– Maak je je zorgen over woning wijzigingen in de buurt?

Maak je je zorgen over wijzigingen aan woningen in de buurt, verkameren of verbouwingen? Meld je dan aan voor de bekendmakingen van de gemeente, zie –>.

Een toelichting op het nut daarvan in bijlage die via het wooncafeo20 is verspreid vind je hier –>

Werkgroep zorg en wonen