Lezingen Zonnehuisgroep en Combiwel

Amsterdams Ontmoetings Centra Zonnehuisgroep en Combiwel
organiseren 8 informatieve lezingen over diverse aspecten van Dementie

De lezingen worden gehouden op donderdagmiddagen in het
Menno Simons, Noordhollandstraat 17a, 1081 AS

Aanvang: 14.00 uur tot 15.30 uur – Toegang gratis

Datum

Inhoud

Spreker

Lezing 1

09 Juni

Algemene inleiding dementiesyndroom &

medicijnen en dementie

Paul van Houten

Verpleeghuisarts

Zonnehuisgroep Amstelland

Lezing 2

16 Juni

CAV Juridische aspecten-bewind voering rondom dementie

Jonna van der Groef

Stichting CAV

Lezing 3

23 Juni

Omgaan met dementie I

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 4

30 Juni

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde

keuzes rond het levenseinde

Jaap van Riemsdijk

NVVE

Lezing 5

08 September

Omgaan met dementie II

Joke Bos

AOC de Pijp Combiwel

Lezing 6

15 September

Dienstverlening in de wijk

Herma Andringa

Puur Zuid

Lezing 7

22 September

Gebruik van Apps

Yvonne Kerkhof

Hogeschool Saxion

Lezing 8

29 September

Rouw verwerking

Maria Hoeffnagel

Prezens

Informatie 020 – 5171013
Amsterdams Ontmoetings Centrum Dagcentrum voor beginnende dementie Woonzorg-Dienstencentrum Menno Simons Zonnehuisgroep Amstelland

(Ingezonden door Gepke Andringa)