Inloop tot dec 2017 in Huis van de Wijk

De grootschalige verbouwing van het complex waarin het Huis van de Wijk (HvdW) is gevestigd, is een half jaar uitgesteld.
Daarom kunnen we met de maandelijkse inloop van ons Stadsdorp nog tot het einde van 2017 terecht in het HvdW.
De data zijn: 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december. Noteer deze alvast in uw agenda.

(Ingezonden door Carin Giesen, coördinator inloop)

Boekenmarkt 22 april

B O E K E N M A R K T

Zaterdag 22 april 2017
Rijnstraat 115  Huis van de Wijk
Van 13.30 u – tot 17.00 u.

Parkeren kost € 0,10 per uur.
De markt wordt gehouden op de 1e verdieping in de grote zaal.
Bereikbaarheid: bus 62 en 65 en tram 4 en 12.
Een lift is aanwezig.

Iedereen is welkom, toegang gratis, consumpties (koffie, thee, sap,) gratis.
Er liggen allerlei soorten boeken, zoals : literatuur, kinderboeken, kookboeken, biografieën, kunstboeken, enz. , ook Engelse boeken.
Op 22 april liggen er op de thematafel: tuinboeken.
Voor verdere informatie (bijvoorbeeld over zelf boeken verkopen) mail naar annemarie.behrens@gmail.com

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Wielingen binnenbuurt

De Wielingen binnenbuurt van ons stadsdorp heeft 18 maart met 11 deelnemers de 3e bijeenkomst gehad. Wij hebben elkaar weer beter leren kennen. Het was weer gezellig met veel meegebrachte hapjes en drankjes. Er werd uitgebreid gesproken over wonen, werken, vrije tijd, wandelen, reizen cursussen, lezen, ziekte, bewegen en nog veel meer.

Afspraken die gemaakt zijn:
Rondleiding in de kruidentuin van het Beatrixpark, in mei, georganiseerd door Marjan Stomp.
Marianne Osnabrug onderhoudt contact met de Rialto filmclub.
In juni samen naar de kunstexpositie bij Akzo Nobel, meer info later.

(Ingezonden door Margriet Thomson)

Leontine Lucas

20 maart is Leontine op 80 jarige leeftijd onverwacht over-leden.
Vanaf 2013 tot 2014 was zij betrokken bij de opbouw van ons Stadsdorp,  als lid van de initiatiefgroep.
Ze bleef daarna actief en was vooral betrokken bij PR zaken. Velen binnen het Stadsdorp zullen zich haar herinneren als een van degenen die de deelnemers aan onze bijeenkomsten bij binnenkomst verwelkomde en de gang van zaken uitlegde. Met haar
hartelijke en kordate optreden vulde ze die rol in. Nog recent gaf ze
acte de présence op onze nieuwjaarsborrel, waar ze adviseerde over het strenger innen van de jaarlijkse bijdrage. Wij zullen haar kenmerkende optreden missen.

De kerngroep van Stadsdorp Rivierenbuurt

Standaard afwijzen meerdere trapliften: in strijd met Wmo

Uit de Nieuwsbrief Clientenbelang 29 maart 2017:

Standaard afwijzen meerdere trapliften: in strijd met Wmo

Bij ons zijn meerdere vragen binnen gekomen over het beleid van de gemeente Amsterdam om maar één traplift per woning toe te kennen. Mensen die hoger wonen dan de eerste verdieping moeten verhuizen, omdat dit goedkoper is dan het plaatsen van twee of drie trapliften. Daarbij maakt de gemeente geen onderscheid naar de persoonlijke situatie. Dit is in strijd met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) die maatwerk voorschrijft.

We hebben de kwestie aangekaart bij de gemeente. Daarnaast bieden we bewoners die bezwaar willen maken tegen de afwijzing van hun aanvraag voor meerdere trapliften juridische ondersteuning.

Schrijnende situaties
Het beleid is dat een Amsterdammer in aanmerking kan komen voor maar één traplift. Als iemand op de tweede of derde etage woont, moet hij of zij verhuizen. Pas als het na twee jaar niet gelukt is om een geschikte woning te vinden, kan iemand een aanvraag doen voor meerdere trapliften.

Dit beleid levert schrijnende situaties op: mensen die maar drie keer per week naar buiten kunnen. Met heel veel moeite. Of soms door anderen naar beneneden getild moeten worden, simpelweg omdat ze geen trappen kunnen lopen.

Twee jaar zoeken
De gemeente vindt het redelijk dat mensen twee jaar naar een geschikte woning zoeken. Gezien de krapte op de woningmarkt vinden wij dat niet redelijk. De wachttijd in Amsterdam voor een woning die goed toegankelijk is, is veel langer dan twee jaar.

En als mensen dan eindelijk een geschikte woning vinden, is dat vaak aan de andere kant van de stad en moeten ze hun vertrouwde omgeving achter zich laten. Juist voor mensen die niet mobiel zijn en die hulp van familie en vrienden uit hun eigen buurt krijgen, is het belangrijk om dichtbij hun netwerk te kunnen blijven wonen.

Maatwerk
Volgens de Wmo zou de gemeente goed moeten kijken of iemand aan de eigen buurt gebonden is. Als dat inderdaad zo is, zou de aanleg van meerdere trapliften een optie moeten zijn. In de praktijk wordt hier echter nauwelijks naar gekeken.

Er wordt simpelweg een financiële grens getrokken. We hebben hierover met de gemeente gesproken en zij erkent dat ze de regels nu te strikt toepast.

Politieke steun
GroenLinks, SP en D66 steunen ons. Ze hebben eind vorig jaar een motie ingediend met hetzelfde pleidooi als wij: beter maatwerk toepassen en kijken wat er nodig is om mensen in hun vertrouwde buurt te laten wonen. Vòòr de zomer weten we hoe de gemeente haar trapliftenbeleid zal aanpassen. Dan komt er een notitie die in de gemeenteraad besproken zal worden.

Beleid wijzigen
Wij ondersteunen verschillende Amsterdammers bij het bezwaar maken tegen de afwijzing van hun aanvraag voor meerdere trapliften. De uitspraken van de Rechtbank Amsterdam in deze zaken verwachten we de komende maanden verwacht. Uiteindelijk hopen we om zowel door goed overleg als met een uitspraak van de rechtbank het beleid te kunnen wijzigen.

We houden u op de hoogte.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Samen wonen . . . zelf organiseren (11 mei).

het Wijkcentrum de Pijp is samen met !Woon bezig met een project over nieuwe vormen van coöperatief wonen. Zie de flyertekst hieronder.
Op onze themabijeenkomst over Zorg en Wonen, in december, kwam het al aan de orde. Vanwege het aspect van het creëren van (ruimtelijke) voorzieningen bij het samen wonen die onderlinge
steun kunnen vergemakkelijken is het project met name gericht op stadsveteranen (maar niet uitsluitend).

Stadsdorpers worden daarom zeer nadrukkelijk uitgenodigd voor de bijeenkomst op 11 mei. De mogelijkheid bestaat dat wij ons als stadsdorp Rivierenbuurt, evenals stadsorp De pijp even kunnen presenteren. Immers, het zal mensen aantrekken die nadenken over hun toekomst.

In de flyer tekst staat de wijze van aanmeldingen.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Tekst flyer:

Samen Wonen – zelf organiseren
Hoe gaat u overmorgen wonen?

De woningmarkt zit ‘op slot’, ‘kookt over’, ‘is onbetaalbaar’. We horen, zien en ervaren het dagelijks. Ook wordt van ons verwacht dat we langer zelfstandig wonen en komen er momenten dat verhuizen actueel wordt, gedwongen door de situatie of op eigen initiatief. Het woningaanbod in Amsterdam sluit niet goed aan op de vraag. Dan is het soms handig samen met anderen naar een oplossing te zoeken.

Er zijn al mensen die een ‘wooncoöperatie’ vormen. Ze onder- zoeken de mogelijk- heden of ze samen als huurder het beheer of eigendom van de woningen kunnen overnemen. Anderen vormen een
woongroep en ook zijn er bewonersgroepen die streven naar gezamelijke voorzieningen in het wooncomplex. Ze denken samen na over welke voorzieningen ze willen die gewenst of zelfs noodzakelijk zijn om in de toekomst nog zelfstandig te kunnen wonen.

Hoe wilt u in de toekomst wonen en wat kunt u nu al doen om dat te bereiken? Kom naar ‘Samen Wonen – zelf organiseren’. Laat u
inspireren door voorbeelden van mensen die samen aan de slag zijn gegaan, zowel in de huur- als de koopsector.

Noteer vast in uw agenda: Donderdag 11 mei 2017 in de Oranjekerk van 15-18 u.
Aanmelden via j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
of 020-6764800

Trap met tussentreden (easystepper) 31 maart

Wil je de trap met de tussentreden uitproberen?  Meld je aan, zie onder . . .
Op 20 maart zijn in twee woningen op proef tussentreden geïnstalleerd. Een proef die wij als Stadsdorp laten doen. Dit om te bekijken of gebruik van tussentreden in gemeenschappelijke trappenhuizen mogelijk is.

Wat is de tussentrede?
Een soort blok op elke trede. Daardoor hoef je niet de hele hoogte van de trede te nemen. Je neemt maar de helft van de hoogte en zo is het lopen makkelijker.

     

Op 31 maart tussen 11.00 en 15.00 uur is de tussentrede te zien en te proberen.
Adres: Roompotstraat 10, 2-hoog.
De bewoonster, Joke Boegheim, stelt haar huis op die tijd open voor bezichtiging van de trap met de tussentreden en voor het uitproberen van de tussentreden.

Wil je komen? Meld je aan voor 26 maart via info@stadsdorprivierenbuurt.nl
En laat weten op welke tijd tussen 11.00 en 15.00 uur je wilt komen.

(Ingezonden door  Marjan Stomph,  
Kerngroep en Werkgroep Zorg en Wonen van Stadsdorp Rivierenbuurt)

Dialoog jong en oud 23 maart

Dialoog in Zuid 23 maart: Jong & Oud(er) – Samen leven in de buurt

Wat vind jij belangrijk in jouw buurt?
Waar zou je zelf aan willen bijdragen?
Hoe kan het stadsdeel daarin ondersteunen?

Elkaar begrijpen en samen actief zijn!

Stadsdeel Zuid wil dat zorg en welzijn zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van bewoners. We houden het niet alleen bij praten. We willen het ook gaan doen! 
Heb jij ook een goed idee over zorg en welzijn?

In de eerste bijeenkomst Dialoog in Zuid op 12 oktober 2016 zijn al een aantal mooie ideeën ontstaan. Op 23 maart heb jij ook de kans om jouw idee in te brengen en om dit samen met medebewoners en iemand van het stadsdeel te realiseren. Hiervoor is een (klein) budget beschikbaar.

We nodigen iedereen die in Amsterdam Zuid woont van harte uit, van jong tot oud(er), voor de tweede Dialoog in Zuid bijeenkomst.

Waar en wanneer
Datum: 23 maart 2017
Tijd: 17.00 – 21.00 uur
Locatie: ROC van Amsterdam, MBO College Zuid aan de Europaboulevard 13

Programma
17.00  uur: ontvangst met een hapje en een drankje
18.00 uur: samen praten over en werken aan ideeën die jij belangrijk
                         vindt
20.00 uur: presentatie uitkomsten en ideeën
21.00 uur: einde bijeenkomst, napraten tijdens borrel

Aanmelden
Iedereen mag meedoen en is van harte welkom. Neem vooral buren, vrienden, familie en andere geïnteresseerden mee.
Aanmelden kan via www.amsterdam.nl/zuid, onder het kopje Nieuws Zuid.

Heb je al een idee wat je deze avond wil inbrengen?
Mail dan naar s.olde.monnikhof@amsterdam.nl en beschrijf in een paar zinnen jouw idee. We maken hiervoor ruimte vrij in het programma.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Boekenmarkt 25 maart

Houdt u van boeken? Kom naar de : BOEKENMARKT.

Wanneer? De eerstvolgende boekenmarkt is op
zaterdag 25 maart 2017, van 13.30u tot 17.00u.
Waar: Rijnstraat 115; de markt wordt gehouden op de 1e verdieping in de grote zaal, een lift is aanwezig.
Hoe laat? Van 13:30u tot 17:00 uur.

Bereikbaarheid: bus 62 en 65 en tram 4 en 12.
Parkeren kost € 0,10 per uur.

Iedereen is welkom, toegang gratis, consumpties (koffie, thee, sap,) gratis.
Er liggen allerlei soorten boeken, zoals : literatuur, kinderboeken, kookboeken, biografieën, kunstboeken, enz. , ook Engelse boeken.

Op 25 maart liggen er op de thematafel kinderboeken.

Voor verdere informatie (bijvoorbeeld over zelf boeken verkopen) mail naar annemarie.behrens@gmail.com

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Uit de hand gelopen mantelzorg

Sedert juli vorig jaar zijn er Preventiemedewerkers Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een van de speerpunten is voorkomen van ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg.

De preventiemedewerkers organiseren samen met Veilig Thuis een theatervoorstelling Broos geheten. Broos is een voorstelling over ouderenmishandeling. Angst en schaamte maken het niet gemakkelijk om erover te praten. Toch is het nodig om er aandacht aan te besteden, want ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt er mee te maken.
Klik hier  voor de uitnodiging.
Klik hier voor de toelichting.

(H)erkenning van ontspoorde mantelzorg ieen toelichtings dan ook enorm belangrijk, niet alleen voor professionals, studenten en vrijwilligers maar ook  voor mantelzorgers en de mensen in  hun omgeving zoals clubs, kerken, moskeeën. Herkenning is de eerste stap op weg naar bewustwording  en bespreekbaar maken.

Broos nodigt uit tot medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid. Toch is het een voorstelling met een lach en een traan. Het is zwaar maar ook komisch.

Voor meer informatie en aanmelden, zie:  https://www.020veiligthuis.nl

(Ingezonden door Hanneke van Sijl)

Open Toren Dag Amsterdam 2017

Uit de Nieuwsbrief “Open Toren Dag” :
 
Op zaterdag 25 maart 2017 bent u van harte welkom op de vijfde Open Toren Dag in Amsterdam. Op deze feestelijke dag openen 28 historische en hedendaagse torens tussen 10.00 uur en 16.00 uur hun deuren voor het publiek.
 

De officiële opening voor genodigden vindt natuurlijk op grote hoogte plaats, op de top van de Zuidas. Deze wordt verricht door David van Traa, de nieuwe directeur Zuidas van de Gemeente Amsterdam.

Om de opening in de hele stad te benadrukken spelen om 10:00 uur de carillons van de Munttoren en van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemende torens:

Centrum:        Het Havengebouw, Zilveren Toren/Level Eleven.
Oost: Hotel Casa Amsterdam/NEST.
Noord: A’DAM LOOKOUT.
Zuid: De Wolkenkrabber.
Zuidas: Holiday Inn A’dam, RAI Elicium Centre, Symphony Toren/Financial Offices, The Edge.
Zuidoost: Courtyard Amsterdam Arena Atlas, Holiday Inn & Express Amsterdam – Arena Towers

Activiteiten

Gedurende de Open Toren Dag zijn er vele activiteiten in en rondom de torens voor de bezoekers waaronder kunsttours, muziek, wandelingen langs torens en een foto- en filmwedstrijd met leuke, Amsterdamse prijzen. Dus vergeet uw verrekijker en camera niet. Ook kunt u uw kunst, antiek en curiosa met als onderwerp Amsterdamse torens laten taxeren in VondelCS.

De Open Toren Dag 2017 wordt om 16.00 uur traditioneel muzikaal afgesloten door beiaardier Gideon Bodden vanuit de Oudekerkstoren.

Kijk voor alle actuele informatie, de deelnemende torens, de bezoekersvoorwaarden, het downloaden van de plattegrond en poster op: www.opentorendag.nl www.opentowerday.com
of op Facebook: http://www.fb.com/OpenTorenDag/

De 28 deelnemende torens aan de Open Toren Dag Amsterdam 2017:

Centrum:      Beurs van Berlage, Havengebouw, Kalvertoren Blue Amsterdam, Oudekerkstoren, Posthoornkerk, Westertoren, Zilveren Toren Amsterdam/Level 11.
Oost: Hotel Casa Amsterdam/NEST, Lloyd Hotel & Culturele Ambassade, Rembrandt Tower Boardroom, The Student Hotel Amsterdam City, UP Office Building.
Nieuw-West: Ramada Apollo Amsterdam Centre.
West: REM Eiland.
Noord: A’DAM LOOKOUT, Ransdorpertoren.
Zuid: De Wolkenkrabber, Vondel CS.
Zuidas: ABN AMRO Hoofdkantoor, Crowne Plaza Amsterdam – South,Holiday Inn Amsterdam, RAI Elicium Centre, Symphony toren/Financial Offices, The Edge, Ravel Residence.
Zuidoost:  Courtyard Amsterdam Arena Atlas, Fletcher Hotel Amsterdam, Holiday Inn & Express Amsterdam – Arena Towers.

Stichting Open The Doors / Organisatie Open Toren Dag Amsterdam. Wij wensen u een mooie dag met veel hoogtepunten!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Nldoet op 10 en 11 maart

Nldoet op 10 en 11 maart

De grootste vrijwilligersactie van het land is dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.
Duizenden vrijwilligers gaan bij honderden initiatieven vrijwillig aan de slag voor een betere buurt.
Er zijn in Amsterdam Zuid meerdere groene en duurzame initiatieven.

Projecten in de buurt
Vrijdag 10 maart: tuintjes lenteklaar maken vanaf 10.30 uur bij de Rijnstraat 115.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Concert AFAR YET NEAR

Concert AFAR YET NEAR 

Kamerkoor Tegenlicht (Amsterdam) en kamerkoor Pur Sang (Hilversum), beide o.l.v. Paul de Boer, geven 11 maart een mooi concert. De koren zingen samen het prachtige Requiem van Howells en het Concert voor koor van Rachmaninov. Daarnaast brengt elk koor nog eigen repertoire van o.a. Gjeilo, Andriessen, Lundvik en Elgar. Muziek over verlies en verbondenheid; hunkering en hartstocht; verre sterren en aards natuurschoon.

datum: zaterdag 11 maart
aanvang: 15:00 uur
locatie: Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam
toegang: 12,50 euro – kaartverkoop in de kerk

Meer info: tegenlicht.nl/concert.html

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Luwteloos: Dogs on art

Opening vrijdag 3 maart vanaf 17 uur. Madurastraat 72, gebouw van Artless.

Allemaal nieuw werk, waarvan veel bewegend onder de noemer: Dogs on art.

Nadere info:
E  miafdop@xs4all.nl
I   mia-f-dop.nl
B miadop.blogspot.com

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Rondleiding Liberaal Joodse Gemeente (21 mrt)

UITNODIGING VOOR DE RONDLEIDING BIJ DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE (LJG)

Beste binnenbuurters ik heb voor jullie een rondleiding geregeld in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente. Tijdens de rondleiding wordt er verteld over het Jodendom en de gebruiken, aan de hand wat er te zien is.

> Wanneer: Dinsdag 21 maart 2017
> Vanaf: 14:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
> Waar: LJG, Zuidelijke Wandelweg 41 te 1079 RK Amsterdam.
> Kosten: €.5,00 per deelnemer, voor de gids, ter plaatse te betalen aan ondergetekende.
> Opgave: Graag van te voren opgeven tot 13 maart 1017, per e-mail, onder vermelding van naam, telefoonnummers en E-mail. (dit in verband met de beveiliging).

Hiermee hoop ik jullie allen, die dag te mogen begroeten in goede gezondheid.

Ingezonden door : Herman Melkman
Kinderdijkstraat 75 huis
NL-1079 GE Amsterdam
Netherlands
Tel.: +31(0)20-644 36 43
Mobile: +31(0)6-51 797 508
E-mail: h.melkman@upcmail.nl

Film in RIALTO

Op 7 maart a.s. gaan we, samen met mensen van Stadsdorp de Pijp, naar:

Réparer les vivants
Katell Quillévéré | Frankrijk | 2016 | 104 min.

De dood van de één kan letterlijk het leven voor de ander betekenen. Alles in deze bijzonder integer gemaakte film draait om de vele morele dilemma’s die verbonden zijn aan orgaandonatie. Regisseur Katell Quillévéré schreef zelf het scenario dat zij baseerde op de gelijknamige roman van Maylis de Kerangal. In de hoofdrollen Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval en Bouli Lanners.

De sportieve 19-jarige Simon raakt in Le Havre met twee vrienden betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. In het ziekenhuis constateren de artsen dat hij hersendood is. Hij wordt kunstmatig in leven gehouden omdat al zijn organen nog goed functioneren. Simons ouders, die in staat van totale shock verkeren, moeten beslissen wat er met de organen van hun zoon gaat gebeuren. In Parijs worstelt ondertussen veertiger Claire, moeder van twee net volwassen zoons, met haar gezondheid; haar hart is slecht en zal het binnen niet al te lange tijd begeven.

RIALTO zit op de Ceintuurbaan 338
Dinsdag 7 maart 2017, 17:00 uur.
Binnen verzamelen, en om 16.50 uur naar de filmzaal.
Koop dus bij binnenkomst direct zelf een kaartje voor deze film.

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Theater Hotel Courage 9 maart

In de voorstelling op 9 maart spelen ze nieuwe verhalen en scenes en zal er geweldige muziek gespeeld worden door de muzikanten die de regisseur eerder geregisseerd heeft in het Concertgebouw.
Het word een bijzondere avond met als missie dezelfde diversiteit op het toneel als in de zaal.
De benefiet avond van 9 maart draagt bij aan deze missie.
Er komen 3 bussen met minderjarige vluchtelingen op 9 maart naar de voorstelling van Theater Hotel Courage te brengen.

Leuk als je komt en vrienden en familie meeneemt, en betaal je met jouw kaartje het kaartje van de vluchteling in de zaal, hoe meer mensen hoe meer mogelijkheden!

Hier onder de link naar het Compangietheater waar je kunt reserveren, een link van het FB event wat je kunt delen en een flyer van die avond.
http://www.compagnietheater.nl/voorstelling/conference-room.html

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Lezing over voordelen gemengde wijken (8 maart)

In de serie “diversiteit en de stad”, van Pakhuis de Zwijger, stadsgeograaf Fenne Pinkster over de waarde van diverse wijken.

Amsterdam staat bekend als een tolerante en open stad waar diversiteit op basis van afkomst, seksuele voorkeur en inkomen een groot goed is. Diversiteit is misschien niet altijd gemakkelijk, het zorgt wel voor afwisseling, levendigheid en respect voor uiteenlopende levensvormen. Diversiteit draagt bij aan het leefklimaat van Amsterdam. In een serie van drie afleveringen onderzoekt Stadslicht wat de waarde van diversiteit is. In economische zin, op het niveau van de wijk en als het gaat om andere seksuele voorkeuren.
Wijken waar mensen wonen met verschillende inkomens en met uiteenlopende achtergronden worden in Amsterdam als groot goed beschouwd. Tegelijkertijd staat de gemengde stad onder druk. Door de aanhoudende populariteit van de stad blijven de huizenprijzen stijgen en is in verschillende wijken het aandeel sociale huur in de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Regelmatig wordt de noodklok geluid over tweedeling, toenemende gentrification en de slechte invloed van de toeristenindustrie op de betaalbaarheid en het leefklimaat in de stad.
Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van gemengde wijken? Wanneer is sprake van een goede mix van bewoners en komen zij eigenlijk wel met elkaar in contact? Hoe probeert de overheid menging te realiseren en welke alternatieven zijn er denkbaar? Welke processen werken menging juist tegen? Onderzoeker Fenne Pinkster gaat in op de voordelen van gemengde wijken en zet die af tegen het alternatief: de gesegregeerde stad.

Fenne Pinkster is stadsgeograaf, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en doet onderzoek naar processen van zowel belonging als segregatie in steden, met een nadruk op Amsterdam.

GRATIS TOEGANG
Pakhuis de Zwijger, zaal “Workspace”
woensdag 8 maart, 18.00 uur
Dit programma is om 19 uur afgelopen.
Verdere info: https://dezwijger.nl/

(Ingebracht door Carin GIesen)

Boekenmarkt

Houdt u van boeken? Kom naar de:

BOEKENMARKT.

Wanneer?
De eerstvolgende boekenmarkt is op zaterdag 25 februari 2017,
van 13.30uur tot 17.00 uur.

Waar?
Rijnstraat 115

De markt wordt gehouden op de 1e verdieping in de grote zaal, een lift is aanwezig.
Bereikbaarheid: bus 62 en 65 en tram 4 en 12.
Parkeren kost € 0,10 per uur.

Hoe laat?
Van 13:30u tot 17:00 uur.

Iedereen is welkom, toegang gratis, consumpties (koffie, thee, sap,) gratis.

Er liggen allerlei soorten boeken, zoals :
literatuur, kinderboeken, kookboeken, biografieën, kunstboeken, enz. , ook Engelse boeken.

Op 25 februari liggen er op de thematafel boeken over Amsterdam.

Voor verdere informatie (bijvoorbeeld over zelf boeken verkopen) mail naar: annemarie.behrens@gmail.com

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Samen naar film in RIALTO

Dinsdag 7 februari 2017 om 19.00 uur FILM IN  RIALTO – Ceintuurbaan 338

Moonlight
Barry Jenkins / Verenigde Staten / 2016 / 111 minuten.

 Deze tweede film van regisseur Barry Jenkins is in de Amerikaanse pers bijzonder lovend ontvangen. De New York Times omschreef de film als ‘een gedicht geschreven in licht’. Jenkins, die het verhaal baseerde op Tarell Alvin McCraney’s toneelstuk In Moonlight Black Boys Look Blue, schetst de wereld waarin een jonge zwarte Amerikaan opgroeit. Het is een harde wereld vol drugs en armoede, maar Jenkins wil meer dan het vastleggen van sociale misstanden. Moonlight vertelt een universeel en ontwapenend verhaal over hoe een mens met zichzelf en met anderen leert omgaan.

Die mens hier is Chiron, die we in drie episodes in zijn leven volgen. Terwijl hij worstelt met zijn seksuele identiteit, groeit hij op in een ruige buurt van Miami, zijn moeder Paula, zelf een junkie, is niet in staat om fatsoenlijk voor hem te zorgen. Enkel drugsdealer Juan en diens vriendin Teresa lijken om hem te geven. En zijn schoolvriendje Kevin.

Genomineerd voor acht Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Regie.

NB  Kijk voor uitgebreide recensies van deze alom geprezen film in de dagbladen van 26 januari j.l.

———————————————-

We verzamelen binnen en gaan om 18.50 uur naar de filmzaal.
Koop dus bij binnenkomst direct zelf een kaartje voor deze film.
Tot ziens!  

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Valentijnsdag voor oud + jong

Op zaterdag 11 februari organiseert “De Nieuwe Poort” in samenwerking met welzijnsstichting Dynamo een Valentijnsdag: ouderen gaan op stap met jonge professionals. Het belooft een gezellige dag te worden met verrassende uitstapjes, heerlijk eten en inspirerende ontmoetingen. Gratis voor ouderen uit Zuid; er zijn nog plaatsen beschikbaar.

We beginnen met een gezamenlijke lunch en kennismaking in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 (bij station Amsterdam Zuid). U wordt gekoppeld aan een jongere met wie u vervolgens een mooie dag gaat beleven. U kunt kiezen uit verschillende uitjes; ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen aansluiten. We sluiten de dag af met een feestelijke borrel in de Nieuwe Poort.
 
Aanmelden: www.denieuwepoort.org of telefoon 020-3376919
 
(Ingezonden door  Andrea Balk)

Voor een fatsoenlijke coalitie

Op de website petities.nl vind je de petitie’voor een fatsoenlijke coalitie’waarin het CDA, de PvdA, D66, GroenLinks en de SP opgeroepen worden om vóór de verkiezingen met elkaar te gaan overleggen en de kiezers een concept-regeerakkoord op hoofdlijnen voor te leggen.

In de verkiezingsprogramma’s van deze partijen zijn veel thema’s te vinden waarop zij overeenstemming kunnen bereiken. De petitie vraagt deze vijf partijen om de kiezer te beloven: als we samen meer dan 75 zetels halen, gaan wij op basis van dit regeerakkoord een fatsoenlijke coalitie  vormen en regeren.

Er zijn weinig alternatieven voor een regeringscoalitie die ook al een meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Wij moeten ze alleen een beetje helpen om dat te doen ! Voor een fatsoenlijke coalitie, verbinden is beter dan verdelen !

Stuur deze of een vergelijkbare mail alsjeblieft door naar al je email contacten en teken de Petitie: https://fatsoenlijkecoalitie.petities.nl

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Stadstoneel speelt (met Gepke)

Hierbij wat informatie over het Stadstoneel met data van een voorstelling waar ik o.a. in mee speel.
– 14 en 15 januari begint de tryout in Cinetol om 20:00 u.
– 28 januari is er een première in het Ostadetheater om 20:00u.
– 29 januari is smiddags een voorstelling om 15:00u.

Er is in het Ostadetheater op de 29ste ook een avondvoorstelling gepland, maar die gaat alleen door wanneer beide andere voorstellingen uitverkocht zijn…
De voorkeur gaat dus uit naar een bezoek op de 28ste savonds of de 29ste smiddags!
– 11 februari in de Vredeskerk om 17:00u.
– 18 februari in de Oranjekerk om 20:00u.

Noodzaak om te reserveren.
Ik hoop natuurlijk jullie te zien op één van deze data.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Opening ART Chapel Amsterdam 20 januari 2017

Op vrijdag 20 januari 2017 om 12.00 uur is de officiële opening van ‘Art Chapel Amsterdam’. Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Voor 2017 staan in totaal vijf tentoonstellingen geprogrammeerd, waarvoor telkens een zestal kunstenaars wordt uitgenodigd hun werk te tonen. Alle kunstwerken zijn te koop.

De openingstentoonstelling (groeps)portretten ‘Zoals jij en ik’ (20 januari – 16 februari 2017) toont het werk van Esiri Esheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter. De kunstenaars hebben gemeen dat zij zich zowel interesseren in het uiterlijk van een geportretteerde, als in de achterliggende factoren die bepalend zijn voor de interpretatie van een portret.

Art Chapel Amsterdam
Adres: Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam; boven restaurant AS
Openingstijden: Woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang)
www.artchapel.nl

Ook mogelijkheid voor groepen in combinatie met lunch bij restaurant AS of een bezoek aan AkzoNobel Art Space. Nadere info of rondleidingen: info@artchapel.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Vrijwilligers infobijeenkomst ART ZUID 26 januari 2017

 

Donderdag 26 januari 2017 van 15.00-17.00 uur is de vrijwilligers informatiebijeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden tijdens ARTZUID 2017. De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor (Prinses Irenestraat 19-1 Amsterdam).

Stichting Art Zuid is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Inmiddels bestaat het team uit ruim tachtig vrijwilligers. Onze vrijwilligers van het eerste uur zijn nog steeds betrokken bij Art Zuid en zijn tevens onze ambassadeurs. De stichting hecht aan educatie en trainingen en waardeert de vrijwilligers voor hun inzet met speciale events, o.a. gezellige vrijwilligersuitjes, borrels en een slotfeest.

Voor ARTZUID 2017 zijn we weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers -jong en oud- die zich willen inzetten om samen met ons een mooie beeldententoonstelling neer te zetten. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen is van harte welkom om 26 januari te komen. Misschien heeft u nog familieleden, vrienden, buren of andere contacten die graag willen meedoen? Zeg het voort!

Aanmelden via communicatie@artzuid.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Nieuw seizoen SeniorWeb A’dam-Rivierenbuurt

Het leercentrum van SeniorWeb in de Amsterdamse Rivierenbuurt begint aan het nieuwe seizoen. Een omvangrijk programma van cursussen en workshops gericht op vijftigplussers. Een bijzonder seizoen omdat de landelijke SeniorWeb organisatie 20 jaar bestaat. Op dit moment met 150.000 leden, meer dan 400 leercentra en 3000 vrijwilligers. Erop gericht om alle senioren, lid of geen lid, vertrouwd te maken met de digitale samenleving.

En dat geldt ook voor SeniorWeb Amsterdam-Rivierenbuurt. Dat gebeurt d.m.v. een omvangrijk cursusprogramma op het gebied van o.a. Windows 10, tablets, foto’s op de computer. Het totale programma vindt u op de website van het leercentrum: www.leercentrum.info

Daar vindt u ook het programma van workshops. Eén dagdeel gericht op een specifiek onderwerp als o.a. veiligheid online, sociale media, computertermen, allerlei Google toepassingen.

Maar er is nog meer. Bijv. Les op Maat. Individuele les, waarbij u zelf samen met een docent het programma bepaalt. Of de extra service voor cursisten en oud-cursisten, die problemen hebben met de hardware of software van hun computer of tablet of met hun internetverbinding.

Nogmaals, het totale aanbod van SeniorWeb Amsterdam-Rivierenbuurt vindt u op de website www.leercentrum.info.

Open Dagen

In 2017 bestaat SeniorWeb 20 jaar, wat gevierd wordt in de leercentra over het hele land. Ook binnen SeniorWeb Amsterdam-Rivierenbuurt. In januari zijn er open dagen, waarbij u kennis kunt maken met onze activiteiten en er speciale demonstraties gegeven zullen worden. Deze open dagen zijn gratis toegankelijk en vinden plaats

* Donderdag 19 januari 13.00 – 15.00 uur

* Vrijdag 20 januari 10.00 – 12.00 uur

U kunt terecht met al uw vragen, kennis maken met alle onderdelen van ons cursusprogramma en zo ontdekken welke cursus of workshop voor u geschikt is.

Inschrijven

En als u dan gebruik wil maken van het aanbod dan kunt u zich in inschrijven voor een cursus of workshop op de inschrijfdagen

* Maandag 23 januari 13.00-15.00 uur

* Donderdag 26 januari 10.00-12.00 uur

Na de inschrijfdagen kunt u zich alsnog inschrijven, als er nog plaats is, via telefoonnummer 06-80140373 (u kunt uw boodschap inspreken, wij bellen u terug) of via e-mail leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com.

Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld contant voldoet. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.

Al onze activiteiten vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

U kunt ons ook altijd bereiken op telefoonnummer 06-80140373

(Ingezonden door Jan Herps, SeniorWeb Amsterdam-Rivierenbuurt)

Andreaspenning voor Jan Groen

Woensdag 7 december heeft Jan Groen , met twee andere buurtbewoners, de Andreaspenning ontvangen uit handen van
locoburgemeester Udo Kock. De drie actieve bewoners uit Zuid
ontvingen de onderscheiding op Nationale Vrijwilligersdag.
Ze zijn actief in onder meer besturen, werkgroepen en de strijd tegen eenzaamheid. Gezien de grote inzet van deze bewoners voor Amsterdam en in het bijzonder voor ouderen in stadsdeel Zuid hebben zij de Andreaspenning ontvangen.

Dr. Jan Groen, ook actief in ons Stadsdorp, verdient de penning omdat hij zich sinds zijn vervroegd pensioen met veel energie inzet voor de bewoners van Zuid (en Amsterdam). Sinds 1984 zit de heer Groen in het bestuur van verschillende stichtingen en werkgroepen. Zo is hij voorzitter van de Wmo adviesraad in Amsterdam Zuid, was hij lid van de stedelijke Wmo adviesraad in Amsterdam en is hij bestuurslid van verschillende ouderenbonden in Amsterdam. Ook vervult hij nog steeds de functie van penningmeester bij diverse
stichtingen in de stad.

Andreaspenning
Deze wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben
verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch
gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor
personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een
maatschappelijk doel hebben ingezet.

KLIK hier  voor een filmpje van de uitreiking van de Andreaspenning  (zie o.a. vanaf 2:10)

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Woonwensen van de oudere stedeling

Pakhuis de Zwijger heeft een serie van drie colleges over wat het betekent om oud te worden in de stad, gaat in op woonwensen van senioren en hoe zij zichzelf organiseren.

Het laatste van de drie colleges is op:
– woensdag 14 december a.s., van 18-19 uur.
– door Bas Liesker,
– en gaat over woonwensen van de oudere stedeling.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

 

Beter oud worden

Aanbevolen: www.beteroudworden.nl

Hun recente Nieuwsbrief bevat o.a. artikelen over de volgende onderwerpen:
> NPO gaat door in nieuwe beweging BeterOud!
> Wat maakt het volgende hoofdstuk voor jou de moeite waard?
> Boekje: Groeien in ouder worden
> Deelnemers over Transmurale Zorgbrug
> Debat over de ouderenzorg niet goed gevoerd
> Tijdig nadenken over wooncarrière

De inhoud past goed bij de lezingen die op 7 december a.s. in het Pakhuis de Zwijger worden gegeven (zie het eerdere prikbord bericht).

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Concept GVB plan 2018

Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn dan eindelijk rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes van bovengrondse trams en bussen, vaker overstappen. Er is uitvoerig gekeken naar de gevolgen voor het woon-werkverkeer. Maar is er goed nagedacht over de gevolgen van de minder mobiele medemens?  Hebben Amsterdammers enige inspraak gehad? Een enquete voor OV-gebruikers is indertijd effectief verstopt achter een oproep die voor de jeugd bedoeld leek: Puzzel mee met het GVB!

Het concept GVB vervoersplan is HIER te lezen.

Vrijdag 2 december vindt in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats voor de Amsterdammers die met vragen zitten. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerp:
Reactie op het concept vervoerplan GVB 2018; de grote omslag bij in diensttreding Noord/Zuidlijn en de daarmee samenhangende totale wijziging in het bovengrondse vervoer-lijnennet.

Doel:
Op 12 december neemt de Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even uit te stellen, zo- dat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. Dat hoeft niet vertragend te werken, er is nog maar heel recent besloten om het gaan rijden van de NZ lijn een half jaar uit te stellen.

Programma:
Inleider – Jan van der Vis, namens het Platform Ouderen Amsterdam
Sprekers (ieder +/- 10 minuten, waarna gelegenheid tot vragen en discussie)
– Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid D66
– Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid GroenLinks
– Ellen van Eijk, namens de Reizigers Advies Raad
– Saar Boerlage, namens de Ouderen Advies Raden Amsterdam

> Vrijdag 2 december
> Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP Amsterdam
> Inloop 19:00 uur met koffie en thee, aanvang 19:30 uur.

 

Aanbod kennismarkt stadsdeel Zuid

De kennismarkt in stadsdeel Zuid
heeft, voor iedereen die voor een ander zorgt, het volgende aanbod

24 november
van deelnemer naar vrijwilliger van Vrijwilligersacademie
ism GGZingeest
op het hofje op de Keizersgracht
http://va-zuid.net/nl/training/400

25 november
Een rijk leven Anouk Bolsenbroek van Inclusionlab
in Oost bij de Buurtbel
over verbinden formele en informele zorg: Wij zijn de Buurt
http://va-zuid.net/nl/training/408

lunchroom rouw verlies van Mieke Klos van PuurZuid
in de Brahmshof
http://va-zuid.net/nl/training/409

Socratisch cafe van Dialoog in actie vrijwilliger
in huis van de wijk Lydia
http://va-zuid.net/nl/training/407

30 november
EHBO training
in huis van de wijk Olympus door Rode Kruis vrijwilliger
http://va-zuid.net/nl/training/381

Het is gratis, maar soms wordt een hele kleine bijdrage voor de koffie wordt gevraagd.

Nadere inlichtingen:
Karin Hanekroot 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken) 

Lezing over stadsdorpen

Op woensdag 7 december om 18:00 uur houdt Gerrit de Jager (van Stadsdorp Wetering plus) in Pakhuis De Zwijger een lezing over de ontwikkeling van stadsdorpen,  in het kader van de serie “Ouder worden in de stad”. 

In een uur komen punten aan de orde als:
· De enorme differentiatie tussen de stadsdorpen die het onmiddellijke gevolg is van de ‘soevereiniteit in eigen kring’.

· Dat stadsdorpen geen verlengstuk zijn van de zorg, maar wel de context kunnen bieden om sommige problemen op te vangen die als gevolg van de veranderingen in de zorg ontstaan. Daarbij bespreekt hij ook aan de hand van voorbeelden wat we zeker niet kunnen opvangen.

· Het “Langer Thuis Wonen”, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. O.a. over de grote problemen die zich op het gebied van wonen en zorg gaan voordoen. Overigens heeft Pakhuis De Zwijger dat ook al voorzien door in diezelfde collegereeks ook een bijdrage op te nemen van Theo van Tilburg over de gevolgen van vergrijzing in de stad: https://dezwijger.nl/programma/opkomst-van-senioren-in-de-stad. Hij zal iets vertellen over de prognoses en de betekenis daarvan. Meer ouderen betekent volgens hem ook dat de kans op problematiek van eenzaamheid toeneemt, zeker in een tijd waarin meer zelfredzaamheid verwacht wordt.

· De bijdrage van de stadsdorpen aan de ontwikkeling van de stad, en de waarschijnlijk grote impact op de naoorlogse generatie, omdat die in de gelegenheid is nabije sociale netwerken op te bouwen. Dat neemt niet weg dat – als de tijd het toelaat – het ook zinvol kan zijn om aandacht te geven aan de weeffouten die nu in de organisatie van de wijkzorg zitten..

Verdere info: 
– https://dezwijger.nl/programma/netwerken-van-senioren.
– www.stadsdorpweteringplus.nl
– www.stadsdorpspomp.nl

(Ingezonden door Willem Deken)

 

Personenalarmering

Volgens de laatste nieuwsbrief gaan stadsdorpers uitzoeken of een telefooncirkel binnen het stadsdorp mogelijk is.
Een andere keuze kan zijn een PERSONENALARMERING met bv. een hals- of polsbandje, waarmee je de ATA kunt alarmeren bv. bij een val in je huis.

Op donderdag 17 november a.s. om 14.30 uur geven Combiwel en ATA-personenalarmering-voorlichting over alarmering voor zelfstandig wonenden in het Willibrorduscomplex.
Plaats: Huiskamer Willebrordus, Servaes Noutsstraat 1 (gemeenschappelijke ruimte).
Dit is vlakbij de hoek Ceintuurbaan/Amsteldijk (waar het Amstelhuis-verzorgingsflats staat).

Meer info: h.spel@combiwel.nl of 06-14591568 (info uit De Echo 9-11-16).

(Ingezonden door  Anneke Schmidt)

Bassen voor de “Van der Helst” Angels

“Van der Helst Angels”, hét buurtkoor in de Pijp, is op zoek naar enkele enthousiaste bassen (mannen!). We zingen klassiek en wereldmuziek uit alle tijden.

Repetities: donderdagavond, Huis van de Wijk, 2de Van der Helststraat 66.

Dirigente: Barbara Wessel.

Interesse of behoefte aan meer informatie? Graag een mailtje naar gerda.stuifbergen@chello.nl of lambertsm10@gmail.com. Dan neemt een van ons contact met u op!

(Ingezonden door de redactie)

Masterclass mantelzorg

Mensen die voor een ziek familielid of kennis zorgen, bieden vaak veel steun aan deze persoon. Maar hoe kunnen we hen steunen in deze zware taak? Wat kunnen we voor hun doen?

Met bijzonder hoogleraar zorg & dementie Anne-Mei The en bestuurslid stadsdeel Zuid Marijn van Ballegooijen gaan we dit onderzoeken. Deze masterclass is speciaal voor wat we kunnen betekenen voor mantelzorgers in Zuid.

Deelname is gratis. 

Voor meer informatie en aanmelden: http://bit.ly/masterzuid27okt

 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

 

Nieuw wekelijks trefpunt

Elke donderdagochtend vanaf 11.00 uur is er koffie in café/lunchcafé Time Out, een gemoedelijk en gastvrij buurtcafé, Rijnstraat 163 iets voorbij de Uiterwaardenstraat.

Start: donderdag 22 september. VascoBelo komt hiermee als trefpunt te vervallen.

De andere 2 wekelijkse trefpunten blijven ongewijzigd:

•elke dinsdag vanaf 10.30 uur koffie in IJsland, Maasstraat 63 hoek Jekerstraat;
•elke maandag vanaf pakweg 16.30 uur borreltijd in café Blek, Waalstraat 48 hoek Jekerstraat. Tot nu toe aansluitend aan het jeu de boules dat om 15.30 uur start op het tegenover gelegen Merwedeplein. Ook als er niet wordt gespeeld, gaat de borreltijd gewoon door.

(Ingediend door Carin Giesen)

Van Gogh in de Deurloostraat

Marcella van Zanten, kunsthistorica houdt een lezing over Vincent van Gogh en de Moderne Kunst.

sdrvgoghdeurloostraat

Plaats: Gabriëlkerk Deurloostraat 17 hoek Dongestraat
Dag en tijd: Zondag 9 oktober van 16.00 tot 18.00 uur
Kosten: toegang 10 euro, Stadspas en leden van de kerk 8 euro.

De opbrengst van deze eerste lezing wordt besteed aan de restauratie van het kerkklokje.

U kunt zich opgeven voor deze lezing door: 
– een mail te sturen naar marcella@marcellavanzanten.nl
– of een sms sturen naar: 06-25363707 o.v.v. lezing, uw naam en het aantal personen.

Bij voldoende deelnemers gaat de lezing door!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

THEATRE HOTEL COURAGE

hotel-courage

Theatre Hotel Courage is an international theatre company that discovers and creates stories from around the world.

THE CONFERENCE ROOM
In the past two years Theatre Hotel Courage travelled all over the world with their tragic comical masks that represent human kind. They’ve worked in refugee camps, metropolis, war zones, tribes and slums and asked the same question everywhere:

‘ If the world would be a hotel, which archetypical mask would you be and which position in the hotel would it have?’

Based on the answers they’ve gathered, they developed a tragic comical and satirical show: A Room With A View, which will be performed in 2017.

hotelcourage3

The Conference Room is a preview of A Room With A View. Courage will share the stories from the people they’ve met on their journey through tragic comical scenes that will be told with the Courage masks and music.

“Theatre Hotel Courage creates contemporary tragicomic theatre of a high artistic level, accessible to all strata of society. This theatre has endless possibilities; it is playful, precise, hilarious, topical, fragile and above all full of life.”
Stef Collignon, Director at Amerborgh Nederland

Director: Katrien van Beurden
Actors: Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk, Ilse Krabben, Myrthe Boersma en Bas Zemering
Musicians: Remy van Kesteren, Tobias Borstboom, Ramon Lormans en Dominique Vleeshouwers

hotel-courage2

WHERE AND WHEN?
Friday the 23th, saturday the 24th and sunday 25th of September at 20.30o’clock at Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Price: normal: €15,-; student: €12,50

If you would like to make a reservation, you can send an email to: reservation@theatrehotelcourage.com

(Ingediend door Marjan Stomph)

RONDLEIDING DOOR JOODS AMSTERDAM

Op zondag 30 oktober 2016 verzamelen wij vanaf 14.30 uur voor de entree van het Joods Historisch Museum (JHM), onder de gele ster en maken daar kennis met onze gids Mia Corbeij-van Praag .

image002

De rondleiding begint om 15.00 met een bezoek aan de Portugese Synagoge, waar de gids o.m. over de komst van de eerste Joden in Amsterdam zal vertellen. Daarna gaan wij de wijk in om de oude Jodenbuurt te verkennen.

Enerverend. Mis het niet. Verborgen historische feiten komen aan het licht.

De rondleiding duurt tot 18 uur. Het kost €10,00 plus €15,00 toegang voor het Joods Kwartier (gratis met een Museumjaarkaart of JHM Vriendenkaart).

Men is aangemeld als de betaling van €.10,00 is ontvangen op NL66ABNA0467953562 ten name van de heer H.P. Melkman, onder vermelding van naam, telefoonnummers en Joods Amsterdam. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober 2016.

Voor de liefhebbers kunnen wij om circa 18.00 uur voor eigen rekening een diner bij Restaurant L’Opéra, Rembrandplein 27-29,1017 CT te Amsterdam regelen, zie de website: http://www.l-opera.nl/en.

Verdere informatie:
-Herman Melkman, tel. 020-6443643 of 06-51797508 bellen of mailen h.melkman@upcmail.nl.
-http://www.portugesesynagoge.nl/beeld/PS/Bezoek/411N026.jpg

(Ingezonden door Herman Melkman)

Buurtcommunities, een buurt voor iedereen

In vele buurten zijn communities aan het werk om er samen wat van te maken. Ze dragen samen verantwoordelijkheid voor een moestuin, ze organiseren culturele evenementen en ontmoetingen, zorgen voor de productie van energie of inkoop van zorg.

Buurtcommunities maken, organiseren en doen (vooral) publieke voorzieningen en geven daarmee een nieuwe invulling aan solidariteit en burgerschap.

Maar hoe zorg je ervoor dat die communities niet bedoeld of onbedoeld uitsluitend werken? Hoe kunnen ze hun activiteiten open houden voor iedereen en hoe kunnen ze meewerken aan het slaan van bruggen tussen verschillende groepen in de samenleving? En hoe voorkom je sociaal isolement in de wijk?

In deze 17e editie van Buurtcommunities staat het thema inclusiviteit centraal

– Gratis toegang
– Pakhuis de Zwijger,
   Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  T +31 (0)20 6 246 380
– donderdag 13 oktober, 19:30 uur, kleine zaal.

(Ingezonden door Ans Kalkman)

Lezingen Zonnehuisgroep en Combiwel

Amsterdams Ontmoetings Centra Zonnehuisgroep en Combiwel
organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie

De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het
Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS

Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &

medicijnen en dementie

Paul van Houten

Verpleeghuisarts

Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef

Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde

keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk

NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa

Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Gebruik van Apps

Yvonne Kerkhof

Hogeschool Saxion

Lezing 8

29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel

Prezens

Informatie 020 – 5171013
Amsterdams Ontmoetings Centrum Dagcentrum voor beginnende dementie Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Asielzoekerscentra openen hun deuren

Op zaterdag 24 september a.s., tussen 12 en 16 uur organiseert Vluchtelingenwerk in samenwerking met het COA voor de tweede keer de Open azc dag.

Dit jaar openen meer dan 100 asielzoekerscentra de deuren voor het publiek.  Bezoekers kunnen die dag deelnemen aan rondleidingen, creatieve workshops, genieten van hapjes en drankjes uit landen over de hele wereld én kennismaken met de bewoners.

Gevarieerd programma
Het programma kan per locatie variëren. Bezoekers kunnen die dag deelnemen aan rondleidingen, creatieve workshops, genieten van hapjes en drankjes uit landen over de hele wereld én kennismaken met de bewoners.

Net als vorig jaar belooft het een dag vol ontmoetingen en ontdekkingen te worden. Kijk op de website voor het programma van de locatie bij u in de buurt:  www.openazc.nl. Daar kunt u vast de sfeer proeven en aangeven welk azc u wilt bezoeken.

Als u niet kunt of wilt deelnemen aan dit initiatief dan is een GIFT héél welkom op bankrekening NL60 INGB 0000 1234 88 op naam van VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Generatieproeverij

Doe mee aan de Grote Generatieproeverij op 2 september in Beverwijk

Een Generatieproeverij is een diner op locatie waar mensen van verschillende generaties zich buigen over een thema. Bij elke gang van het diner wordt een onderdeel van het thema besproken. Het is mooi om te ervaren hoe verschillende generaties tegen een thema aankijken en hoe je kunt leren van elkaars inzicht. Doel is dat jong en oud elkaar écht gaan ontmoeten en werken aan een samenleving waar we als generaties niet meer naast, maar met elkaar leven.
Omdat de Generatieproeverij op meer plekken zou moeten plaatsvinden was er geld nodig. Dankzij een crowdfunding-actie
is dat geld er gekomen. Dit zal helpen om een volgende stap te doen op het gebied van de verbinding van generaties.

Die stap is een landelijke bijeenkomst met een proeverij op 2 september van 15-21 uur in De Grote Kerk van Beverwijk.
Daarvoor worden uiteraard alle mensen uitgenodigd die bij de actie betrokken waren, maar verder mag iedereen die belangstelling heeft zich inschrijven voor het diner. We zoeken deelnemers van alle generaties. Dus nodig je oma, buurman of kleinkind uit en kom mee-eten.

Op de bijeenkomst zullen initiatiefnemers Jakob Stolk (31) en Bert Kisjes (76) de resultaten bespreken van de crowdfunding-actie. Zij zullen schetsen hoe zij daarmee verder kunnen en willen. Er wordt aandacht besteed aan de vraag wat het voor een mens betekent om te beseffen tot welke generatie hij/zij behoort. Tijdens de proeverij worden alle mogelijke ervaringen verzameld die op verschillende plaatsen zijn opgedaan. Die worden dan meegenomen naar een
volgende landelijke bijeenkomst in januari 2017 in Zwolle.

Kosten van de maaltijd tijdens de proeverij €15.00 Euro. Afronding met muziek en napraten.

Aanmelden: grotekerkbeverwijk@gmail.com

Bron: www.grotekerkbeverwijk.nl onder de knop ‘Home’: Landelijke interesse voor generatieproeverijen’ (met link naar de uitnodiging!)

(Ingezonden door Carin Giesen)

Dementieleeslijn

Helaas dient dementie zich bij steeds meer ouderen aan. Zinvolle tijdsbesteding is moeilijker te vinden dan voorheen
en het is lastiger om sociale contacten te onderhouden. Lezen wordt een confronterende onderneming, waardoor een hele
wereld kan wegvallen. Voorlezen kan dan een goede optie zijn, alleen lenen veel korte verhalen zich daar niet voor
bij een tekort schietend geheugen. Om die reden schreef ik de bundel voorleesverhalen ‘Ik weet nog goed…’ specifiek
voor mensen met beginnende dementie.

Die verhalen ontwikkelde Joke de Jonge in samenwerking met mensen uit het Odensehuis, laagdrempelig inloopcentrum voor
mensen met beginnende dementie. Het voorleesboek kan gebruikt worden in een kleine groep, maar net zo goed in de
privésfeer. Ook staan er allerlei suggesties om rond de verhalen mee aan de slag te gaan in. Het boek komt half
september uit (maar is nu al te bestellen). Meer informatie is te vinden op: www.dementieleeslijn.nl

Verdere info: www.dementieleeslijn.nl en www.dejongeteksten.nl

(Ingezonden door de redactie)

De laatste plaatsen….

Het liep goed bij de inschrijfdagen van SeniorWeb Amsterdam-Zuid. Veel cursussen en workshops voor senioren op
het gebied van computers en tablets zitten vol. Zo’n tachtig procent van alle plaatsen is bezet. Ook ons nieuwe
Les op Maat, een persoonlijke individuele les, kent al een wachtlijst.

Maar het aanbod is zo breed dat er voor vijftigplussers nog een paar plaatsen over zijn. Op cursusgebied zijn
die te vinden bij de cursussen Starten met de tablet, Foto’s op de tablet of de PC, Windows 10 vervolgcursus,
Alles over Google en Fotoalbum maken. Bij de workshops gaat het om nog een paar plaatsen bij Kopiëren, knippen
en plakken, Filmpjes downloaden en Filmpjes van foto’s, Veilig online en tenslotte Facebook.

Informatie over de cursussen en workshops vindt u hier

Aanmelden kunt u zich via ons telefoonnummer 0680140373

(Ingezonden door Jan Herps)

Dreigende bebouwing in Amstelscheg

Als de groene scheggen in Amsterdam je lief zijn kan je lid worden van de Beschermers van Amstelland. De scheg langs de Amstel is bedreigd door rigoureuze bouwplannen. Woningen zijn nodig maar niet daar. Zie voor hun standpunt: http://www.beschermersamstelland.nl/

Klik hier om je aan te melden. Het kost € 10 per jaar. Donaties zijn ook welkom.

Ook op Facebook: www.facebook.com/beschermers.amstelland?fref=ts

Hieronder hun nieuwsbrief met activiteiten en oproep om leden te werven.

Graag deze oproep als je wilt verder verspreiden.

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Age Friendly City 19 september

Uitnodiging Age Friendly City 19 september – met o.a. strijd tussen
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, een pitchwedstrijd en theater!

Kom maandag 19 september naar het event “Age Friendly City” in Amsterdam!

In een age friendly city kunnen bewoners van alle leeftijden prettig
leven. De grootste uitdaging is om dit te realiseren voor senioren. Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vitale ouderen die zich minder eenzaam en depressief voelen? Op 19 september discussiëren we over dit onderwerp met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen én jongeren.’

Reserveer een plek op de gastenlijst (vol=vol!)

Programma 19.00-21.00

Presentatie Wat is een Age Friendly City?
Experts vertellen hoe steden voor ouderen worden ingericht. Van
ouderenzorg en technologische uitvindingen tot sociale ontwikkelingen en verbinding met jongere generaties.

Welke stad heeft de beste ideeën voor een Age Friendly Future?
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan de strijd aan om hun beste ideeën te pitchen voor een Age Friendly Future. De zaal kiest de winnende stad.

Het beste idee voor ouderen(zorg)
Initiatiefnemers krijgen 3 minuten podiumtijd om hun product voor ouderente pitchen. De zaal kiest het beste idee.

Heb jij een product of dienst voor ouderen ontwikkeld? Meld je aan om kans te maken op 3 minuten pitchtijd!

Netwerkborrel
Praat na met o.a. zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en
ouderen. Wij zorgen voor de drankjes en spannende spelelementen om iedereen te verbinden.

De avond wordt extra spectaculair met theatrale intermezzo’s en andere (onverwachte)verrassingen. Die houden we nog even geheim…

Toegang is gratis

Datum: Maandag 19 september 19.00-21.00
Locatie: Theaterzaal, Centrale Bibliotheek Amsterdam
Adres: Oosterdokskade 143

Tot ziens op 19 september!

Het team van Stichting SeniorenStudent

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Bouwen met textiel, voor kinderen

Op zondag 31 juli vindt in het Beatrixpark een workshop
“Bouwen met textiel”  plaats voor kinderen van 4-10 jaar.

Alle kinderen die graag in het Beatrixpark komen zijn welkom om mee te doen aan de workshop. Hiervoor kunnen zij oude kleding, lakens en badhanddoeken meenemen, want dat is het materiaal waarmee gewerkt wordt. Om 12.00 uur begint de eerste workshop van ongeveer 40 minuten, die wordt herhaald om 14.00 uur en 16.00 uur. Er kunnen tien tot vijftien kinderen per keer mee doen. Onder begeleiding van Rosa Smith zullen ze in en rond het Kinderbadje nieuwe speelobjecten bouwen waar ze de rest van de zomerdagen nog plezier aan kunnen beleven.

Deze workshop komt voort uit een project van Rosa Smith, textielstudente aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij werd geïntrigeerd door de manier waarop het Kinderbadje is gebouwd en hoe er elke dag, goed of slecht weer, kinderen aan het spelen zijn. Maar waarom is de speelplek voor jonge kinderen gebouwd uit harde materialen als beton en steen? En hoe kunnen de kinderen het badje nog meer gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er geen water in staat? Deze vragen brachten haar op het idee om de plek te verzachten en kleurrijker te maken. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark reageerde enthousiast op haar idee en nodigde haar uit om een zomerworkshop te organiseren voor kinderen.

Nadere info op http://cargocollective.com/rosasmith

(Ingezonden door Marjan Stomph)

OuderWijzer Kom, de zomer door!

Bent u 55+ en heeft u ook zin in een aantal leuke en luchtige bijeenkomsten? Doe met ons mee!

Thema’s zijn:
> Eten en drinken vroeger en nu, in combinatie met het klaarmaken van een lekker zomers tussendoortje.
> Spelen met taal.
> Laat u meevoeren met muziek.

Heeft u zelf een leuk idee? We horen het graag.

Waar: Nieuwe locatie Prezens, Eerste Jan Steenstraat 84A (hoek Ferdinand Bolstraat, tegenover bakker Bart).
Wanneer: Woensdagmiddag 27 juli, 3 – 10 – 17 augustus 2016 van 14.00-16.00u.

Het programma wordt begeleid door ervaren groepsondersteuners. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maria Hoeffnagel op tel nr 0612956388 of m.hoeffnagel@prezens.nl. We horen graag bij welke bijeenkomsten u aanwezig wilt zijn in verband met inkoop.

De bijeenkomsten worden u kosteloos aangeboden door Stadsdeel Zuid.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezocht: ‘krasse’ (oude) ouderen

Romi Tweebeeke zoekt ‘krasse’ (oude) ouderen om te fotograferen hoe zij bv originele oplossingen hebben bedacht om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Wie kent zo’n oudere buurtbewoner(ster)?
Romi zou u erg dankbaar zijn en waarschijnlijk ook andere ouderen die langer zelfstandig wíllen wonen en die hierdoor misschien op goede ideeën komen!
Laat het alstublieft weten aan Gepke Andringa, telefoon 0633743439
Zij geeft het dan door aan Romi.

De verhalen komen in de beleidsrapportages van mijnkwaliteitvanleven en dus op internet. Dat moeten mensen wel weten en leuk vinden.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Feest in de Maasstraat

Zaterdag 2 juli vindt het Zomerfestival ‘Zomer aan de Maasstraat’ plaats. Naast de aanwezigheid van veel kramen worden er allerlei workshops georganiseerd en presentaties gegeven. Er zal levend schaken te zien en te doen zijn, er is muziek en er zijn heerlijke wijnen en Amsterdamse bieren te proeven. De restaurants verzorgen allerlei lekkers te eten, zoals oesters, gebraden kip, Hollandse nieuwe, en nog veel meer. Op de markt zullen tweedehands koopjes te vinden zijn en er zal een WarChild actie zijn. Een zeer divers programma dus.

De kramen staan er van 10.00 – 17.00 uur, daarna duurt het festival tot 22.00 uur door en kan er volop gegeten, gedronken en gefeest worden. En wie weet waagt hier en daar iemand een dansje.
Een mooie gelegenheid om meer buurtgenoten te leren kennen.

Stadsdorp Rivierenbuurt doet aan het festival mee en zal ter hoogte van Maasstraat 79 een kraam bemensen.

Nadere info: http://www.maasstraat.nl/events/zaterdag-2-juli-zomer-aan-de-maas/

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

24-uurs hulplijn voor ouderen en kwetsbare bewoners

De 24-uurs hulplijn voor ouderen en kwetsbare bewoners in De Pijp en Rivierenbuurt bestaat bijna twee jaar.

Op 15 september 2014 is de buurtlijn gestart in de Pijp en Rivierenbuurt. Dit is een samenwerkingsverband tussen Ata alarmering, Combiwel en Rozazorg. Het is een telefoonnummer dat ouderen en andere kwetsbare burgers 24 uur per dag kunnen bellen met al hun vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn. Ouder worden, maar ook het hebben van een psychische, sociale of fysieke beperking gaat vaak gepaard met het verkleinen van het sociaal netwerk. Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig wonen. De familie woont niet altijd om de hoek. Soms zit het dan even niet mee. Iemand wordt ziek, heeft een boodschap nodig en kan hier echt niemand voor vinden. Of de rookmelder blijft maar piepen omdat de batterij leeg is en op een gevorderde leeftijd gaat men de ladder niet meer op. De buurtlijn heeft ook een overzicht van activiteiten in de omgeving wanneer iemand behoefte heeft aan ontspanning of gezelschap. De buurtlijn kan doorverwijzen naar professionele zorg en weet welke instantie hulp kan bieden wanneer het een mantelzorger teveel wordt. De telefoon wordt aangenomen door speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers. Op de achtergrond zijn altijd professionals van de organisatie voor personenalarmering Ata aanwezig. Iedereen kan bellen, men hoeft niet lid te zijn van de buurtlijn.
Het telefoonnummer is 020-592 34 59.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Artis als onderduikadres in de 2e Wereldoorlog

Zondag 31 juli 2016 is er een speciale rondleiding over Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is bekend dat er veel onderduikers in Artis gezeten hebben.
– Verzamelen 13.30 uur, start rondleiding 14.00 uur.
– Hoofdingang, Plantage Kerklaan 38-40
– Kosten: Toegang €.18,95, Neem vrienden gerust mee. Kinderen vanaf 13 jaar oud zijn ook welkom.

Na de rondleiding kun je de dierentuin bezichtigen. Daarna kunnen wij samen gaan eten bij http://caferestaurantdeplantage.nl/#diner. Geef je op bij h.melkman@upcmail.nl, zodat wij plaatsen kunnen reserveren. Wij treffen elkaar weer om 18.00 uur bij de ingang van Artis.

Alleen voor informatie kun je bellen ( Tel.: 020-644 36 43), reserveren alleen per bankoverschrijving; overmaken voor 20 juli op: NL66 ABNA 0467 9535 62 t.n.v. Dhr. H.P. Melkman, o.v.v. Artis en je naam.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Feest in de Rijnstraat

Op zaterdag 9 juli vieren het WOOR en de speeltuinverenging Amsterdam Zuid samen hun verjaardag. Op diezelfde dag opent de winkeliersvereniging na een jaar van verbouwingen de opnieuw ingerichte Rijnstraat.
Voor meer info: zie HuisvandeWijk Rivierenbuurt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Zo voorkomt u financiële uitbuiting

Op hoge leeftijd worden veel mensen afhankelijker van de aandacht en hulp van anderen. Helaas liggen daarbij allerlei vormen van misbruik, waaronder financieel misbruik, op de loer. Dit misbruik stopt niet vanzelf en maakt het moeilijk om lang zelfstandig te blijven wonen. Daarom zet ik hier de belangrijkste tips op een rij om het risico op financieel misbruik te verkleinen. Ook geef ik tips om mogelijke signalen van financiële uitbuiting op te vangen en tips om misbruik bespreekbaar te maken.

> Wat is financieel misbruik?
Onderzoek toont aan dat elk jaar minstens 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financieel misbruik. Dit is een vorm van ouderenmishandeling. Bij financieel misbruik kan het gaan om het stelen van waardevolle spullen, zoals sieraden of geld. Ook kan het gaan om het verkopen van spullen of het doen van aankopen tegen de wil van u als oudere. Soms worden ouderen gedwongen hun testament of wilsbeschikking te wijzigen, een extra hypotheekopname te doen of financieel kort gehouden, terwijl er wel geld is. Tot slot kan het gaan om frauduleuze handelingen zoals misbruik maken van de pinpas, innen van geld (belasting/toeslagen), misbruik maken van machtigingen en betalen via bankrekeningen van de oudere.

> Hoe gebeurt financieel misbruik?
Financieel misbruik gaat vaak gepaard met lichamelijke of geestelijke bedreigingen. De daders zijn vaak eigen kinderen, familieleden, hulpverleners of zogenaamde vrienden, uit de directe omgeving. Soms weten mensen niet eens dat het hen gebeurt en als het ze overkomt praten ze er liever niet over. Ze vergoelijken het gedrag van de dader, schamen zich of zijn bang. Veel mensen die het overkomt zijn niet zelf in staat om het financieel misbruik te stoppen. Vaak kennen zij de weg (nog) niet naar hulpverleners of bemiddelaars.

> Verklein het risico
Hierna geef ik de belangrijkste tips waarmee u de kans op financieel misbruik bij uzelf kunt voorkomen. Deze zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring vanuit mijn werk als rechercheur en op eigen onderzoek. Wellicht spreek het voor zich, maar over elk van onderstaande tips kan onze stichting SVOW u verder informeren. Kent u andere oplossingen of tips? Laat ze achter onder het bericht.

1) Niet ok, niet vanzelf over. Het allerbelangrijkste is dat u weet dat financiële uitbuiting, zoals hierboven beschreven, niet normaal is en niet vanzelf over gaat. Hebt u er zelf of in uw omgeving mee te maken, neem dan contact op met Veilig Thuis of onze stichting. Zij kunnen u helpen.
2) Niet in zicht, niet in huis. Gelegenheid maakt de dief; bied die gelegenheid niet en berg waardevolle spullen altijd goed op. Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
3) Geef tijdig weg. Geef eventueel geld of waardevolle spullen al bij leven weg aan familie en/of goede doelen. Laat u hierover goed informeren door bijvoorbeeld een financieel adviseur of notaris.
4) Bankpas voor derden. Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld automatisch € 50,00 per week op gestort wordt en blokkeer de mogelijkheid om hier op rood te staan. De pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan door derden worden gebruikt om boodschappen voor u te doen.
5) Leg vast. U kunt uw waardevolle bezittingen met foto’s en omschrijvingen vastleggen. De papieren of digitale bestanden hiervan kunt u vervolgens buitenshuis of ‘in de cloud’ bewaren. Daarna kunt u regelmatig controleren of alles er nog is. U kunt dit zelf doen, maar onze stichting heeft hiervoor ook een ‘digitale kluis’ gemaakt als handig hulpmiddel. Met regelmaat vragen wij u dan om te controleren of alles er nog is. Op die manier is het mogelijk eventuele misstanden sneller te signaleren om vervolgens te doen stoppen. Bij deze kluis hoort een sticker die u duidelijk zichtbaar kunt aanbrengen in uw woning. Op die manier weten eventuele daders dat zij extra in de gaten worden gehouden.
6) Mee laten kijken. Laat een onafhankelijke derde partij meekijken op uw bankrekeningen, zodat er altijd extra controle is. Dit kunt u aan een vertrouwenspersoon vragen, maar om onafhankelijkheid te waarborgen kunt u ook een onafhankelijke financiële zorgverlener inschakelen, bijvoorbeeld via onze stichting. In dat laatste geval kunt ook gebruik maken van een geautomatiseerde monitoring van uw bankrekening.
7) Beschermingsbewind. Indien u merkt dat u niet meer zo goed grip heeft op uw financiële administratie, kunt u beschermingsbewind aanvragen. Zie ook dit bericht over mentoren en bewindvoerders.
8) Markeer uw waardevolle spullen. Dit kunt u doen door het aanbrengen van stickertjes met een eigen code. Ook kunt u als preventief middel Synthetisch DNA aan. Dit is een vrijwel onzichtbaar opdrogende vloeistof met zogeheten microdots met een unieke code. Indien uw bezittingen toch worden gestolen kan men bij het eventueel terugvinden eenvoudig de rechtmatige eigenaar achterhalen en uw spullen weer retourneren. U kunt dit onder andere kopen bij onze stichting.
9) Levenstestament. Leg bijtijds vast hoe u zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament bij de notaris.

> Herken financieel misbruik
Misschien betreft het niet uzelf, maar maakt u zich zorgen over iemand anders en herkent u signalen van financieel misbruik? Mogelijke signalen van financieel misbruik zijn:

– Het ontbreken van geld en/of goederen.
– Betaalachterstand van bijvoorbeeld huur, energie en zorgpremies.
– Afgesloten worden van gas en elektra.
– Ligt er ander of minder eten in de koelkast?
– Geen geld hebben om bijvoorbeeld genoeg eten en/of kleding te kopen.
– Het ontbreken van de benodigde hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat.
– Brieven van incassobureaus.
– Onverklaarbare geldopnames of kosten.
– Weigeren informatie te geven over de financiële omstandigheden.

> Bespreekbaar maken
Als u financieel misbruik signaleert, is het belangrijk erover te praten met iemand in uw omgeving die hem of haar ook kent. Bespreek uw zorgen ook met de betrokkene zelf. Dit is niet gemakkelijk omdat u vaak niet weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast is er vaak schaamte en wordt het probleem liever verborgen gehouden. Toch is het belangrijk om het gesprek wel aan te gaan. Zelf of met behulp van een professional. Tips om het misbruik bespreekbaar te maken:

Zorg dat hij of zij zich op zijn/haar gemak voelt.
Zorg dat u zelf rustig blijft, wordt niet paniekerig
Zorg dat u rust inbouwt.
Zorg dat u niet (te) snel met een eigen oordeel komt.
Zorg dat hij of zij ook zijn/haar visie en mening geeft, vraag om een reactie.

Artikel is van  Therese van der Velden, directeur St. SVOW

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Woningen in Tuinpark Amstelglorie?

De Amsterdamse gemeenteraad  behandelt deze maand Koers 2025. In dit beleidsstuk heeft de stad verschillende locaties aangewezen waar mogelijk ná 2020 kan worden gebouwd. Tuinpark Amstelglorie is helaas een van deze gebieden.

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich, samen met een aantal werkgroepen, keihard ingespannen voor het behoud van ons tuinpark. In aanvulling op alle politieke en PR-inspanningen hebben we nu ook een petitie opgesteld. De petitie vind je hier.  

Door deze petitie te tekenen spreek je je uit tégen woningbouw op Amstelglorie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze petitie tekenen. Dat geldt niet alleen voor alle tuinders, hun familie en vrienden, maar voor iedereen die het voortbestaan van Amstelglorie belangrijk vindt: buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties, politieke partijen, voorbijgangers, joggers en aspirant tuinders. En niet te vergeten al die Amsterdammers die vinden dat hun stad groen moet blijven!

Stuur deze mail dus naar zoveel mogelijk mensen door. Hoe meer (digitale) handtekeningen we straks op het stadhuis kunnen overhandigen, hoe sterker ons verhaal bij de politiek overkomt.

(Ingezonden dor Gepke Andringa)

Oproep tot inspreken 15 juni over Woonakkoord

22 juni stemt de Gemeente raad definitief over het Amsterdams
woonakkoord. In dit akkoord staan belangrijke afspraken die gevolgen hebben voor alle huurders in de stad. Dit akkoord wordt tot nu toe in de politiek gepresenteerd als een ‘samenwerking’ tussen corporaties, de gemeente en huurdersverenigingen. Wij roepen u daarom op om ook op woensdag 15 juni aanwezig te zijn bij de vergadering van de Commissie Wonen in het Stadhuis in De Rooszaal. Samen met andere huurders kunt u pleiten voor een stop op de verkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam (het tijdstip van het agendapunt volgt zodra dit bekend is).

Verschillende huurdersverenigingen en actiegroepen geloven niet meer dat het voorgestelde beleid een oplossing is voor de toenemende woningnood en de onbetaalbare huren.

De komende 4 jaar zullen de huren alleen maar stijgen en wordt de stad nog minder leefbaar voor mensen met een lager of normaal inkomen. Het gemeentebestuur lijkt met dit beleid meer te geven om rijke expats dan haar eigen stadsbewoners.

Waarom is dit akkoord slecht voor de Amsterdamse huurder?
In het kort:

1. Ondanks de bouwambities van Amsterdam gaat uitverkoop gewoon door.
Dit akkoord betekend uiteindelijk minder sociale huurwoningen en verdere uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad.
2.  33 % van de voorraad zal worden verhuurd middels tijdelijke
contracten. Iedereen heeft recht op een normaal huurcontract ongeacht leeftijd of inkomen. Flexibiliseren van huurcontracten kan nooit een oplossing zijn voor de schaarste.
3. Tot slot staat er niets in het akkoord dat een echte verbetering
betekend voor de almaar stijgende huren en nijpende situaties waar
zoveel huurders mee kampen.

Waarom is het belangrijk dat u inspreekt?
In een stad als Amsterdam staat het thema wonen hoog op de politieke agenda. Uw mening hierover is cruciaal. Als uw onvrede niet wordt gehoord door de bestuurders van deze stad gaat u stilzwijgend akkoord met de uitverkoop van de stad.

Wat moet ik zeggen?
Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Er zullen meerdere
huurdersorganisaties hun kritiek op het beleid geven, maar ook
voorbeelden uit de praktijk zijn onmisbaar. Om het tij te keren moeten zoveel mogelijk mensen aan de bestuurders van deze stad laten weten dat de maat vol is! U kunt spreken op persoonlijke titel, een groep bewoners of een belangenorganisatie die u vertegenwoordigd.

Hoe werk het?
Het is heel belangrijk dat u zich op tijd aanmeld via
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/ U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Kennismarkt Vrijwilligers Academie

De Vrijwilligers Academie biedt aan:

7 juni Alzheimer cafe van Puur Zuid in Odensehuis
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/328

8 juni generaties verbinden door Zin in Zuid
lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/239

14 juni in de Pijp huiskamer voor hoogbegaafden met @coachgreet: lees meer : http://va-zuid.net/nl/training/161

15 juni start Blended learning voor degene die houden van computers en daarna nog een bijeenkomst op 6 juli;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/385

16 juni lunch and learn in de Vu altijd interessant over Alzheimer;
lees meer:  http://va-zuid.net/nl/training/215

16 juni een introductieworkshop over mindfulness van Adrienne;
lees meer: http://va-zuid.net/nl/training/304

En abonneer je op de nieuwsbrieven:
http://va-zuid.net/nl/nieuwsbrief

Verdere info bij Karin Hanekroot, 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

8 Lezingen over aspecten van dementie

Amsterdams Ontmoetings Centra

Zonnehuisgroep en Combiwel Organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie
De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS
Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &medicijnen en dementie

Paul van Houten
Verpleeghuisarts
Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef
Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde
keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk
NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos
AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa
Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Moderne technologie toepassingen

Yvonne Kerkhof
Hogeschool Saxion

Lezing 8
29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel
Prezens

Informatie 020 – 5171013

Amsterdams Ontmoetings Centrum

Dagcentrum voor beginnende dementie

Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

Symposium goed wonen 8 juni

SDRSympGoedWonen2016

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Claim uw huishoudelijke zorg terug

Door bezuinigingen hebben veel gemeenten cliënten gekort op hun aantal uren huishoudelijke zorg. Dit raakt veel kwetsbare, oude, zieke mensen én hun zorgmedewerkers. De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken dat het korten van het aantal uren huishoudelijke zorg vaak niet zorgvuldig is gebeurd omdat er geen maatwerk is geleverd.

Waarom steunt MAX deze actie?
De rechter heeft geoordeeld: gemeenten mogen niet zomaar korten op huishoudelijke zorg. Een overwinning voor alle hulpbehoevenden. Meent u dat u onterecht gekort bent? De FNV helpt u kosteloos. MAX strijdt voor de belangen van ouderen en hun recht op zorg en steunt daarom deze actie van de FNV. Want geld voor de zorg móet naar de zorg!

Gekort, maar wel recht op zorg? Claim het terug!
Cliënten die dit is overkomen, hebben daarom recht op hun aantal uren huishoudelijke zorg van voor de herindicatie. Heeft u nog niets van uw gemeente gehoord, maar bent u wèl gekort op uw huishoudelijke zorg? Meldt u zich dan nu bij de FNV. Zij helpen u graag (kosteloos) om een brief te sturen richting uw gemeente waarin u aanspraak maakt op het aantal uren huishoudelijke zorg waar u recht op heeft.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met het telefoonnummer: 079-3536015. Er zit een belteam klaar om u verder te helpen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

GVB Plannen voor het OV

Wanneer deze plannen in oktober 2017 realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:
– Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
– Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
– Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
– Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
– In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
– Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn.

De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV.
Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt.

Er is dus nog voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden. Daarvoor is in ieder geval nodig veel mediapubliciteit en een krachtige lobby naar de politiek.
Het ontbreekt echter aan een OV-organisatie in Amsterdam die op stedelijk niveau actief is en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om enerzijds een mediaoffensief te voeren en anderzijds een goed georganiseerde lobby naar de politiek te organiseren.

Daarom is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht. Er bestaan veel organisaties in Amsterdam zoals wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
Wanneer de deskundigheid uit deze organisaties wordt gebundeld, kan een nieuwe organisatie ontstaan die op stedelijk niveau beleid kan voeren ten einde goed openbaar vervoer in Amsterdam en zijn regio te realiseren c.q. te voorkomen dat het fijnmazige OV-net wordt afgebroken.
Er bestaat een Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn. Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie. De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV. De bedoeling is dat de stichting langjarig bestaat en veel invloed krijgt op het beleid inzake openbaar vervoer.

Men zoekt mensen die een bestuursfunctie of andere ondersteunende activiteiten willen ontplooien.

Verdere info: Victor van Lamoen
Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang
Telefoon: 020-6752449 of 06-48004008
E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Fikse Fiets demonstratie, en meer

SDRPbfietsroute

>>> ZATERDAG 28 MEI Faircity Fikse Fiets demonstratie; Wij willen de stad

13.00 uur vertrek vanaf de Dokwerker – (Meester Visserplein)

Eindelijk weer een fietsdemo waar niemand omheen kan. Fiets mee dwars door de stad, we fietsen voor een betaalbare, schone, veilige ,vrije en creatieve stad voor bewoners. Stop de uitverkoop van de stad, we zijn geen pretpark. Daarom de faircity Fietsdemo. We verwachten zoveel mogelijke aanwezige, mopperende, vrije-boze- gelukkige en dwarse Amsterdammers van alle leeftijden, geaardheden, religies, kleur en al dan niet wilde haren.

Route Start: Dokwerker via de Dam en Nieuwmarkt naar het Marineterrein waar een sit-up met fiets plaats vindt , daarna vervolgen wij de fietsdemonstratie dwars door de stad naar het Museumplein waar sprekers zijn . Er zijn diverse extra Acties langs de route. meld je aan als je ook een actie wilt doen. Tot ziens. Organisatie Fikse Fietsdemo: Adam Fietst, Fietsersbond Amsterdam, Amsterdamfiets-museum en Faircity, we worden in het verkeer begeleid door de Blockers van Friday Night Skates

Acties langs de route:

cursus protesteren op de Nieuwmarkt, rolkofferactie’s, antier Air& B balie
“go dutch” promo tour
huurdersprotest langs de route, wij willen betaalbaar wonen
Milieu; wij willen een schone lucht in de stad
Fietsen; wij willen de ruimte en veilig en vooral prettig blijven fietsen
15.00 feestelijke sluiting met sprekers en koek op het Museumplein

Meefietsen of meedoen met actie? mail naar myriam@faircity.amsterdam. mob myriam 0646298262

>>> ZONDAG 29 mei Stadswandeling

11.30 uur bij het Lieverdje op het Spui

In de jaren zeventig kwamen de Amsterdammers in opstand tegen afbraak en cityvorming. Tijdens de rondwandeling wordt stilgestaan bij het succes van dit bewonersprotest. Rondleider: Eric Duivenvoorden

MANIFESTATIE AMSTERDAM FAIR CITY
locatie: grote zaal PARADISO – Weteringschans 6-8

Van : 14.00-17.00 uur

Zaal open 13.30 uur

Entree gratis

Een feestelijk internationaal debat over de eerlijke stad, als een tegengeluid voorafgaand aan de afsluitende Europese Top over stedelijk beleid op het Marineterrein. Naast muziek en performances van onder meer Solid Ground Movement (hip hop dans), Hadjar Benmiloud (spoken word) en Massih Hutak (hip hop/spoken word) is er een debat over de strategie hoe een open en eerlijke stad te realiseren.
Centrale vraag tijdens deze middag: hoe gaan we verder werken aan een FAIRcity?

Aan het debat wordt onder andere deelgenomen door Albert Arias (Podemos beweging / maker van het Toerisme plan voor het nieuwe gemeente bestuur van Barcelona) en Chris Jones (huurders activist in Londen en blogger (Southwark Notes blog).

Debat met Jacob Wills (London) over een betaalbare, toegankelijke stad voor lage en middeninkomens

Een informatie markt met stands van o.a. LHBT groepen als Reguliers.neten Secret Garden; huurdersgroepen; Etnisch Profileren; Rolkoffer actiegroep; Vluchtelingen groepen.

Programma:

Sprekers: Albert Arias namens het gemeentebestuur van Barcelona;

Jacob Wills van het Radical Housing Network in Londen

Optredens:

Solid Ground Movement (hip hop dance)

Hadjar Benmiloud (spoken word)

Massih Hutak (hip hop / spoken word)

Debat: “FAIRcity: Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen?”

info: FAIRcity Fair met presentatie van Amsterdamse initiatieven

http://www.faircity.amsterdam/

Toegang gratis

Speciaal programma in de Kleine Zaal tot 6 uur

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Dansvoorstelling door en voor ouderen

Gouden Dans is een nieuw initiatief van het Internationaal Danstheater en 4 Het Leven gericht op mensen die al wat ouder zijn.
Met een groep van twaalf 65-plussers maken we nu een korte dansvoorstelling die straks als het uitgevoerd wordt naadloos over gaat in een danssalon met het publiek. Met live muziek uiteraard.
Bijgevoegd een folder en een kleine poster.

Op 29 mei is de aftrap in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal. Deze voorstelling/salon is reeds zo goed als uitverkocht.
Op 30 en 31 mei doen we echter nog twee voorstellingen annex salons.
Op 30 mei in de Meervaart in Osdorp en op 31 mei opnieuw in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal.
Beide voorstellingen met live muziek!
Aanvang 16.00 uur! Kosten € 7,50 per persoon.
U kunt kaarten bestellen op: info@intdanstheater.nl.
U ontvangt na uw reservering een schriftelijke bevestiging met alle informatie.
Bellen kan ook op: ma, wo en do ochtend van 09.30 uur – 13.00 uur. Telefoon 020 623 91 12

Het is een nieuw initiatief.
Misschien zijn er mensen in uw Stadsdorp die dit leuk vinden.
De website is naar verwachting midden volgende week online.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Symposium Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

Lieve mensen, ik stuur deze uitnodiging door omdat in de 5e of 6e workshop het stadsdorp als ontmoetingsplaats wordt genoemd.
Wie weet is er onder de stadsdorpers ook belangstelling voor dit (gratis) symposium over:

Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

“De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente Amsterdam
heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeld-projecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren? Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, inspirerende ideeën?
Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops. Het symposium vindt plaats op:

> Woensdag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
> Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder.”
 
Voor meer info en ook het inschrijfformulier, klik hier >>

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Jiddische liederen en Klezmer muziek

Op zondagmiddag 29 mei 2016 vanaf 15.00 uur geeft het koor Hajmisj Zain een concert (traditionele Jiddische liederen en Klezmer muziek) in de Amstelkerk (Stadsherstel Amsterdam) Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam (bereikbaar met het openbaar vervoer tramlijn 4 halte Prinsengracht).

Kaarten kosten Euro 15,00 per persoon, opgave en informatie bij mevrouw Anna Denekamp, tel.: 035-6940618, mail: aadenekamp@casema.nl zie ook de website: http://www.hejmisjzain.nl/

(Ingezonden door Herman Melkman)

Wooninitiatieven van burgers, 14 mei

Fair-City 14 mei Open dag bottum up wooninitiatieven

Burgers creëren zelf hun gezamenlijke woonprojecten.
Vandaag zijn drie van zulke initiatieven te bezoeken, gevolgd door een afsluitende bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld worden.

13:00 – 15:00 uur Rondleidingen bij:

> Nieuwland. Woningbouwvereniging Soweto, opgericht oor de kraakbeweging uit Amsterdam Oost, waar zelfwerkzaamheid en solidariteit vooropstaan. Het eerste project van Soweto is “Nieuwland” met sociale woonruimte, werkruimtes en publieke ruimte samen in een pand: https://soweto.nl/
Locatie Pieter Nieuwlandstraat 93 – 95.

> Akropolistoren Zeeburgereiland. In aanbouw. Wordt een woongemeenschap voor 55–plussers op humanistische grondslag; wooncoöperatie.
(Toekomstige) bewoners Zeeburgereiland actief betrokken bij de ontwikkeling “eilandgemeenschap”. Komt dat zien. De kwartiermakers bij bouwplaats Akropolistoren vertellen en geven informatie.
Locatie: in de NoordWesthoek tussen Zuiderzeeweg en Buiten-IJ.

> Bajesdorp/VrijCoop. Woongemeenschap in de voormalige personeelswoningen van de Bijlmerbajes. Regelmatig sociale en culturele activiteiten.
Wenckebachstraat 12 / 46.

16:00 – 17:30 Informatie en netwerkbijeenkomst in Nieuwland,
Pieter Nieuwlandstraat 93/95
Korte presentatie van enkele wooninitiatieven, gevolgd door een gesprek over twee thema´s:
1) Ervaringen met zelfbeheer
2) Betrokkenheid in woongroepen

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Sociale huurwoningen in Zuid …

STOP VERKOOP EN LIBERALISATIE SOCIALE HUURWONINGEN IN ZUID!

Graag willen wij u oproepen om, samen met andere verontruste huurders, uw stem te laten horen tegen de afbraak van betaalbaar wonen in Amsterdam Zuid. Al eerder is er via verschillende initiatieven in de wijk aan de noodrem getrokken, omdat sociale huurwoningen in een rap tempo voorgoed lijken te verdwijnen uit ons stadsdeel.

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over de definitieve kader- en
samenwerkingsafspraken tussen corporaties, de gemeente en huurders. Het
advies van de Bestuurscommissie Zuid heeft daarin een zwaarwegende rol.

Op 11 mei bespreekt de Bestuurscommissie Zuid het concept advies. Het is van belang dat wij, huurders, op deze avond onze stem laten horen en proberen de Bestuurscommissie te bewegen om in heel Zuid (sociale) huurwoningen voor de lage inkomens beschikbaar te houden.

Het doel moet zijn: voorlopig te stoppen met de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen totdat er eindelijk een concrete oplossing komt voor de lange wachtrijen en de vele problemen die hier mee samenhangen.

Daarom roepen wij u op om woensdag 11 mei aanwezig te zijn bij deze vergadering van de Bestuurscommissie Zuid in het stadsdeelkantoor op de President Kennedylaan 923, aanvang 20.00 uur om samen met andere huurders te pleiten voor een stop van verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam Zuid.

(Ingezonden door Herman Melkman)

Oncofonie 2016

Unieke manifestatie van Kankerpatiënten en Creatieve Expressie:
Meer dan 400 kankerpatiënten en familieleden treden op in Het Concertgebouw.
Samen met David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf, Iris Kroes en Stephanie Benson

Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) staan ruim 400 kanker-patiënten en hun naasten, op het podium van de Grote Zaal in Het Concertgebouw in Amsterdam. Ze vormen een reusachtig koor dat uitvoering geeft aan de ‘Oncofonie 2016, Symfonie voor je Leven’.

In de zaal: kennissen en familieleden, mantelzorgers en overig publiek. 60 Amsterdamse studenten helpen om de patiënten die dag te begeleiden. Voor sommige patiënten zal dit optreden een van de laatste hoogtepunten in hun leven betekenen. Maar dat betekent niet dat het een droevige avond wordt – integendeel, hier wordt het leven gevierd!

Het script is gebaseerd op De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Naast zang, zorgen kankerpatiënten en naasten ook voor het acteerwerk en het decor. Het koor wordt bijgestaan door het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout Douma. en artiesten uit de wereld van klassiek, jazz, chanson, theater & musical, zoals David Lucieer, Tamar Niamut, Wibi Soerjadi, Ophélie Dimmendaal, Humphrey Campbell, Felix Maginn, Eric Vloeimans, Joke de Kruijf en Iris Kroes. Ook de Ghanese Stephanie Benson heeft toegezegd te komen. Deze fantastische zangeres heeft kanker en ondergaat momenteel zeer ingrijpende behandelingen, ze is vastbesloten om mee te doen. De regie is in handen van Vincent van den Elshout.

Bekijk de video over de voorbereidingen van de koren voor Oncofonie 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ojTFnLEN0lY of bekijk de impressie van Oncofonie 2012, in Koninklijk Theater Carré https://vimeo.com/50438592 en http://www.oncofonie.com/terugblik

Stichting Kanker in Beeld
Oncofonie 2016 is een productie van de stichting die in Nederland bouwt aan een uniek netwerk van creatieve en (ver)beeldende expressie voor kankerpatiënten en hun familie. Zingen, toneelspelen, schilderen en schrijven helpen mensen om hun ziekte emotioneel te verwerken. Het belang daarvan wordt erkend door deskundigen zoals hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder. Nu steeds meer mensen kanker hebben en krijgen, groeit de behoefte aan deze vorm van ondersteuning.

Steun de stichting, de deelnemende kankerpatiënten en hun naasten/mantelzorgers en koop een toegangsbewijs ad € 60; ga naar  <http://www.oncofonie.nl > en doe het nu!

(Ingezonden door Herman Melkman)

Gratis bij de Vrijwilligersacademie

Gratis workshops en trainingen voor iedereen die voor een ander zorgt:

> 21 april Lunch and learn in de Vu over voeding bij dementie http://va-zuid.net/nl/training/379

> 28 april van 19 tot 22 uur door Mee Amstel en Zaan omgaan met niet zichtbare beperkingen http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/opleiding/verdieping/693/workshop-niet-zichtbare-beperkingen

> 10 mei tips om veiliger langer thuis te wonen door Jessica Stedemaker van Fysiek en zo http://va-zuid.net/nl/training/377

> 2 juni drie keer een avond Gesprekstechnieken van Andrea Vogelsanger van de Vrijwilligersacademie http://va-zuid.net/nl/training/365

Nadere info bij Karin Hanekroot: 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

Fout in Wijkgids 2016

Per abuis is in de Wijkgids 2016 op pagina 12 vermeld dat onze inloop op de eerste zaterdag van de maand is.

Dat moet zijn: de tweede zaterdag van de maand.

De inloop is  in de buurtkamer van  het ROC TOP gebouw,
Geulstraat 9,
van 16.00-18.00 uur.

Zegt het voort!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezondheidsplein & Zorgregio

Op de website van gezondnl.nl vond ik het volgende stukje van Anja van der Aa.

Het zorglandschap transformeert naar lokale (virtuele) Gezondheids-pleinen en Zorgregio’s die herkenbaar zijn voor inwoners en ruimte scheppen voor professionals en ondernemers. Landelijke bekosti-gingskaders en de versnipperde inzet van landelijke middelen voor kennis en innovatie staan deze ontwikkeling in de weg.

Alle veranderingen die beogen de gezondheidszorg toekomst-bestendig te maken, wijzen naar de wijk en regio als plekken waar het moet gebeuren. Veel wordt verwacht van huisarts, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en van inwoners in de wijk zelf.

Iedere wijk of regio worstelt op dit moment met de vraag hoe de transities vorm te geven. Het barst van de pilots, projecten, proeftuinen en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor meer participatie en een gezondere leefstijl, voor GGZ-problematiek etc.

Deze projectencarrousel heeft alles te maken met de productie-gerichte bekostigingskaders voor zorgprofessionals en de toedeling van middelen voor kennis en innovatie. Voor elk thema is er een landelijk programma of organisatie die de werkvloer probeert te overtuigen anders te werken. Er wordt meegewerkt tot de financiële middelen op zijn.

Samenhang, coördinatie en continuïteit in de wijk of de regio zijn daarmee niet structureel geborgd. Nodig is een infrastructuur om initiatieven te verbinden en (proces)innovaties en informatievoor-ziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Denk aan één wijkinformatiepunt met laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor alle wijkprofessionals en een gezamenlijk (digitaal) ontmoetingsplein.

De hele tekst is hier te vinden: klik >>> 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Contact tussen ouderen en (kamerzoekende) jongeren

Wij zijn vier studenten verbonden aan Enactus UvA die een aantal maanden geleden de sociale onderneming, Homies Amsterdam, zijn gestart. Homies Amsterdam is een huisvestingsservice die gericht is op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Dit doen wij door 50-plussers die ruimte over hebben in hun woning door middel van een uitgebreide matchingsprocedure te koppelen aan betrouwbare, maatschappelijk betrokken en zorgvuldig geselecteerde studenten die op zoek zijn naar een kamer. Afhankelijk van de behoeften van de oudere zijn de studenten ook bereid om (huishoudelijke) hulp te bieden. Tevens hebben wij gemerkt dat er veel interesse is in Homies door ouderen die niet eenzaam zijn, maar het gewoon leuk vinden om een maatschappelijk betrokken student te huisvesten.

Omdat u via de stadsdorpen veel in contact komt met ouderen en sommigen van hen ook goed leert kennen, zouden wij u willen vragen of u misschien interesse heeft om ons te helpen bij dit project. Hierbij gaat het met name om het vinden van ouderen waarvan de kwaliteit van leven door ons project verbeterd zou kunnen worden.

Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website, en tevens kunt u wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft altijd contact met ons opnemen:
Arthur van Eeden
Homies Amsterdam
tel: 06-15637123
http://enactus-uva.nl/homies/

(Ingezonden door Willem Deken)

De Tijdmachine in De Buitenhof zaterdag 9 april

Altijd al in een Tijdmachine willen stappen en even terug in de tijd te gaan met een familielid, buurman of buurvrouw? Wat zijn de mooie herinneringen van deze tijd? Welke mooie verhalen moeten nog
verteld worden die je nog niet wist van elkaar? Wie neemt u mee op een reis door de tijd?

Op zaterdag 09 april om 14.00 landt de Tijdmachine bij De Buitenhof (Nieuw Herlaer 2 in Buitenveldert).
Alle ouderen en mantelzorgers uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. In de daaropvolgende week nemen vrijwilligers ouderen (van binnen en buiten de Buitenhof) mee in De Tijdmachine. Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie staat klaar en kunnen ouderen terug naar de jaren 60.
Deelname is gratis.
Wij verwelkomen u graag in De Tijdmachine! Heeft u vragen over De Tijdmachine in De Buitenhof? Neem dan contact op met Tim Trooster via tim@stichtingdetijdmachine.nl of 06-12403593
Meer informatie: www.stichtingdetijdmachine.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Praat mee over ouderenhuisvesting in Zuid

Wat zijn de mogelijkheden voor ouderen en welke rol speelt het stadsdeel daarbij?
Op woensdag 13 april organiseert de bestuurscommissie Zuid een beeldvormende vergadering over ouderenhuisvesting en de rol van het stadsdeel hierbij. Er komen diverse sprekers aan het woord over aspecten van ouderenhuisvesting en het zo lang mogelijk aangenaam zelfstandig wonen.  De bestuurscommissie wil graag ook uw ideeën horen en er is gelegenheid voor vragen en discussie.

De vergadering vindt 13 april plaats in Woon- en zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 1079 PX Amsterdam;  begin 19.30 uur (inloop 19:00 uur)
U bent van harte welkom!

Meer informatie via Erik van Geijn: fgeijn@kpnmail.nl of Yueng Keong Ng: ykng@xs4all.nl (organiserende leden van bestuurscommissie Zuid)

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Tip rond hulp in de huishouding

Is uw hulp ook gekort sinds het keukentafelgesprek naar een paar uur in de twee weken?  En is die hulp ook nog ingepland op maandag?
Dan heb je een probleem met de feestdagen op maandagen, want dan krijg je ineens vier weken geen hulp.  Dat zou dus betekenen dat aan het criterium SCHOON EN LEEFBAAR niet wordt voldaan.
Mijn tip: gewoon eisen dat de hulp die weken op een andere dag komt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Hogeschool van Amsterdam trakteert ouderen op “Youth”

Vitaal oud worden in de stad, kan dat? Ja, zeker. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe. Om dit onder de aandacht te brengen hangen er vanaf half maart posters door de hele stad.

Tijdens deze campagne willen we graag iets speciaals doen voor de ouderen in de stad. Daarom rollen we de rode loper voor u uit bij een speciale voorstelling van de film “Youth” in Tuschinski. U wordt onthaald als een echte VIP. De Hogeschool trakteert. U hoeft alleen uw meest feestelijke kleding aan te trekken.

Wanneer: woensdag 23 maart

13:00 – 14.00 uur feestelijke ontvangst
14:00 – 16.45 uur film “Youth”

Waar: Pathé Tuschinski, Amsterdam
Reguliersbreestraat 26-34
1017 CN Amsterdam

Hoe: Geef u nu gratis op! U kunt zich hier aanmelden voor dit speciale evenement.
(Als u zich aanmeldt wordt er gevraagd via welk project; dan invullen: Anders).

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Symposium basisinkomen

SDRPbHerman

Het Basisteam Onvoorwaardelijk Basisinkomen Rivierenbuurt Amsterdam is een bewonersinitiatief wat wordt
ondersteund door het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Facebookpagina Basisteam: www.facebook.com/Onvoorwaardelijk-Basisinkomen-Rivierenbuurt-Amsterdam
Contact: Huis van de Wijk Rivierenbuurt – T: 020 301 00 30.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en op onze Facebook
pagina: www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt

(Ingezonden door Herman Melkman)

 

Vrouwenschrijfgroep zoekt nieuwe leden.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van onze groep afgevallen, dus wij zoeken nu versterking van twee of drie medeschrijfsters – enige schrijfervaring gewenst.

Wij wonen bijna allemaal in de Rivierenbuurt. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt), waar wij onze verhalen aan elkaar voorlezen en becommentariëren. Een keer per vier weken komt er een begeleidster bij die ons helpt, corrigeert, inspireert en ook een opdracht geeft.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 8 april om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee. Laat even per e-mail weten of je komt, aan: 
helenesterkman@tele2.nl

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Sociale ouderenzorg, ook in de participatiemaatschappij!

Het Willem Dreeshuis organiseert ‘Een Goede Oude Dag’. Dit bestaat uit drie delen: een symposium, een officiële receptie en een netwerk bijeenkomst voor een ieder. Deze dag is bedoeld om geïnspireerd te
worden tot sociale ouderenzorg en vooruit te kijken naar wonen, zorg en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen, met name de meest kwetsbare. Dit is tevens het formele moment van de sluiting van
het Willem Dreeshuis.
Datum: woensdag 6 april 2016
Locatie: Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65, 1097 EG A’dam.
Vrij toegankelijk. Wel dient u zich vooraf aan te melden via: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Het Symposium Sociale ouderenzorg is van 13.00 – 17.00 uur
Aansluitend receptie en Netwerkbijeenkomst/Reünie, en formele sluiting van het Willem Dreeshuis, met een hapje en drankje.
Eindtijd: 19.00 uur

Over het Symposium:
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatie-maatschappij. Participeren vraagt om meedoen, pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de thuiswonenden en in zorgcentra levende ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Zoals autonomie, regie, participatie en eigen kracht. Wie zijn deze ouderen? Wat is hun visie op wonen, zorg en welzijn? Welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij kwaliteit van leven?

We belichten en bespreken inspirerende voorbeelden vanuit het land. En maken zo kennis met inzichten, methodieken en praktijken die erop gericht zijn juist deze mensen te steunen om ‘leven aan de jaren’  toe te voegen.
Tevens staan we stil bij de veranderende rol van de professionals in hun werken met ouderen. En we horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg in de participatiemaatschappij. Hoe kijken
zij aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ opstelt, waarin staat hoe het welzijn van deze groep in de stad bevorderd gaat worden?

Sprekers en organisaties die zullen bijdragen zijn onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona, PvdA, Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, Jeroen Slot, hoofd Onderzoek van bureau Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, de gemeenteraadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) en wethouder zorg Eric van der Burg (VVD), Chief Technology Office (CTO) van de Gemeente Amsterdam en nog vele anderen.

Heeft u geen internet of mailadres? Dan kunt u zich ook telefonisch opgeven via nummer: (020) 756 62 31, te bereiken alle werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Huurverhoging 2016

Als het goed is hebben de huurders onder u het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli a.s. ontvangen. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn kort geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Misschien wat voorbarig want de besluitvorming in de Eerste Kamer over de huurverhoging van dit jaar is nog niet helemaal afgerond. In de nieuwsbrief van april leest u alles over de huurverhoging 2016.
Ook dit jaar liggen de maximale huurverhogingspercentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens. De inflatie over 2015 was 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Verdere info, o.a. over bezwaar tegen de WOZ waarde en de zogenaamde scheefwoner: klik hier >>> 

(Ingezonden door Herman Melkman)