Het onzichtbare stadsdorp

Kenmerkend voor een stadsdorp is dat mensen elkaar kennen, weten te vinden en samen dingen doen. Of in ieder geval kunnen doen, het netwerk daartoe hebben. Dat kunnen activiteiten zijn die binnen het stadsdorp bekend zijn, ook bij degenen die er niet aan meedoen. Ze staan op deze site genoemd, zie de pagina “Wat we doen”.

Maar stadsdorpers kunnen ook onderlinge activiteiten ontplooien die bij anderen eigenlijk niet bekend zijn. Niet omdat ze anderen perse willen uitsluiten, maar gewoon omdat deze activiteiten spontaan zijn ontstaan en er geen behoefte is het anderen te melden. Dat noemen wij het “onzichtbare” stadsdorp. Het bestaan van dergelijke contacten en activiteiten is positief en een aanwijzing dat het stadsdorp leeft.