Laatste rondleiding Zuidas op 4 okt.

‘ Wonen en werken op de Zuidas is wonen in luxe woon/werkcomplexen’ : dezelfde tekst hoorden we begin 1900 over de nieuwe wijk van Berlage, Amsterdam Zuid.

Bewoners van andere wijken kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de voordelen en de charmes van dit nieuwe woongebied, hoe gehecht zij ook zijn aan het ‘wonen in geschiedenis’ De Zuid As refereert aan een Nieuw Tijdperk met andere eisen en verwachtingen en een hele andere sfeer. Een tijdperk waar ook de oude wijken mee geconfronteerd zullen worden, al was het maar door de toename van het bevolkingsaantal en de toename van nationaliteiten in de directe omgeving.

De eerstvolgende en voorlopig laatste rondleiding is op 

donderdag 4 oktober om 11 uur

Start voor de hoofdingang van het WTC op het Zuidplein, direct voor de ingang van het station. 

Opgeven bij Josje Schoffer Huijzer, 0651500340 of jhuijzer@hotmail.com

De rondleiding duurt een uur tot anderhalf uur. Kosten 7,50 per persoon, over te maken op NL79ABNA0544112296 of aan het begin van de rondleiding ter plekke.