– Krijg je hulp via de gemeente en betaal je een eigen bijdrage?

Lees dan dit bericht goed over een factuur die volgende week in je bus valt.

“Mensen met één of meerdere Wmo-voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage geldt ontvangen in de week van 27 juli een factuur. Door eerdere technische problemen bij het CAK is dit de eerste factuur over 2020. Cliënten ontvangen ook een beschikking waarin staat wat ze moeten betalen.

Het CAK start vanaf 27 juli met de inning van de eigen bijdrage 2020 voor de gemeente Amsterdam. In die week ontvangen cliënten een beschikking waarin de eigen bijdrage wordt vastgesteld en een zogeheten stapelfactuur. De maanden januari, februari, maart, juni en juli worden in 1 keer geïnd. Dat is een bedrag van 70,50 euro. Voor de maanden april en mei geldt er geen eigen bijdrage in verband met corona.”

Als het goed is heb je over de vertraging eerder een bericht gehad.

“In de eerste helft van augustus komt weer gewoon de maandelijkse factuur van 14,10 euro. De stapelfactuur en de gewone factuur zitten hiermee dicht op elkaar”.

Vragen?

Kan je de stapelfactuur niet betalen, dan kan je bij het CAK terecht voor een betalingsregeling. Ben je  het niet eens met de stapelfactuur, dan kan je contact opnemen met de Wmo Helpdesk. Ook voor andere vragen of opmerkingen kan je bij de Wmo Helpdesk terecht: 0800 0643 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Ingezonden door Marjan Stomph.