Lezing over stadsdorpen

Op woensdag 7 december om 18:00 uur houdt Gerrit de Jager (van Stadsdorp Wetering plus) in Pakhuis De Zwijger een lezing over de ontwikkeling van stadsdorpen,  in het kader van de serie “Ouder worden in de stad”. 

In een uur komen punten aan de orde als:
· De enorme differentiatie tussen de stadsdorpen die het onmiddellijke gevolg is van de ‘soevereiniteit in eigen kring’.

· Dat stadsdorpen geen verlengstuk zijn van de zorg, maar wel de context kunnen bieden om sommige problemen op te vangen die als gevolg van de veranderingen in de zorg ontstaan. Daarbij bespreekt hij ook aan de hand van voorbeelden wat we zeker niet kunnen opvangen.

· Het “Langer Thuis Wonen”, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. O.a. over de grote problemen die zich op het gebied van wonen en zorg gaan voordoen. Overigens heeft Pakhuis De Zwijger dat ook al voorzien door in diezelfde collegereeks ook een bijdrage op te nemen van Theo van Tilburg over de gevolgen van vergrijzing in de stad: https://dezwijger.nl/programma/opkomst-van-senioren-in-de-stad. Hij zal iets vertellen over de prognoses en de betekenis daarvan. Meer ouderen betekent volgens hem ook dat de kans op problematiek van eenzaamheid toeneemt, zeker in een tijd waarin meer zelfredzaamheid verwacht wordt.

· De bijdrage van de stadsdorpen aan de ontwikkeling van de stad, en de waarschijnlijk grote impact op de naoorlogse generatie, omdat die in de gelegenheid is nabije sociale netwerken op te bouwen. Dat neemt niet weg dat – als de tijd het toelaat – het ook zinvol kan zijn om aandacht te geven aan de weeffouten die nu in de organisatie van de wijkzorg zitten..

Verdere info: 
– https://dezwijger.nl/programma/netwerken-van-senioren.
– www.stadsdorpweteringplus.nl
– www.stadsdorpspomp.nl

(Ingezonden door Willem Deken)