Oproep tot inspreken 15 juni over Woonakkoord

22 juni stemt de Gemeente raad definitief over het Amsterdams
woonakkoord. In dit akkoord staan belangrijke afspraken die gevolgen hebben voor alle huurders in de stad. Dit akkoord wordt tot nu toe in de politiek gepresenteerd als een ‘samenwerking’ tussen corporaties, de gemeente en huurdersverenigingen. Wij roepen u daarom op om ook op woensdag 15 juni aanwezig te zijn bij de vergadering van de Commissie Wonen in het Stadhuis in De Rooszaal. Samen met andere huurders kunt u pleiten voor een stop op de verkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam (het tijdstip van het agendapunt volgt zodra dit bekend is).

Verschillende huurdersverenigingen en actiegroepen geloven niet meer dat het voorgestelde beleid een oplossing is voor de toenemende woningnood en de onbetaalbare huren.

De komende 4 jaar zullen de huren alleen maar stijgen en wordt de stad nog minder leefbaar voor mensen met een lager of normaal inkomen. Het gemeentebestuur lijkt met dit beleid meer te geven om rijke expats dan haar eigen stadsbewoners.

Waarom is dit akkoord slecht voor de Amsterdamse huurder?
In het kort:

1. Ondanks de bouwambities van Amsterdam gaat uitverkoop gewoon door.
Dit akkoord betekend uiteindelijk minder sociale huurwoningen en verdere uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad.
2.  33 % van de voorraad zal worden verhuurd middels tijdelijke
contracten. Iedereen heeft recht op een normaal huurcontract ongeacht leeftijd of inkomen. Flexibiliseren van huurcontracten kan nooit een oplossing zijn voor de schaarste.
3. Tot slot staat er niets in het akkoord dat een echte verbetering
betekend voor de almaar stijgende huren en nijpende situaties waar
zoveel huurders mee kampen.

Waarom is het belangrijk dat u inspreekt?
In een stad als Amsterdam staat het thema wonen hoog op de politieke agenda. Uw mening hierover is cruciaal. Als uw onvrede niet wordt gehoord door de bestuurders van deze stad gaat u stilzwijgend akkoord met de uitverkoop van de stad.

Wat moet ik zeggen?
Dat mag u natuurlijk helemaal zelf bepalen. Er zullen meerdere
huurdersorganisaties hun kritiek op het beleid geven, maar ook
voorbeelden uit de praktijk zijn onmisbaar. Om het tij te keren moeten zoveel mogelijk mensen aan de bestuurders van deze stad laten weten dat de maat vol is! U kunt spreken op persoonlijke titel, een groep bewoners of een belangenorganisatie die u vertegenwoordigd.

Hoe werk het?
Het is heel belangrijk dat u zich op tijd aanmeld via
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/ U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

(Ingezonden door Gepke Andringa)