Opening ART Chapel Amsterdam 20 januari 2017

Op vrijdag 20 januari 2017 om 12.00 uur is de officiële opening van ‘Art Chapel Amsterdam’. Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Voor 2017 staan in totaal vijf tentoonstellingen geprogrammeerd, waarvoor telkens een zestal kunstenaars wordt uitgenodigd hun werk te tonen. Alle kunstwerken zijn te koop.

De openingstentoonstelling (groeps)portretten ‘Zoals jij en ik’ (20 januari – 16 februari 2017) toont het werk van Esiri Esheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter. De kunstenaars hebben gemeen dat zij zich zowel interesseren in het uiterlijk van een geportretteerde, als in de achterliggende factoren die bepalend zijn voor de interpretatie van een portret.

Art Chapel Amsterdam
Adres: Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam; boven restaurant AS
Openingstijden: Woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang)
www.artchapel.nl

Ook mogelijkheid voor groepen in combinatie met lunch bij restaurant AS of een bezoek aan AkzoNobel Art Space. Nadere info of rondleidingen: info@artchapel.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)