Links

Op deze pagina tref je het website adres aan van  enkele organisaties waarmee wij binnen het stadsdorp vaker te maken hebben, of die activiteiten hebben die voor ons van belang kunnen zijn. Het is beslist niet bedoeld als een uitputtende lijst.

> de koepel van Amsterdamse stadsdorpen:
  www.stadsdorpenamsterdam.nl

> het Roze Stadsdorp Amsterdam
   http://www.rozestadsdorp.amsterdam

> Huis van de Wijk Rivierenbuurt:
 www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl

> Voor Elkaar in Zuid burenhulp:
www.voorelkaarinzuid.nl

> Heen en Weer vervoer binnen Rivierenbuurt en de Pijp:
www.stichtingheenenweer.nl

> Pakhuis de Zwijger:
   
https://dezwijger.nl 

> Dynamo Amsterdam:
    www.dynamo-amsterdam.nl

> Stadsdeel Zuid in Amsterdam:
    www.zuid.amsterdam.nl 

> Geheugenvanplanzuid:
    www.geheugenvanplanzuid.nl