Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Bij de vermelding in de rechter kolom van de website kun je je er voor opgeven. Onder “Archief” rechts in de horizontale menubalk kun je ze allemaal terugvinden.

Carolien van den Handel fungeert als coördinator en eindredactie.

Heb je iets voor de nieuwsbrief, stuur het naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl met als onderwerp: Voor de nieuwsbrief. De deadline voor inleveren van kopij voor de volgende nieuwsbrief staat altijd onderaan de laatst verschenen nieuwsbrief vermeld.