Mantelzorg-ondersteuning in Zuid

SDRbijeenkomst_mantelzorg_zuid

Wanneer: Woensdag 18 mei
Locatie: Woon- en zorgcentrum d’oude Raai,
Ferdinand Bolstraat 321, 1072 MA Amsterdam
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur. Programma van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie via de organiserende leden van bestuurscommissie Zuid:
Flora Breemer (flora.breemer@gmail.com)
Ed Berkhout (edfberkhout@hotmail.com)

(Ingezonden door Marjan Stomph)