– Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ter inzage

Wat voor stad willen we zijn in 2050? De afgelopen twee jaar voerden het stadsbestuur en insprekers het gesprek over de toekomst van onze stad. En nu is het zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam2050 is op 12 januari vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders en ligt vanaf donderdag 21 januari 2021 voor zes weken ter inzage. Een belangrijke mijlpaal!

Laat uw mening horen.  Ga dan naar www.amsterdam.nl/omgevingsvisie.nl en meld u aan voor een van de spreekuren. Wilt u meer lezen over de inhoud? Ga dan naar amsterdam2050.nl. Hier staan de belangrijkste punten uit de omgevingsvisie samengevat.

Wilt u uw mening achterlaten en hiermee een zogenaamde zienswijze indienen? Dat kan! Hoe dat precies werkt leest u ook op amsterdam.nl/omgevingsvisie.