van de geneeskunde”

Bij het AMC Zuid oost
Op 29 februari
Om 12 – 15 uur
Het is gratis!

Meer info >>>
Aanmelden: Lustrum@mfas.net

VN Verdrag rechten voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen

Op dinsdagavond 9 februari, in de Stadsschouwburg van Amsterdam, is er een Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen. Naar een idee van Dimitri Verhulst. Een keur aan schrijvers zullen optreden, onder wie Franca Treur, Esther Gerritsen, Dimitri Verhulst, Kader Abdollah, Renate Dorrestein, Jelle Brand Costrius, Christine Otten e.v.a. Van de opbrengst worden (prenten) boeken gekocht voor vluchtelingenkinderen. 20.00 uur. http://www.2016jaarvanhetboek.nl/2016-jaar-boek/evenementen/boekenbenefiet/

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Poëzie op de zondagmiddag

Dit voorjaar is in De Nieuwe Liefde een nieuwe serie poëzie-programma’s op de zondagmiddag te zien. De komende maanden staan vier dichters en hun poëzie centraal: de diepgravende teksten van W.H. Auden, het gepassioneerde werk van Sylvia Plath, de muzikale poëzie van Hugo Claus en de speelse geINKEiN
indichten van K. Schippers.

Voor deze serie kun je een passe-partout aanschaffen waardoor je maar voor drie programma’s betaalt, namelijk €45 i.p.v. €60. Via deze link kun je de programma’s bekijken: http://denieuweliefde.com/home/.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Computer cursussen SeniorWeb

Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt begint aan het nieuwe seizoen. Dat betekent opnieuw een uitgebreid cursusprogramma van computer- en tabletcursussen gericht op 50plussers. Gegeven door ervaren docenten vanuit de lesmethodes van de landelijke organisatie SeniorWeb.

In het cursusprogramma vindt u natuurlijk cursussen Windows 10, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Zowel voor beginners als voor gevorderden. En de bekende starterscursussen iPad, tablet en Facebook. Nieuw zijn dit seizoen cursussen op het gebied van digitale fotografie, Zoeken op Internet, Google.

Meer informatie over het cursusprogramma kunt u vinden op de website van het leercentrum www.leercentrum.info

Inschrijven voor de cursussen kunt u op de informatie- en inschrijfdagen maandag 18 januari van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag 21 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld contant voldoet. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.

Eventueel kunt u, als er nog plaatsen zijn, zich later nog inschrijven via telefoonnummer 06-80140373.

De inschrijving en cursussen vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Rijnstraat wordt “freezone”.

De gemeente heeft besloten de Rijnstraat in te stellen als “freezone” (pilot). De herinrichting van de Rijnstraat is bijna klaar en de ondernemers hebben zich sterk verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Met het instellen van de freezone is er beperktere regelgeving met het doel om ruimte te geven aan ondernemers-initiatieven. Bestuurder uit Zuid Paul Slettenhaar: “Dit kan de Rijnstraat een enorme impuls geven.”
Gebieden die in aanmerking komen moeten te maken hebben met veel leegstand, een actieve ondernemersvereniging hebben en investeringsbereidheid van partijen. Andere freezones in de
stad zijn de Jan Evertsenstraat en het Osdorpplein.

De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners invulling geven aan deze pilot. “We gaan in het eerste kwartaal van 2016 actief momenten organiseren waarbij vooral ook bewoners om goede ideeen voor de Rijnstraat wordt gevraagd. Samen met u, de bewoners van de straat, en de ondernemers willen we een positieve impuls geven aan dit mooie winkel‐ en woongebied. Heeft u al goede ideeën? Stuur een mail naar freezones@amsterdam.nl. Hierop ontvangt u van ons altijd een reactie.”

(Ingezonden door Herman Melkman)

Spiritualiteit van de stilte

In aanvulling op mijn eerdere berichtje over 4 avonden Grey Power in het VUmc : de verslagen van de debatten vindt u op de website van Grey Power. Interesse? Klik hier >

Ik wil u graag het stukje van Johan Goud, over de spiritualiteit van stilte,  onder de aandacht brengen.  Het begint als volgt:

“Het gaat in dit symposium om de stilte die – gemiddeld gesproken – in het leven van ouder wordende mensen meer present is dan daarvoor het geval was. Is die stilte alleen een kwestie van afname en vermindering: arbeid die verdwijnt, contacten die minder in aantal worden, mobiliteit die moeizamer wordt, schaamte en gevoelens van nutteloosheid, en dergelijke? Of kan over die relatieve stilte ook in een andere toonsoort gesproken worden? Ik denk het wel en doe dat in vijf stappen.”  Verder lezen?  Klik hier >.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

 

Boeken voor vluchtelingen

Alle filialen van de OBA nemen graag je overbodige (kinder-prenten-en volwassen) boeken in ontvangst ten behoeve van VLUCHTELINGEN (kinderen en volwassenen). Het bevordert het nederlands leren en dus de integratie.
Ook voor AZC’s. Kleine moeite, groot resultaat.
Kun je ze zelf niet brengen, vraag dan via Stadsdorp hulp van een autobezitter/ster.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Beweegroute in Zuid

Stadsdeel Zuid bekijkt in samenwerking met de Fysio SFR, huis van de wijk en puurzuid of er animo is om een “kwiek beweegroute” aan te leggen. Dit is een route voor ouderen van ongeveer 1000 meter door de wijk met op +/- 15 plekken een simpele uitleg om een specifieke beweegoefening te doen. Zie voor meer informatie de onderstaande links.
Reacties en nadere info: http://kwiekbeweegroute.nl/

(Geplaatst op verzoek van Jeroen Hofman
Beleidsmedewerker Sport Stadsdeel Zuid)

VROUWENSCHRIJFGROEP

VROUWENSCHRIJFGROEP MET EIGENZINNIGE VROUWEN ZOEKT NIEUWE LEDEN.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van de groep
afgevallen, dus wij zoeken nu versterking; enige schrijfervaring
gewenst. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een
opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op
vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk,
Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt) waar wij onze verhalen aan elkaar
voorlezen en becommentariëren.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 12 februari om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee.  Laat even per e-mail weten of je komt, aan
Leontine Lucas. leluc16@gmail.com

(ingezonden door Leontine Lucas)

Tabletcafé in de OBA

Tabletcafé in de OBA aan het Roelof Hartplein. Daar kunnen bewoners uit zuid, dus ook onze Stadsdorpelingen, elke 1e en 3e dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur gratis terecht met vragen over het gebruik van tablets en iPads.
In het café kunnen mensen ervaringen uitwisselen en kennis delen. Bijvoorbeeld over het installeren van apps en over handige tips en trucs om alles uit de tablet of iPad te halen. Iedereen kan gewoon even binnenlopen. Voor het gebruik van wifi is een OBA-lidmaatschap nodig.

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Congres en film over dementie

Aankondiging Congres en filmpremière

Nederlands Filminstituut Eye Amsterdam 14 januari 2016
Gemeente Amsterdam is gastheer, inleiding door Eberhard van der Laan.

De film ‘Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand’ gaat in het Eye in première en daar omheen is het congres ‘Wie neemt de de regie bij dementie’ georganiseerd. Vele grote namen uit de dementiezorg treden hier op. Een jaar WMO in uitvoering wordt geëvalueerd en met name praktische innovatieve oplossingen worden gepresenteerd.
De film laat zien wat Ger’s wensen zijn, hoe hij nuttig wil blijven, wat de impact van zijn dementie is op zijn leven en hoe hij praktische zaken heeft geregeld.

Voor het programma en voor inschrijving (Eur 190,- ex BTW p.p.!):
http://www.registratiemijnhoofd.com/nl/programma-nieuw/

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Grey Power 2.0

Na de succesvolle eerste editie van Grey Power in 2014 is het nu tijd
voor een tweede editie met meer verdieping: Grey Power 2.0. Onderwerpen zijn ‘Dood op bestelling’, ‘Liever een zorgrobot?’, ‘De ouderdom is geen stiltecoupé’ en ‘Rustige hormonen, betere seks?’. Onder leiding van presentator Frénk van der Linden gaan sprekers en publiek op zoek naar de betekenis van levenservaring. Martijn Huisman, onderzoeksdirecteur van Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), presenteert per thema de laatste uitkomsten van onderzoek op dit gebied.
http://InterneCommunicatie@vumc.nl

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Mia met twee exposities

Van harte nodig ik jullie uit voor twee exposities met mijn werk:

> Een groepsexpositie in de KUNST10DAAGSE IN BERGEN (N.H.). 16 – 25 OKTOBER 2015
Galerie Schlessart, Voert 18A, Bergen.
Alle dagen geopend van 11 – 17 uur.
Ik doe mee met nieuw werk.
Nadere info: http://www.schlessart.nl/expositie.html

> VERKOOPEXPOSITIE IN NOVEMBER
MLB Galerie
Witte de Withstraat 32A, Amsterdam.
Vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 12 – 18 uur.
Werken op papier vanaf 1990. Grote keus, schappelijke prijzen.
In combinatie met nieuw werk van Ans de Vree.
Nadere info: http://mia-f-dop.nl/

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Feest Huurdersbelang Zuid

Huurdersbelang Zuid nodigt u uit voor een feestelijke bijeenkomst op 16 oktober. Deze maand is het precies één jaar geleden dat Huurdersbelang Zuid werd opgericht. Wij willen dit vieren met al onze leden en iedereen die kennis wil maken met de activiteiten van de onze vereniging.
Het feest is in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, aanvang 19.30 uur. 
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Herman Melkman)

Meneertje-abstraheertje

Zondag 11 oktober is in het kader van de Kinderboekenweek de presentatie van een prentenboek van Miek Hoekzema. Zij is buurtbewoner, beeldend kunstenaar, sleuteldrager van de inloopplek, en heeft op onze themabijeenkomst van 12 september jl. een inleiding gegeven over ArtZuid en enkele openbare beeldhouwwerken in hun relatie tot de architectuur in de Rivierenbuurt.
De presentatie is in het Mondriaanhuis in Amersfoort.
Iedereen is welkom. Voor meer informatie: klik hier >

(Ingezonden door Carin Giesen)

NieuwAmsterdam / stad in transitie

In de “Stadberichten van deze week” deze keer o.a. een stuk over de Amsterdamse stadsdorpen, onder de titel: “Liever een goede buur”. 
Het stuk stelt o.a. dat de bewoners van de hoofdstad de nostalgie en sociale bindingen van het klassieke dorp willen najagen.
Te vinden op https://stedenintransitie.nl
“Stedenintransitie” is een initiatief van Pakhuis de Zwijger.

(Ingezonden door Willem Deken)

Langer thuis blijven wonen

 

Moet u langer, of wilt u prettiger thuis blijven wonen? Bekijk presentaties, demonstraties en vind allerlei praktische informatie op:
– 26 oktober a.s.
– vanaf 13:30 uur tot 15:45 uur
– Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112

Aanmelding kon tot 22 oktober op tel nr: 020 6444044, maar misschien is er nog plaats.
Gratis hapje en een drankje.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Welke zorg helpt u zelfstandig te blijven?

PuurZuid organiseert bijeenkomsten over:

Welke zorg in Zuid kan u helpen zelfstandig te blijven?

Er zijn tal van professionals aanwezig die u vertellen over de mogelijkheden van professionele en vrijwillige diensten. Er is volop gelegenheid antwoorden te krijgen op uw persoonlijke vragen.

Er is veel veranderd binnen de zorg. Zoals Wijkzorg, de WMO, thuiszorg, etc. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe het nu georganiseerd is en bij wie terecht kunt voor welke zorg.

De bijeenkomst is voor mensen die nu of in de toekomst zelf zorg nodig hebben en voor hun naasten.

Huis van de wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Donderdag 17 september a.s..

15.00 tot 17.00 uur

Mensenrechten in de stad

Stedelijk wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs, Jeugd & Diversiteit nodigt alle inwoners van stadsdeel Zuid uit om mee te praten over mensenrechten in de stad.

U wordt mede ontvangen door Marijn van Ballegooijen, lid Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid.

Datum: donderdagavond 10 september 2015

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: stadsdeelwerf Zuid, van Heenvlietlaan 50 (Buitenveldert)

Meer informatie en het aanmeldformulier (even zoeken onder mensenrechten): www.amsterdam.nl/diversiteit

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Bijeenkomst over Vechtstraat 92

Dinsdag 1 september, twee tijden mogelijk: 16-18 uur, en 19:30-21:30 uur
Koffie-corner in het Huis van de Wijk , Rijnstraat 115.

We kunnen met het buurtlab waarschijnlijk een kijkje nemen in het voormalige zusterhuis (het leegstaande deel boven het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, voormalig HVO Querido) en we verkennen de mogelijkheden en kansen voor een nieuwe invulling die goed aansluit op wat er in de buurt nodig  is.

Wilt u alvast doorgeven of u hiervoor belangstelling heeft en welk tijdstip het beste schikt?
Zo kunnen we vast inschatten wanneer de meeste belangstellenden er bij kunnen zijn en het programma goed voorbereiden. Stuur dan zo snel mogelijk een mail aan: buurtlab@studiotransit.nl

NB – meer info over het buurtlab:
Zie https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/dromen-‘vechtplein’/

iPad? Tablets? Windows 10? Lees dit!

Woensdag 2 september begint het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt aan het nieuwe cursusseizoen. De cursussen:

· iPad voor beginners

· Android tablet voor beginners

· Windows 10 voor beginners

· Windows 8.1 overstap naar Windows 10

· Windows 7 overstap naar Windows 10

· fotobewerking op de iPad

· Facebook

· foto’s beheren en bewerken met Picasa

· fotoalbum maken

Het complete cursusprogramma vindt u op onze website www.leercentrum.info. Inschrijven kan, als er nog plaatsen
zijn, via tel. 0626216029 of e-mail leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com. U moet het cursusgeld dan voldoen op de eerstvolgende woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld ter plekke voldoet. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

Bijeenkomst senioren en veiligheid

De laatste jaren stijgt het aantal gevallen van oplichting en babbeltrucs bij ouderen. Deze stijging is niet
verontrustend, maar is natuurlijk wel ongewenst. Daarom organiseert het Wijkteam De Pijp-Zuid (Rivierenbuurt) van
de politie eenheid Amsterdam en het Stadsdeel Zuid een informatiebijeenkomst. Waargebeurde situaties en
praktijkvoorbeelden komen aan de orde, en u kunt ook met uw eigen vragen en ervaringen terecht. Als u de bijeenkomst bezoekt krijgt u, indien gewenst, de mogelijkheid u in te schrijven voor een digitale deurspion. De bijeenkomst is op:

– woensdag 24 juni 2015

– van 14:00 tot 15:30 uur

– Maarten Lutherkerk, Dintelstraat 134.

Vanaf 13:30 bent u welkom en de koffie en thee staan klaar. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

(Ingebracht door Marjan Stomph)

Huurverhoging 2015

In verband met de komende huurverhoging heeft Huudersbelang Zuid ons gevraagd de mensen van stadsdorprivierenbuurt
te informeren over hun informatieavond:
> Dinsdag 9 juni,
> Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
> 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Zaal open 19.30 uur.

Niet -leden van deze vereniging zijn ook welkom en de toegang is gratis.
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Stadsconferentie “Leven in 2020″

Op dinsdag 2 juni heet het Kennisnetwerk Amsterdam je van harte welkom in de Tolhuistuin waar de bezoekers met elkaar nieuwe oplossingen voor sticky problems gaan bedenken en zo de agenda bepalen voor leven in 2020. Laat je inspireren door grote maatschappelijke tendensen en ga in kleinere deelsessies de sticky problems te lijf om de contouren verkennen van hoe het leven in Amsterdam in 2020 er uit moet zien.
Een van de deelprogramma’s: Ouder worden in Amsterdam
Amsterdam telt steeds meer ouderen; ook de gastarbeidsgeneratie wordt nu 65. Deze laatste groep heeft vaak een onvolledige AOW. Daarnaast zorgen de decentralisaties ervoor dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en via hun netwerk voor zorg en begeleiding moeten zorgen. Hier dreigt een tweedeling: rijke ouderen eten de erfenis op en weten zich zo verzekerd van goede, betaalde verzorging in een goed huis. Arme ouderen verpieteren.
Aan de andere kant zijn er genoeg betaalbare voorzieningen buiten Amsterdam.
Kernvraag: Moeten ouderen die het niet kunnen betalen verhuizen naar Almere-Oost of Purmerend-Noord?

Nog niet opgegeven? Doe het snel en mail naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Zorg in de stad: het “kwik-fit model”

Marcel Canoy (hoogleraar Zorgeconomie aan Tilburg University en publicist, oa. Follow the Money, NRC, Volkskrant), 

en Bart Meijman van het initiatief “de Dappere Dokters”, gaan in op de vraag: hoe werkt ons zorgstelsel. Daarnaast verkennen zij een aantal oplossingsrichtingen.

De Dappere Dokters willen geen maximale zorg maar optimale zorg leveren. De patient staat hierin centraal, niet de behandeling. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Verder aandacht voor “Meer zorg, minder geld”. Multidisciplinaire teams met zorgprofessionals van verschillende achtergrond voorzien huishoudens met complexe problemen van (specialistische) zorg. Bureaucratie en procesmanagement willen ze zoveel mogelijk beperken. Lukt dit?

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam
020 6 246 380
Aanmelden via de website: www.dezwijger.nl

(Ingediend door Anneke Schmidt)

Algemene Vergadering VN over recent NASA milieu rapport

Op 21 september a.s. komt de Algemene Vergadering van de VN bijeen over een recent NASA rapport. Enkele citaten over inhoud en belang van deze vergadering:

“Omslagpunten die ijsblokken zo groot als flatgebouwen over Europa en de Verenigde Staten ontketenen.”; “Zeespiegel stijgt ruim een meter.”; “Waar moeten straks al die miljoenen mensen naar toe die wereldwijd in steden en dorpen direct aan de kust wonen?”; “Dit is geen politieke kwestie, het gaat om overleven.”

Meer weten? https://secure.avaaz.org/nl/join_to_change_everything/?bfcOkbb&v=40595

(Ingezonden door Leontine Lucas)

 

Eigenwijs met leegstand

 

De stichting EigenWijs met Leegstand wil dat leegstaande panden worden getransformeerd tot een spannende mix van woon- en werkeenheden voor ouderen en studerende jongeren, ateliers voor kunstenaars, werkruimten voor zzp’ers en buurt en zorg ondersteunende functies; voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Wij willen zelf invulling geven aan onze manier van wonen en willen een plek waar je op een prettige manier oud kunt worden, samen met anderen en zo lang mogelijk met de regie in eigen hand. In het gebouw komen voorzieningen waar zowel de nieuwe gebruikers als de bewoners en ondernemers uit de buurt behoefte aan hebben. Een groeiend aantal belangstellenden heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Hoe meer mensen, hoe sterker we staan.

Meer weten​? www.eigenwijsmetleegstand.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Er is een Buurtwet in de maak

De Buurtwet is een ietwat verkeerde naam voor een goed doel. Dat doel is het vastleggen van een aantal rechten die buurtgroepen en burgerinitiatieven in de komende bestuursperiode kunnen opeisen om hun ideeën en initiatieven voor een leefbare buurt te realiseren.

Buurtwet

Het project is ontstaan doordat in de gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen waarin het gemeentebestuur is opgedragen een Amsterdamse variant te maken van de Engelse Buurtwet. Daarin moeten met name drie rechten worden vastgelegd:

  1. Het recht om te bieden (als een buurt een leegkomend gebouw een bestemming wil geven die belangrijk is voor de buurtgemeenschap);
  2. Het recht om uit te dagen (als een buurtorganisatie denkt dat ze een publieke taak (vuilafvoer, zorg, beheer openbare ruimten) denkt beter zelf uit te kunnen voeren;
  3.  Het recht om te plannen (een buurt maakt zelf een ontwikkelingsplan voor een (deel van een) buurt.

Interesse? Werken aan wijken

(Ingezonden door Herman Melkman)