Organisaties “om ons heen”

We zijn in ons streven mede afhankelijk van andere organisaties en instanties. Dat zijn o.a.  professionele en andere organisaties en bedrijven in de zorg, de lokale en landelijke overheden, de andere Amsterdamse stadsdorpen, belangenverenigingen, en organisaties en bedrijven actief op het gebied van wonen en het dagelijks leven in de buurt.

Hun doelstelling en werkwijze kunnen (deels) overeenkomen met die van ons. Waar mogelijk streven wij naar samenwerking, of zelfs samen optrekken. In andere gevallen is die overeenkomst er niet of minder duidelijk aanwezig. Het is dan goed om helder te hebben waar de overeenkomsten en waar de verschillen liggen.  Voor zover dat duidelijk is, kunnen wij onze belangen goed behartigen en ons doel realiseren.