Maandelijks wooncafé in Zuid start 25 sept.

Vanaf 25 september a.s. start het maandelijks wooncafé in Zuid in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, President Kennnedylaan 142/ hoek Rijnstraat.  Elke vierde dinsdag in de maand zal van 19:30 tot 21:00 uur een thema besproken worden op woongebied voor senioren in de Rivierenbuurt. Op de eerste bijeenkomst krijgt een ieder de kans zijn ervaringen, wensen en zorgen te uiten. Specialisten zullen later terug komen op de aangedragen thema’s.

Contact per e-mail

Voor meer informatie zie het persbericht.