Landelijke compostdag in Zuid 17 maart

Zaterdag 17 maart is de twaalfde Landelijke Compostdag. Deze dag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en je kunt op veel plaatsen gratis compost ophalen. Hiermee willen zij het centraal inzamelen en composteren van GFT afval promoten. Door het hele land vinden er ook activiteiten plaats van organisaties die buurt- en thuiscomposteren promoten. In Amsterdam Zuid zullen er op de landelijke compostdag twee activiteiten plaatsvinden. ‘s Morgens kun je in Buurthuis Plan C mee komen helpen met compost zeven. Je kunt na afloop een zakje prachtige compost mee naar huis nemen en al je compostvragen stellen. ‘s Middags is Natuur&Milieuteam Zuid te vinden in Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Ook daar kun je informatie over composteren krijgen én zakjes compost van de gemeente Amsterdam ophalen.

Meer informatie: https://nmtzuid.nl/agenda-item/landelijke-compostdag/

(Ingezonden door Marjan Stomph)